Data är vackert: 10 av de bästa exemplen på datavisualiseringar fram till idag

Även om datavisualisering ofta för tankarna till Business Intelligence och traditionella analytiker, är det ofta mycket mer kreativt och levande än vad du kanske tror. Det går att använda på många olika sätt, från vitt skilda områden som affärsdashboards till sjukvårdsvisualiseringar eller sammanställningar av popkulturtrender. Det krävs inte bara stor analytisk förmåga för att skapa riktigt bra och vackra datavisualiseringar, det behövs även grafisk design och storytelling.

I den här artikeln lyfter vi fram några av de mest inflytelserika, intressanta och avslöjande visualiseringarna som gjorts. Vi börjar med att titta på några anmärkningsvärda historiska exempel och snabbspolar sedan framåt och diskuterar några mer samtida visualiseringar. Se till att även kolla in vår detaljerade guide till datavisualisering eller några av våra favoritexempel.

1. Napoleon March Map

Visualisering av: Charles Joseph Minard
Läs mer: Wikipedia

1812 marscherade Napoleon till Moskva för att erövra staden. Det slutade i katastrof. Han startade med ungefär 470 000 soldater och kom tillbaka med bara 10 000. Det här diagrammet berättar historien om det fälttåget och har blivit en av tidernas mest välkända visualiseringar.

Kartan visar i detalj hur Napoleons trupper tog sig dit och tillbaka. Linjens bredd representerar det totala antalet soldater och färgen representerar riktningen (gul för resan mot Moskva, svart för tillbakaresan). Under den centralt placerade visualiseringen finns även en enkel linjegraf som illustrerar hur snabbt temperaturen föll. Det är effektivt, detaljerat och målar en otrolig bild av resans förödelse.

Eftersom diagrammet är så känt har det även blivit mycket kritiserat (det här inlägget från Excelcharts.com är ett bra exempel). En del är rimlig kritik, men det förblir ett ytterst inflytelserikt och lyckat diagram. Det utmärker sig med hur det detaljerat berättar en historia för varje datapunkt och väcker nyfikenhet.

2. 1854 Broad Street Cholera Outbreak Map

Visualisering av: John Snow
Läs mer: Wikipedia

John Snows kolerakarta (inte Jon Snow i Game of Thrones) är i själva verket en tidig punktkartsvisualisering. Den använder små stapelgrafer på stadskvarter för att markera antalet koleradödsfall i varje hushåll i ett Londonområde. Koncentrationen av och höjden på de här staplarna visar en specifik samling stadskvarter i ett försök att förstå varför dödstrenden var högre där än i andra områden. Det man upptäckte var att de hushåll som drabbades mest av kolera använde samma brunn för dricksvatten. På den tiden var det en omtumlande upptäckt. Brunnen i fråga användes av ett område med en hög koncentration av kolerautbrott, och den hade förorenats av kloakvatten. När upptäckten tillämpades i större skala vid kolerautbrott i London gick det att se ett tydligare samband mellan sjukdomen och de förorenade vattenbrunnarna. Lösningen på koleraspridningen blev att bygga kloaksystem och skydda brunnar mot förorening.

Det förklarar varför det är en så otroligt framgångsrik visualisering. Den avslöjade grundproblemet och inspirerade till en lösning. Dessutom var punktkartor och färgdiagram inte så kända vid den tiden, vilket gjorde det här tidiga försöket ytterst innovativt. Lösningen upptäcktes bara på grund av att en analytiker flyttade fram gränserna för visualiseringsteknik för att skapa något nytt och användbart.

3. Causes of Mortality in the Crimean War

Visualisering av: Florence Nightingale
Läs mer: Wikipedia

Under Krimkriget på 1850-talet var dödligheten bland soldater hög och stigande. Men det berodde inte enbart på alla slag. Sköterskan, analytikern och datarockstjärnan Florence Nightingale använde den här vackra datavisualiseringen för att avslöja att majoriteten av alla dödsfall faktiskt orsakades av dåliga sjukhusrutiner. De skuggade områdena i spiraldiagrammet visar totalt antal döda och de mörkt skuggade områdena visar antalet döda i strid. Man kan snabbt och lätt se att det är något annat på gång här, och i stor skala. Nightingales medicinska expertis och sjukhusbesök gav henne insyn att identifiera dåliga medicinska förhållanden som orsak till så mycket död. Det var förvånande och samtidigt något som gick att förebygga.

