Jämför Tableau med Microsoft Power BI

Från prissättning till flexibla plattformar – läs mer om hur Tableau ger dig mervärde

Prova Tableau utan kostnad


Med Tableau är slutmålet för din analys inte en dashboard – det är att förstå datan bättre.

Du kan skapa dashboards med både Power BI och Tableau, men den största skillnaden ligger i hur du får insikter genom analys. Slutmålet för din analys är inte en dashboard – det är att förstå datan bättre. Med Tableau kan du gå in på djupet av en avvikelse och upprepa din upptäckt utan att avbryta analysflödet.

Tableau är en fullt integrerad och anpassningsbar plattform som använder din befintliga datastrategi för mesta möjliga flexibilitet och valfrihet i driftsättningar och anslutningar till datakällor – utan dolda avgifter eller begränsningar. En studie om sammanlagda ekonomiska effekter som Forrester Consulting utförde på uppdrag av Tableau visade att våra kunder fick en avkastning på 587 %.


Så skapar Tableau mervärde

Läs mer om varför kunderna väljer Tableau för att förbättra datadrivet beslutsfattande i hela organisationen.
Bättre analyser

Naturligt visuellt, naturligt snabbare

Se till att personalstyrkan är bättre informerad: ge användarna möjlighet att fördjupa sig i frågor kring affärsdata på flera nivåer. Det bidrar till minskade verksamhetskostnader och ett bättre beslutsfattande.

Effekter: Tableau-användare kan utforska sin data och hitta oväntade insikter och svar på nya frågor utan supportbehov från IT eller andra specialister. Power BI-användare är beroende av teknisk personal och kodning för den anpassade analys de behöver, ofta även programvarutillägg från tredje part.

Tableau Power BI

Egen VizQL™-teknik – utformad för att låta användare utforska data grafiskt.

Kodcentrerat – för att bli framgångsrik måste du behärska två olika programmeringsspråk (DAX och M).

Snabbt som tanken – experimentera och testa analytiska hypoteser med omedelbara resultat.

Fyll i det som fattas – det krävs flera steg (välja visualisering, bestämma rätt fält för varje element, välja formatering) för att se resultat.

Anpassade visualiseringar – använd ett enkelt bearbetningsspråk när det krävs anpassning.

Specialistkunskap krävs – enkla analyser kräver ofta IT- eller BI-support på grund av multipla anropsspråk och en inneboende komplexitet.

Fokus på ”flow” – en smidig/sammanhållen användarupplevelse.

Fokus på kodning – nya visualiseringar kräver särskilda koduppsättningar som skapas av tredjepartsleverantörer.

Flexibilitet och valmöjligheter

Din data, ditt val.

Tableaus dataagnostiska inställning minimerar risken för att med tiden behöva driftsätta eller konfigurera system på nytt vid ändringar av datastrategi, ledarskap eller investeringar i nya datakällor.

Effekter: Tableau är en dataagnostisk lösning som samspelar med din organisation och driver analysstrategin framåt oavsett befintliga datainvesteringar. Power BI fokuserar på att flytta kunder mot Microsofts egna ”datastack”.

Tableau Power BI

Använd dina befintliga investeringar – körs på Windows eller Linux, i offentliga molnet eller lokalt, eller som SaaS.

Migrering till Azure nödvändig – driftsättning i offentliga molnet är begränsad till Azure. Såvida datan inte finns helt i molnet kräver implementeringen lokala datagateways.

Samma gränssnitt och funktioner – konsekvent gränssnitt oavsett hur du driftsätter.

Olika gränssnitt – omforma hela ditt analysinnehåll om din moln- eller datastrategi ändras.

Obegränsade datakopplingar – växla mellan in-memory- och liveanslutningar med ett klick.

Begränsad analyskapacitet – vad du kan göra beror på om du importerar eller liveansluter datan.

Kontroll och skalbarhet

Främja utveckling och använd analys i stor skala

Intern forskning och kundfeedback har visat att Power BI kräver mycket mer hårdvara för att komma upp i samma nivå av skalbarhet och prestanda som Tableau Server. Tableaus visuella gränssnitt och stabila styrningskontroll ger Tableau Server-administratörer möjlighet att enkelt hantera behörigheter och utveckla och använda analys i stor skala.

Effekter: Möjligheten att implementera, använda, styra och skala enligt bästa praxis är grundläggande för att kunna dra nytta av dataanalys. Tableaus användarvänlighet och transparens gäller även dess strategi för styrning och skalbarhet.

