Tableau ger smartare upplevelser och djupare insikter i Salesforce Customer 360

Nyheter som Revenue Intelligence, Tableau CRM för Net Zero Cloud och CDP Direct Data visar hur Tableau driver smartare upplevelser i Salesforce.

Ledare som försöker skaffa sig ett försprång i dagens digitala värld behöver inte se längre än till sin data. Datadrivet beslutsfattande inom alla affärsområden kan hjälpa varje organisation att svara på frågor, bistå kunder bättre och hitta nya konkurrensmöjligheter. 

På Dreamforce 2021 tillkännagav vi flera nya Tableau-innovationer som utvecklats för att driva smartare upplevelser genom hela Salesforce Customer 360. Det handlar bland annat om att driva djupare insikter från CRM-data och minska tiden till värde för analysinvesteringar. CRM Analytics ger Salesforce-kunderna stöd direkt där de arbetar. På så sätt kan de förstå sin data, upptäcka insikter och känna sig trygga med sina affärsbeslut tack vare AI-drivna insikter i varje Salesforce-moln och bransch. 

Med Salesforces Spring ‘22 Release är vi glada att kunna dela med oss av några nya exempel på kapaciteten i CRM Analytics. 

Smartare insikter driver försäljningstillväxt

Skärmbild på Revenue Intelligence: Inspektionsflöde för pipelines

Revenue Intelligence: Inspektionsflöde för pipelines

Inom sälj har datadriven försäljning stora konkurrensfördelar jämfört med försäljning som enbart grundar sig i intuition. Enligt McKinsey är datadrivna organisationer 23 gånger mer benägna att få nya kunder jämfört med deras konkurrenter och nio gånger mer benägna att överträffa dem i kundlojalitet. Säljledare behöver helt enkelt bättre och snabbare metoder för att analysera status för verksamheten och dess intäktscykler och kundkontaktpunkter. 

Revenue Intelligence sammanför världens främsta tillväxtplattform Sales Cloud med den världsledande analysplattformen Tableau. Tillsammans bildar de en sambandscentral för intäktshantering utformad för att förse säljledare med insikter genom hela försäljnings- och intäktscykeln. Revenue Intelligence bidrar till att gå från insikter till handling, med allt från att avsluta affärer och prognostisera till att bygga nya pipelines.

Här är ett axplock av vad du kan göra med Revenue Intelligence: 

 • Överträffa målen med handlingsbara insikter. Öka prognosnoggrannheten i arbetsflödet genom specifik analys för att åtgärda luckor i din pipeline.
 • Anpassa strategier med data. Upptäck snabbt uppåtgående trender för säljare, områden och kunder för att driva resultat i stor skala.
 • Coacha säljteamet med tillförsikt. Förbättra din försäljningspipeline och avsluta affärer snabbare med AI-insikter och bättre affärshälsa.
 • Förstärka data och AI överallt. Utrusta alla med insikter som är skräddarsydda för verksamheten genom att sammanföra Salesforce med extern data.

”När jag tittar på hur vi kan driva tillväxt handlar det i första hand om att göra det så enkelt som möjligt för säljarna”, säger Marcus Jewell, Chief Revenue Officer, Juniper Networks. ”Det gör vi med Salesforce genom att hitta sätt att öka försäljningen och med en tydlig bild av nästa bästa åtgärd. Med Salesforce kan vi samla data om vår pipeline och vårt kundengagemang på en enda plats. Sedan använder vi den informationen som grund för våra beslut om hur vi ska coacha säljare, vilka affärer vi behöver fokusera på för bättre resultat och var vi kan eliminera friktion i säljprocessen. Den insyn som Salesforce tillför i verksamheten gör det också möjligt för mig som ledare att göra bättre prognoser. Vi har till och med börjat använda Einstein AI för att få ett datadrivet perspektiv och minimera riskerna i prognosen samt öka förutsägbarheten.”