Forskningen var en del av en kommitté som utsetts av regeringen för att utreda soldaters dödlighet i Krimkriget. Nightingale arbetade med William Farr, en viktoriansk pionjär inom statistik som var emot idéen att ta med visualiseringar. Men Nightingale stod på sig och talade för den nu så berömda visualiseringen.

4. New Chart of History

Visualisering av: Joseph Priestley
Läs mer: Wikipedia

Ett fruktsamt och visuellt sätt att föreställa sig den massiva och kompletta tidslinjen för den mänskliga civilisationen sedan den började nedtecknas.

Joseph Priestly är känd för två tidslinjediagram. Den första är Chart of Biography som var en 700 år lång tidslinje över berömda män, ledare och filosofer. Den fokuserade på de män som var aktiva i sin tids historia. Chart of Biography må vara enkel, men den är ändå en av historiens mest betydelsefulla visualiseringar.

I sin andra tidslinje utvecklade Priestly tekniken från Chart of Biography och skapade New Chart of History. I likhet med det första diagrammet fokuserar det på samtidiga existenser och vilken inflytelse stora imperium och kulturer har haft genom historien. Priestly förnyade sin teknik genom att börja använda färg, storlek och en kreativ y-axel för plats. Resultatet är en fascinerande visuell historieberättelse som talar sitt tydliga språk. Det är ett visuellt välfyllt diagram, men samtidigt oändligt kreativt och originellt. En otrolig innovation på den tiden.

5. Interactive Government Budget

Visualisering av: US Office of Management and Budget (2016)
Läs mer: Obama White House Archives

Alla regeringar, särskilt i USA, har notoriskt otydliga och svårförståeliga regeringsbudgetar. Den här trädkartan skapades av Vita huset under Barack Obamas presidentskap. Den bryter visuellt ner USA:s budget för år 2016 för att sätta regeringsprogrammen i sina sammanhang. Det är oklart om det var den första gången någonsin som USA:s regering publicerade en interaktiv budget. Det vi vet är att det är arkiverat och upplysande, trots att det är ett ganska enkelt trädkartsdiagram.

Det som gör just den här visualiseringen så viktig är hur den levererades. Det är varken den mest innovativa trädkartan eller den mest innovativa interaktiva visualiseringen. Inte heller var det den första välkända visualiseringen av en regeringsbudget (New York Times hade en otrolig visualisering av 2013 års budget och presidentkandidaten Ross Perot var känd för att använda diagram). Det viktiga här är det faktum att en världsmakt började använda datavisualisering som ett sätt att kommunicera med sina skattebetalare om vart deras skattepengar tar vägen. Ett komplicerat och otydligt ämne blev tillgängligt med en enkel och tydlig visualisering.

6. After Babylon

Visualisering av: Density Design Lab
Läs mer: After Babylon

Det är inte lätt att veta hur många olika språk det talas i världen, särskilt om du inte reser eller interagerar med andra språk så ofta. Vi vet att det finns många språk, men det är svårt att verkligen förstå hur många de faktiskt är, var de talas, deras utbredning och hur de påverkar varandra.

DensityDesigns projekt After Babylon presenterar världens språk i en samling interaktiva kartor och grafer med hjälp av World Atlas of Language Structures. Samtliga 2 678 språk finns med såväl som information om ursprung, var språken talas och av hur många människor. Det visar även förhållanden mellan dem, som språkfamiljer, låneord och utbytesord mellan språk.