Tableau Power BI

Enkel administration – centraliserade platsroller och behörigheter.

Invecklade integreringar – administrationen är uppdelad på olika teknologier.

Holistisk datahantering erbjuds – dataförberedelse, datakatalog fullt integrerad i plattformen.

Ytterligare produkter krävs – anlita tekniska resurser eller konsulter för implementering av en produktstack.

Anpassa Tableau Server-arkitekturen – anpassa den efter organisationens behov och resurser.

Begränsad kontroll – det går inte att se hur programvaran är konfigurerad eller installerad.

Utvärderingsperiod innan inköp – säkerställ att programvaran motsvarar dina behov innan inköp

Inexakta beräkningar – basera inköpsbeslut på en generisk kalkylator, vilket genererar framtida kostnader.

Community och support

En unik användarcommunity

Tableaus användarcommunity är unik i sitt slag inom Business Intelligence-communityn och branschledande i användaraktivering med sina användargrupper, roadshows, online-guider och tillgång till kompetens på marknaden. Detta hjälper organisationer att maximera värdet i analysinvesteringar genom att övervinna hinder som bromsar användningen av andra analysprodukter.

Effekter: Enligt en ny Gartner-studie av Agile BI-produkter är andelen av kostnaderna för licensiering (11 %) avsevärt större än kostnaderna för människor (43 %). Nyckelfaktorerna för en lyckad driftsättning i stor skala är att investera i medarbetarna och säkerställa att organisationen attraherar och behåller toppkompetens, samtidigt som användarna får tillräckligt med stöd.

Tableau Power BI

En aktiv community med över 220 000 användare – påskynda användning av Tableau Public, communityforum, Iron Viz, Makeover Monday och community-evenemang.

Utvecklarcentrerad community – fokuserar på kodning och anpassade integreringar.

Breda utbildningsmöjligheter – tillsammans med community-resurserna säkerställer dessa kompetenta och framgångsrika användare.

Kräver expertkunskaper – icke-tekniska användare är beroende av teknisk expertkunskap för avancerade uppgifter.

Fokus enbart på kunderna och deras framgång – Tableau Conference 2020 drog till sig 140 000 virtuella deltagare.

Relativt begränsad dedikerad expertkunskap – ekosystem som fokuserar på Microsoft-integrationer i stället för analys.

Attrahera och behålla toppkompetens – Tableau är en av de snabbast växande kompetenserna inom BI-jobb på marknaden.

Begränsad kompetenspool – organisationer anlitar Microsoft-specialister (i stället för Power BI), vilket resulterar i ytlighet.

Välgrundat beslutsfattande börjar med din analysplattform

Förstå Tableaus verkliga värde

Läs mer

Tableau möjliggör obegränsad utforskning

Med Tableau kan du utforska all din data via ett kraftfullt, användarvänligt gränssnitt, utformat för att ge alla möjlighet att upptäcka nya insikter. Tableaus breda urval av inbyggda analysmöjligheter innebär att du tillbringar mindre tid med att manuellt skapa kalkyler, designa visualiseringar och formatera dashboards, och mer tid med att ställa frågor kring datan. Tableau begränsar varken antalet datapunkter i en visualisering eller sätter några rad- eller storleksbegränsningar, utan du får en fullständig överblick över din data.  

Flexibel driftsättning med Tableau-plattformen

Med Tableau kan du enkelt skala ditt analysprogram och anpassa det efter växande och varierande behov. Vi förnyar oss ständigt och lägger till nya anslutningar, integreringar och alternativ för driftsättning, för att ge kunderna maximal flexibilitet och åtkomst till sin data.

Distributionsalternativ Driftsätt Tableau lokalt, i det offentliga molnet på Microsoft Azure, Amazon Web Services eller Googles molnplattform eller på Tableau Online, vår helt hanterade molnplattform, på Windows eller på Linux.

Datakopplingar: Tableau stöder mer än 75 inbyggda anslutningar – från databaser och filer till molnapplikationer – bland annat liveanslutningar för insikter i realtid eller dataextrakt som drivs av Hyper.

Driftsättning
 
Lokalt
Offentliga molnet
Tableau Online
Plattform
 
Windows
Linux
Mac
Webb
Mobil
Integrerat
Datakälla
 
Filer
Databas
Big data
Molnet
Appar
Query
 
Live Query
In-Memory