Finns nu i Tableau 2022.1: Workbook Optimizer, Ask Data Phrase Builder, förbättrade företagsfunktioner och mycket mer

Tableau 2022.1 erbjuder nya funktioner för effektiv analys och plattformshantering. Läs inlägget för mer info.

Den senaste versionen är här! Tableau 2022.1 innehåller nya funktioner som hjälper människor att effektivare analysera data och hantera plattformen med säkerhet. Genom att skala Tableau i hela organisationen kan alla fatta bättre affärsbeslut.

Du kan utforska hela listan med nya funktioner, men här presenterar vi några särskilt intressanta nyheter:

  • Nya Workbook Optimizer framhäver viktiga designegenskaper, utvärderar dem utifrån bästa praxis och ger författare praktisk vägledning kring hur arbetsboksprestanda kan förbättras.
  • Tableaus sökfunktion har fått en ny utformning för en enklare och snabbare upplevelse. 
  • Förbättringar i Ask Data som optimerar användarupplevelsen genom en hybrid peka-och-klicka-metod och sänker kraven på analyskunskaper för att nå rätt datainsikter.
  • Riktlinjer för företagsdistribution erbjuder en implementeringsguide för Tableau Server-referensarkitekturen. Metoder enligt branschstandard används för en nivåindelad topologi i undernäten.
  • Resursbegränsningar i bakgrundsprocessorn i Tableau Server Management hjälper dig att bättre hantera serverresurser och jobbköer.

Uppgradera till Tableau 2022.1 idag för att få tillgång till alla nya funktioner och mycket mer.

Nu ska vi titta närmare på vad den senaste versionen innehåller.

 

Utforma effektivare arbetsböcker med Workbook Optimizer

 

Prestandan i individuella Tableau-arbetsböcker spelar en central roll både för den enskilda konsumenten och för organisationen i stort. En dashboard som laddas långsamt kan snabbt skapa frustration och en negativ syn på analysprogrammet, för att inte nämna den potentiella effekten på systemets övergripande prestanda.

Workbook Optimizer framhäver viktiga designegenskaper och utvärderar dem utifrån bästa praxis i det omfattande faktabladet Designing Efficient Workbooks (Utforma effektiva arbetsböcker). Resultatsidan innehåller en prioriteringslista med praktisk vägledning och författare kan se hur deras arbetsboksdesign påverkar prestandan.

Workbook Optimizer är ett resultat av många års kunskap och erfarenhet av att skapa Tableau-dashboards. Den består av sju kategorier med bästa praxis som inhämtats från kunder, Tableau Community-ledare och interna experter. Du får tillgång till det kraftfulla Tableau-communityts samlade kunskaper utan att du behöver lämna plattformen. Du kan publicera arbetsböcker med vetskapen om att målgruppen får ta del av insikter med bästa möjliga prestanda.

I exemplet nedan uppmanas författaren att vidta åtgärder och dölja fält som inte används. Antalet synliga arbetsboksblad och en lång beräkning är flaggade för granskning. Med hjälp av Workbook Optimizer och optimerade arbetsböcker kan innehållsförfattare hjälpa alla i organisationen att fatta snabbare och bättre beslut.

En animerad GIF som visar gränssnittet i Tableau Workbook Optimizer, där arbetsboksförfattaren uppmanas att vidta åtgärder och dölja oanvända fält. Här visas även ett förslag som markerats med "behöver granskas" där systemet visar en varning om att en beräkning använder flera datakällor. Till sist granskar användaren en lista med 10 objekt som har godkänts genom att följa bästa praxis.

 

Hitta innehåll snabbare med den nya sökfunktionen

 

Att ge människor tillgång till relevant data är en prioritet för datadrivna organisationer. Det kan dock bli en utmaning ju mer data, fler användare och fler användningsfall det finns i företaget. Det kan till och med göra att du inte lyckas med ditt analysinitiativ.

Tableaus nya sökfunktion har gjorts om helt för att ge dig en enklare och snabbare användarupplevelse och hjälpa dig att hitta rätt innehåll. På resultatsidan rankas önskat innehåll högre baserat på aktualitet, popularitet och andra kvalitetssignaler, och innehåll från alla innehållstyper visas. Resultaten presenteras efter hur de bäst visas, där datakällor visas som listor och visuellt innehåll som miniatyrbilder i ett rutnät. Den nya sökupplevelsen drivs av en relevansalgoritm som korrigerar vanliga problem med felstavningar, mellanrum och skiljetecken genom ordstamsigenkänning och partiell matchning.