7. The Next US

Visualisering av: Pew Research Center
Läs mer: Next America

Pews The Next US ger en omfattande bild av demografisk data i USA. Allt samlas i ett massivt, interaktivt och vackert datavisualiseringsprojekt med flera olika ”kapitel” av tydliga visualiseringar (den ovan är bara en av flera). Det här projektet visar trender som ökad mångfald och fler äktenskap mellan människor från olika etniska grupper. Det ger även historiska sammanhang till trendlinjer och gissar beräknade demografiska skiften och förändringar som USA kan komma att gå igenom de närmaste decennierna.

En höjdpunkt är en animerad ålders- och könsdemografisk analys i pyramidform. På några få sekunder ser vi hur befolkningsdemografin har förändrats sedan 1950-talet, med medicinska ingrepp och sjukvård som gör att människor lever längre och sjunkande födelsetal sedan babyboomen efter andra världskriget. Allteftersom tiden går förvandlas pyramiden till en rektangel.

8. Film Dialogue (broken down by gender)

Visualisering av: Hanah Anderson, Matt Daniels
Läs mer: The Pudding

Polygraph (även kallad The Pudding) är kanske mer känd för en viss visualisering av raptextanalys. Här visualiserar Hanah Anderson och Matt Daniels könsskillnader inom popkulturen genom att analysera manusen till 2 000 av de största filmerna i filmhistorien. För varje film räknas hur många repliker som manliga respektive kvinnliga roller har. Utslaget är hårt.

Det är lätt att märka avsaknaden av kvinnliga huvudroller i actionfilmer. Det är en helt annan sak att visualisera den absolut fullständiga obalansen i könsrepresentationen för alla genrer. Det här projektet innehåller fyra huvudvisualiseringar: en analys av Disney-filmer, en översikt över 2 000 manus, ett enkelt färgstapeldiagram där användaren kan söka efter filmer och utforska några nyckelfilter samt en kort titt på snedvridningen i ålder för manliga och kvinnliga roller.

Utöver det imponerande arbetet att analysera 2 000 manus och presentera de slående slutsatserna är det här projektet anmärkningsvärt på grund av sin transparens. Såväl data som metodik är offentlig, detaljerad och presenteras i själva projektet. Den sortens transparens är en otroligt välkommen men långsamt växande trend.

9. Selfiecity

Visualisering av: OFFC
Läs mer: Selfiecity

Missa inte den här bara för att den analyserar selfies istället för förebyggande av kolera. Selfiecity presenterar en bred överblick av selfies som ett gränsöverskridande fenomen. 120 000 selfies från hela världen analyseras för att studera hur människor tar selfies. Det otroliga här är hur omfattande studien är och hur seriöst den vrider och vänder på alla aspekter av selfies. Vi kan hitta trender i allt ifrån huvuden på sned, poseringstrender i olika städer till leendefrekvens i olika åldersgrupper eller kön.

Du blir förmodligen inte förvånad av att höra att de som tar selfies ofta är unga. Men du kanske blir överraskad när du får se att selfies inte är så utbrett som man kan tro, att kvinnor i São Paulo har huvudet på sned extremt mycket mer än i resten av världen och att det i Bangkok bara handlar om leenden. Eftersom influenser från sociala medier blir en allt naturligare del av våra liv är det fascinerade att titta på detta produktiva, globala fenomen. Som bonus finns ett interaktivt inslag som låter användarna tillämpa filter på ett unikt sätt för att utforska selfievärlden ytterligare.

10. Every Upcoming Solar Eclipse (until 2080)

Visualisering av: Denise Lu
Läs mer: Washington Post

Solförmörkelsen i augusti 2017 var den första som förflyttade sig från kust till kust i USA på nästan hundra år. Efter det skapade Washington Post en interaktiv globvisualisering som visade solförmörkelsens väg och alla kommande solförmörkelser fram till 2080.

Den snurrande globen visar vägar för total solförmörkelse (när solen är helt täckt av månen), var i världen de kommer att inträffa och när (tiden anges med ljusa och mörka skuggor och med hovringstexter med tips). Om du anger ditt födelseår på sidan får du reda på hur många solförmörkelser som kommer att ske under resten av din livstid.