Whitepaper

Styrning för Tableau: Möjliggör storskalig självbetjäningsanalys i realtid

Skaffa dig konkurrensfördelar med hjälp av en lättillgänglig, flexibel och tillförlitlig strategi för datastyrning

I dagens ekonomi är åtkomst till data ett måste i affärerna för alla, oavsett var de är. Svaren på dina viktigaste affärsutmaningar, till exempel behovet att göra mer med mindre, finns i datan, och bara väntar på att upptäckas.

När data är snabb, pålitlig och intelligent, ger den insikter som team kan använda för att testa sin intuition och prioritera rätt initiativ. Dessutom kan de öka sin produktivitet, blir mer effektiva och skifta från ett responsivt till ett proaktivt svar på förändringar i verksamheten och på marknaden.

Därför utrustar organisationer människor på alla nivåer med data och analys i realtid. Och vi vill hjälpa dig att staka ut vägen framåt med hjälp av styrd data och analys.

Den här guiden förklarar hur du skapar förtroende och tillit med styrning i Tableau och upprättar kontroller, roller och repeterbara processer inom tre huvudområden:

  • Del 1 – integrering: Anslut och sammanställ data genom en ansvarsfull och effektiv dataanvändning.
  • Del 2 – åtkomst: Utforma och anpassa roller, behörigheter och arbetsflöden för styrning.
  • Del 3 – tillsyn: Säkerställ fullständig insyn i datastyrningen i hela företaget.

Lär dig hur några av våra mest datadrivna kunder framgångsrikt implementerar och hanterar styrning även i några av de mest reglerade branscherna. Styrning ger medarbetare stöd, möjliggör en agil verksamhet och främjar användbara insikter. Du får också veta hur framåtblickande ledare tar fram strategier för datastyrning, investerar i datahantering och förenklar verksamheten. Och nu när Tableau Genie ingår i Customer 360 levererar de även användbara insikter i realtid.

Ladda ner faktabladet och lär dig mer om tillförlitlig datastyrning i Tableau.
 

Fortsätt läsa …

Det tar bara 15 sekunder att fylla i. Om du redan är registrerad kan du logga in.
Adress