Animerad GIF som visar den omarbetade Tableau-sökfunktionen där en användares sökning på "snabbköpserbjudanden" returnerar innehåll grupperat efter visningar, mätvärden, arbetsböcker, Ask Data-linser och datakällor, komplett med miniatyrbild med förhandsgranskning.

 

Ställ rätt frågor med Ask Data Phrase Builder

 

En av anledningarna till att företagsanvändare kämpar med data är att de ofta inte vet hur de ska översätta affärsfrågor till analysprocesser. Dessutom kanske användarna inte vet vad systemet har kapacitet för eller hur det fungerar.

Ask Data är en funktion för naturligt språk som finns tillgänglig för alla Tableau-användare. I version 2022.1 har den förbättrats och gjort interaktionen med data ännu bättre. Genom en hybrid upplevelse där du kan ställa analysfrågor genom att peka och klicka fortsätter Ask Data Phrase Builder att sänka ribban för vilken analyskompetens som krävs för att nå rätt datainsikter. Det gäller särskilt data som inte lämpar sig för naturligt språk, eller när användaren inte har någon tydlig avsikt med analysen. Att komma igång med den här nya guidade funktionen är lika lätt som att klicka på knappen +Add Field (lägg till fält)!

Animerad GIF av gränssnittet för naturligt språk i Tableaus Ask Data där en användare väljer fält som markerats med "Försäljning" och "Län" och "Möbler" från "Kategori" som ett filter. Visualiseringsresultatet visar en karta med den totala möbelförsäljningen per län.

 

Forma Tableau Server i alla undernät med hjälp av Riktlinjer för företagsdistribution

 

För att hjälpa företagsarkitekter att uppfylla specifika och unika teknikkrav har vi släppt Riktlinjer för företagsdriftsättning, en implementeringsguide för distribution av referensarkitektur.

I version 2021.2.3 (eller senare) av Tableau Server har referensarkitekturen en nivåindelad topologi. Det gör att IT-team kan distribuera Tableau enligt branschstandarder för tillgänglighet, prestanda, säkerhet och efterlevnad samt skalbarhet. Varje lager av funktioner för serverapplikationer omfattas och skyddas av åtkomstkontrollerade undernät. För dessa finns riktlinjer för säker åtkomst för administratörer, proxyintegration (med webbläsare, mobil och desktop) och tillämpning av AuthN-tillägg.

I enlighet med Tableaus engagemang för valmöjligheter och flexibilitet är referensarkitekturen teknikagnostisk och plattformsoberoende. På så sätt kan du enkelt säkra, skala och hantera nivåer i undernäten oavsett om du distribuerar lokalt eller i molnet, med virtuella maskiner eller behållare. Läs mer i Tableaus hjälp: Kom i gång med Tableau Server-företagsdriftsättning.

Ett diagram över en Tableau-arkitektur för företagsdistribution där undernätet på webbnivå, undernätet på applikationsnivå och undernäten på datanivå är separerade av brandväggar.

 

Hantera bakgrundsprocessorns jobb med resursbegränsningar

 

Vi gör det enklare för IT-teamen att optimera prestandan i Tableau Server genom att definiera och hantera gränserna för maskinvaruresurser. Från och med 2022.1 kan du ställa in begränsningar för antalet bakgrundsjobb som kan köras samtidigt på en webbplats. Du kan dessutom ange antalet timmar per dag som en webbplats kan använda med bakgrundsprocessorn för att köra jobb.

Standardbegränsningar kan tillämpas på alla webbplatser, men du kan även anpassa begränsningarna för varje enskild webbplats. På så sätt kan du hantera resurserna i bakgrundsprocessorn utifrån specifika webbplatskrav.

Tableau Server Management-gränssnittet som visar fliken där resursbegränsningar för bakgrundsprocessorn hanteras. Det omfattar bland annat listning av standardinställningar eller anpassade inställningar per webbplats, prenumerationer, extrakt, flöden och körtids- och jobbinformation.

 

Tack till Tableau-communityt!

 

Vi hade inte kunnat göra det här utan er. Ni inspirerar oss varje dag och möjliggör varje ny version tack vare ert samarbete och stöd. Er värdefulla expertis och ert engagemang och intresse för att använda data för problemlösning driver oss att fortsätta leverera nya och förbättrade funktioner i Tableau. Den här versionen är inget undantag.

Besök vårt idéforum för att se alla funktioner som har lagts till tack vare era suveräna förslag. Och glöm inte att uppgradera till den senaste Tableau-versionen och börja använda alla dessa spännande nya funktioner.