När säljorganisationer i allt snabbare takt anpassar sig till ett nytt säljlandskap blir det enormt viktigt med en heltäckande vy av verksamhetens och din pipelines hälsa. I en värld där distansarbete har ökat avsevärt kan Revenue Intelligence hjälpa varje säljteam att maximera sina möjligheter direkt i arbetsflödet. 

Gör organisationen starkare med kundinsikter – utan att flytta data

Vi hjälper inte bara din organisation att driva intäkter. Vi vet också att framtiden handlar om att ha tillgång till pålitlig data där organisationen behöver den mest. CDP Direct Data är en funktion som tar kraften i CRM Analytics direkt till Salesforce Customer 360.  

Att flytta data kan vara både svårt och tidskrävande, särskilt med stora datavolymer. Salesforce CDP ger en enhetlig vy av data genom att samla den i en säker livedatakälla som kan delas i hela organisationen. Med Customer 360 kan du använda CDP Direct för förfrågningar direkt i Salesforce CDP utan att flytta några data. Genom att utnyttja Lightning-användargränssnittet får du möjlighet att bygga och bädda in insikter direkt i dess arbetsflöden. Med en samlad datakälla kommer analysinsikterna direkt till dig där du befinner dig. 

Salesforce CDP har inbyggd integrering med CRM Analytics. Här är några fördelar:

 • Snabb start. Accelerera dataförberedelserna utan några kopplingar eller datainställningar.
 • Enkel åtkomst. Undvik eventuell lösenordsutmattning med enkel inloggning (SSO) till Salesforce för åtkomst till både CRM Analytics och Salesforce CDP.
 • Säker och kontextuell. Centralisera kontrollen med frågor som körs i den inloggade profilen där delningsregler tillämpas automatiskt.
 • Metadatamedveten. Förenkla datamappningen med CDP-objekt och fältetiketter som återanvänds för att skapa analysresurser.

Framtiden stavas Net Zero

Skärmbild av CRM Analytics för Net Zero Cloud
CRM Analytics för Net Zero Cloud

Hållbarhet är viktigt för många organisationer, men det kan vara komplicerat och tidskrävande att analysera koldioxidutsläpp från energianvändning och företagsresor. Faktum är att vd:ar har angett klimatförändringar som en av de största riskerna för organisationstillväxten, enligt KPMG:s globala rapport CEO Outlook från 2021. 

Med denna vårrelease driver CRM Analytics också dashboards, visar handlingsbara insikter och tillhandahåller scenarieplanering och prognostisering för Salesforces Net Zero Cloud. Nu kan alla organisationer vidta åtgärder och uppnå koldioxidneutralitet med hjälp av Customer 360-lösningar. 

Med hjälp av Tableaus betrodda analyser kan all miljödata spåras, analyseras och rapporteras inom Net Zero Cloud. Det hjälper varje organisation att mäta sitt koldioxidavtryck på ett enklare och effektivare sätt och bidra till att formulera en klimathandlingsplan från en enda datakälla. CRM Analytics för Net Zero Cloud handlar om att göra det enkelt att följa mätningarna och anpassa planeringen därefter för att minska koldioxidavtrycket. 

Några viktiga möjligheter:

 • Få en helhetsbild av organisationens hållbarhetssatsningar vad gäller koldioxidutsläpp, prognoser, fokus på förnybar energi, inköpsaktiviteter, affärsresor och revisioner.
 • Få insikter och fokusera på problemområden som behöver åtgärdas för att uppfylla de mål som organisationen har satt upp. Insikterna hjälper också revisorerna att snabbt validera data genom att titta på nyckelparametrar från en enda plats.
 • Stärk teamen med handlingsbar data och visualiseringar som är lätta att förstå i syfte att demokratisera hållbarhetsarbetet i hela organisationen.

Gå till Salesforces sida för analyslösningar om du vill veta mer om hur Tableau hjälper Salesforce-kunder att upptäcka trender, prognostisera resultat och fatta smartare beslut.