Hur drivs Salesforce Genie Customer Data Cloud av Tableau?

Lås upp kunddata för användbara insikter i realtid och i stor skala. Varje företag kan bli ett kundföretag med världens främsta molnbaserade CRM.

Förmågan att snabbt agera på insikter och leverera personliga kundupplevelser har aldrig varit viktigare än nu när alla företag strävar efter att bli kundfokuserade. Idag måste företag göra mer med mindre. Företagsledare behöver tillgång till färska, pålitliga KPI:er och datadrivna insikter för att sköta sina verksamheter, ligga före konkurrenterna och skapa unika kundupplevelser. 

Men bra data och användbara insikter är svåra att komma över.

Traditionellt sett byggde organisationer komplexa datapipelines för att replikera data. Dessa dataarkitekturer var sköra, komplexa och tidskrävande att bygga och underhålla. De krävde dataduplicering och stora investeringar i datalager. Det gjorde det frustrerande och tidskrävande att fatta välgrundade affärsbeslut. 

Salesforce Genie Customer Data Cloud, som nu drivs av Tableau, löser dessa utmaningar. Det är enkelt att använda, driftsätta och skala. Du får omedelbar åtkomst till all kunddata. Uppdaterad. Tillförlitlig. Säker. Salesforce Genie Customer Data Cloud drivs av Tableau och är det snabbaste och mest skalbara sättet att låsa upp kunddata och leverera användbara insikter i realtid. 

Nu ska vi titta närmare på hur. 

Vad är Salesforce Genie Customer Data Cloud, som drivs av Tableau? 

Salesforce Genie Customer Data Cloud är världens främsta molnbaserade CRM. Det är en plattform för realtidsdata som tillhandahåller en gemensam, tillförlitlig källa för kunddata och hjälper dig att ta itu med dina största utmaningar när det gäller datapipelines. Hela Salesforce Customer 360-plattformen drivs av Genie. Med plattformens hjälp kan organisationer ta in, harmonisera och samla kunddata från olika kanaler och interaktioner i en enda kundprofil i realtid. Alla Customer 360-upplevelser blir mer automatiserade, smarta och integrerade, och allt sker i realtid.

 Salesforce Customer 360: Spara tid. Spara pengar. Öka intäkterna. Live, intelligent, automatiserad, Hyperforce.

Salesforce Customer 360 och Genie är världens första CRM i realtid som ger hela organisationen en enhetlig, uppdaterad kundvy i alla molnmiljöer.

Genie, som nu drivs av Tableau, ger liv åt tillförlitlig, färsk kunddata genom flera lager av visuell analys och insikter, som du kan utforska och använda. 

Med Genie finns Salesforce-data inbyggd i Tableau. Nu kan alla i organisationen komma åt värdefull data så att de kan öppna upp kunddata och fatta bättre och snabbare beslut. Genie drivs av Tableau och gör det mycket mindre komplicerat att bygga en plattform för kunddata i realtid. Nu kan du lättare visualisera, automatisera, utforska och agera på data från olika källor och mäta de KPI:er som är viktigast för verksamheten.

Vi tillhandahåller också säker, öppen datadelning i realtid mellan Salesforce och Snowflake. Det gör att data som lagras i Snowflake kan nås direkt med Genie och vice versa. Du får också en realtidsvy över båda plattformarna i Customer 360 utan att data behöver flyttas eller dupliceras.

Med Salesforce Genie Customer Data Cloud, som drivs av Tableau, kan du upptäcka dolda insikter i din kunddata, vilket ger dig möjlighet att 

 • ansluta till tillförlitlig och enhetlig kunddata internt
 • analysera blixtsnabbt med ett enda knapptryck
 • vidta åtgärder med AI-drivna insikter i arbetsflödet
 • konsolidera investeringar i informationslager och minska kostnaderna.

Hur fungerar Genie och Tableau tillsammans? 

Vi tittar närmare på hur det hänger ihop. Du kan se på Tableau som ett lager för datavisualisering och Business Intelligence ovanpå Genie, som hjälper dig att visa, förstå och agera på livekunddata.

De här funktionerna för företagskunddata kan delas in i fem huvudkategorier: ansluta, harmonisera, sammanföra, analysera och förutsäga samt agera.

Så fungerar Genie: Datakällor, Ansluta, Förbereda, Harmonisera, Sammanföra, Analysera och förutsäga, Agera, Applikationer, MarTech och Ads, med stöd av Salesforce-plattformen, datastyrning och Hyperforce

Genie innehåller funktioner för företagskunddata som kan delas in i fem huvudkategorier: ansluta, harmonisera, sammanföra, analysera och förutsäga samt agera.

Ansluta 

Först samlar vi allt i Genie. Genom inbyggda kopplingar förs data in från varje enskild kanal. Det innefattar livedataströmmar, streamingdata från webb och mobil och API:er som är integrerade med MuleSoft. Med dem förs extern data in från äldre system eller egna datasjöar. 

Genie låser upp all kunddata, både aktuell och historisk data, i Salesforce Customer 360-plattformen och vidare. Eftersom det är inbyggt i Salesforce-plattformen får du både tillgång till funktioner för företagsanvändare och utbyggnadsmöjligheter för utvecklare samt insyn i hur effektiv AppExchange är för våra ISV:er.

Men Genie sträcker sig också bortom Salesforces ekosystem. Det är öppet och utbyggbart och integreras sömlöst med din befintliga dataarkitektur, bland annat genom 

 • Öppen dataåtkomst och noll kopiering av data med Snowflake, vilket innebär att du kan komma åt data i Snowflake utan att flytta eller kopiera den.
 • Förstapartsannonsering med Google, Amazon och Meta
 • Bring your own AI med AWS

Harmonisera

All kunddata harmoniseras med hjälp av Genie och ett kunskapsdiagram. (Vi kan kalla det för kunddiagram eftersom det är optimerat för kunddata.) När du tar in och integrerar data använder kunddiagrammet AI-modellering för att mappa relationer mellan datapunkter och göra det möjligt att använda dem tillsammans. 

Kontaktmappningar för objekt i Salesforce Genie-datasjö

Harmonisera kunddata till en enhetlig vy genom att mappa datakällor till delade datamodeller i Genie.

Sammanföra

Kunddiagrammet har ännu fler fördelar. Med funktioner för hantering och deduplicering av identiteter kan du se till att all kunddata hålls uppdaterad och att inget går förlorat när du arbetar i takt med förändringarna. Det här kunddiagrammet är din sanningskälla till kunddata och utvecklas med datan som utgångspunkt. Nu är det lite enklare att sammanföra miljarder av kundprofiler. 

Hantering av identiteter i Salesforce Genie med egenskaper för regeluppsättningar, avstämningsregler och hanteringssammanfattning

Skapa regler i Genie för att lösa problem med motstridiga datakällor.

Analysera och förutsäga 

Det är nu det roliga börjar. Gå från en datauppsättning till en intuitiv dashboard i Tableau med en enda knapptryckning. Djupgående datautforskning har förbättras med flexibel, marknadsledande visuell analys som hjälper dig att berätta en historia med data. Den intuitiva användarupplevelsen gör att alla kan utforska data. Därför kan du använda data för att fatta välgrundade beslut oavsett kunskapsnivå.

Vyn Campaigns with Data Story (kampanjer med databerättelser), försäljning per kategori och segment

Skapa datavisualiseringar som omvandlar miljarder harmoniserade uppgifter till nya insikter om dina kunder och din verksamhet.

Agera

Det är här ditt företag kan bli framgångsrikt. Med hjälp av intelligenta prognoser, rekommendationer och flöden för att hitta svar på affärskritiska frågor har du nästa bästa åtgärd inom räckhåll. Med hela Customer 360 fyllt av användbar information får varje avdelning det de behöver för att skapa bättre affärsresultat. Tänk dig: bättre anpassning, arbetsflöden, engagemang, produktivitet och mycket mer. 

Flow Builder för automatisering av kampanjer som skapas i Salesforce, men genomförs i Tableau

Skapa automatiseringar i Salesforce, vidta åtgärder i Tableau.

Hur kan jag använda Salesforce Genie Customer Data Cloud i organisationen? 

Med Genie och Tableau kan alla inom organisationen omedelbart visualisera, automatisera, utforska och agera på dolda insikter i kunddata. 

Med direkttillgång till försäljningspipeline och inköpsdata kan säljledare förkorta tiden till avslut. Genom att noga övervaka KPI:er som försäljningshastighet, analys av vinst-/förlustprocent, prognoser och pipelinehälsa kan säljledare 

 • effektivisera försäljningsverksamheten 
 • ligga steget före trender som kan påverka verksamhet och prognoser
 • öka hastigheten när det gäller att utveckla produktiva säljare. 

Marknadsförare kan öka engagemanget med hjälp av uppdaterad kampanj- och engagemangsdata. Med tillgång till KPI:er för försäljning, öppningsfrekvens, klickfrekvens, webbtrafik, avkastning på annonsutgifter med mera kan marknadsförare 

 • optimera marknadsföringsutgifterna i realtid
 • effektivisera marknadsföringsbudgetarna
 • få en realtidsöversikt över hur effektiv marknadsföringsoptimeringen och budgetallokeringen är för att spara pengar och främja tillväxt.

Ledare inom kundservice och support kan öka kundnöjdheten med hjälp av enhetlig ärendedata. KPI:er i realtid, till exempel samtalsvolym, lösningstider, nettoretention, CSAT och resursutnyttjande, kan hjälpa kundservice- och supportpersonalen att

 • optimera resurstilldelningen för callcenter
 • minska betjäningskostnaderna
 • snabbt upptäcka problem, klassificera support och skala tjänster.

Personal- och rekryteringsavdelningen kan använda data för att stärka relationer och skapa nöjda medarbetare, samtidigt som de kan göra det effektivare att rekrytera och behålla talanger. Tillgång till KPI:er för personalstyrka och medarbetarnöjdhet (på detaljnivå, efter prestation, nivå och avdelning) kan göra det möjligt för personal- och rekryteringsavdelningen att 

 • snabbare upptäcka trender som påverkar kostsam personalomsättning
 • hitta nyckelpersoner för talangutveckling 
 • optimera rekryteringspipelinen
 • göra mer med mindre.

Var kan jag lära mig mer? 

Titta på vår Genie- och Tableau-demo om du vill veta mer.

Se webbinariet on demand: Uncover Real-time Customer Insights with Salesforce Genie Customer Data Cloud, Powered by Tableau.