Vi presenterar Tableaus nya plattform med nytänk för företaget

Lär känna Tableaus nya plattform med nytänk för företaget. Vi presenterar nya prenumerationsplaner för företag och företagsfunktioner med allt från styrning och säkerhet till en skalbar plattform.

I och med att företagen ökar takten på sina digitala transformationsinitiativ får ledarna en bättre förståelse för värdet av data och vill skala analyser i hela organisationen. Men på vägen mot att bli en datadriven organisation innebär valet av företagsplattform ofta att ledarna ställs inför kompromisser: Stark styrning eller agil självbetjäning? Djupgående, kraftfull kapacitet eller lättillgängliga funktioner för bredare användning? En plattform som är lätt att skala eller kostnadseffektiv?

Du ska inte behöva göra avvägningar för att ge alla i organisationen möjlighet att fatta bättre beslut snabbare. Du ska heller inte behöva samla punktlösningar på hög för att tillgodose allas behov – från den specialiserade användaren till den dagliga företagsanvändaren. Det är därför vi gör det lättare för kunderna att få ut värde av Tableau och ge medarbetarna möjlighet att bli datadrivna.

Idag är vi glada över att kunna presentera den nya Tableau-plattformen med nytänk för företaget. Vi introducerar bland annat nya prenumerationsplaner och nya funktioner för företag, från styrning och säkerhet till en skalbar plattform.

The Tableau platform, showing the various ways to interact with your data, AI and ML analytics capabilities, data management, live and in-memory access, and deployment options

Tableaus plattform

 

Prenumerationsplaner för företag

 

Företagslösningar associeras ofta med djup och komplexitet. De erbjuder vanligtvis de avancerade funktioner som dedikerade användare kräver, men på bekostnad av en brant inlärningskurva eller begränsad användning. Vi ser behovet av djupgående och breda möjligheter som kan bidra till att organisationen blir framgångsrik i stor skala, oavsett individens kompetensnivå eller relation till data.

Eftersom vi vill göra det enklare och mer kostnadseffektivt för dig att erbjuda pålitlig och styrd data till fler medarbetare i organisationen har vi samlat Creator-, Explorer- och Viewer-licenser för Tableau Online med Data Management, och Data Management plus Server Management för Tableau Server. Det betyder att du lättare kan tillhandahålla och distribuera dessa funktioner och hjälpa alla i företaget att driva bättre affärsresultat.

 

Öka förtroendet med integrerad datahantering och centraliserad säkerhet

 

Nya och förbättrade styrningsfunktioner hjälper dig att koppla rätt personer till rätt data, vid önskad tidpunkt och plats.

Förbättrad datahantering

Som en del av den kommande Tableau-versionen 2021.3 presenterar vi några nya funktioner för datahantering. I Tableau Catalog kan du nu se ärvda beskrivningar direkt i ditt webbredigeringsflöde. Dessutom är datakvalitetsvarningar nu tillgängliga i prenumerationsmeddelanden – komplett med länkar för att gå direkt till de dashboards som påverkas.

Med länkade uppgifter i Tableau Prep Conductor kan du schemalägga flera flödesjobb så att de körs efter varandra på Tableau Server. Prep Conductor kan nu också generera en uppsättning saknade rader i en tabell baserat på datum, datumtider eller heltal. Detta hjälper dig att fylla i luckor i datan så att dina dataset blir fullständiga och visualiseringarna mer exakta.

Centraliserad säkerhet

I förhandsversionen ger nya säkerhetsfunktioner ökad flexibilitet och segmentering genom att Tableau-administratörer kan konfigurera centralt vilka användare och grupper som har tillgång till vilka datasektorer. Med centraliserad säkerhet på radnivå kan Tableau-administratörer definiera och hantera radnivåsäkerhet bland datatabeller och konsekvent tillämpa den på alla anslutna Tableau-flöden, datakällor och arbetsböcker som är beroende av den informationen.

Vi presenterar också en ny innehållstyp: virtuella anslutningar. Skapa och dela åtkomst till många olika tabeller genom en styrd databasanslutning, bädda in inloggningsuppgifter för servicekonton och extrahera data centralt från datatabeller för återanvändning inom Tableau Server och Tableau Online.

Tableau administrative interface showing a row-level security policy for a virtual connection to a database of invoices, ensuring that a salesperson will only see the data related to their accounts.

En säljare kan använda en virtuell anslutning med inbäddade inloggningsuppgifter för att säkert ansluta till fakturadata. Säkerhetspolicyn på radnivå säkerställer att säljaren bara ser kundrelaterad data.

 

Förenkla driftsättning och skalning av din verksamhetskritiska analysplattform

 

Vi introducerar nya resurser och funktioner som hjälper dig att effektivisera driftsättningen och hanteringen av din styrda analysmiljö.

Företagsarkitektur

Senare i år kommer en företagsreferensarkitektur med nivåindelad topologi som gör det möjligt för IT-team att driftsätta Tableau med en strategi enligt branschstandard för tillgänglighet, prestanda, säkerhet och efterlevnad samt skalbarhet. Varje lager med funktioner för serverapplikationer omfattas och skyddas av åtkomstkontrollerade undernät med riktlinjer för säker åtkomst för administratörer, proxyintegration (med webbläsare, mobil och desktop) och AuthN plugin-tillämpning. Riktlinjerna för företagsdistribution är teknik- och plattformsoberoende. Det blir därmed smidigare och enklare att säkra, skala och hantera nivåer i undernät oavsett om du driftsätter lokalt eller i molnet, med virtuella maskiner eller containrar.

Resurshantering

Vi gör det enklare för IT-teamen att optimera prestandan i Tableau Server genom att definiera gränserna för maskinvaruresurser. Till att börja med kan du begränsa Backgrounders resursanvändning och därmed förbättra prestandan för jobbköer. Se dig om efter nya möjligheter för resurshantering som en del av Tableau Server Management i början av nästa år.

Dynamisk skalning

Tidigare i år lanserade vi stöd för Tableau Server i en container. Nästa år kommer vi att lägga till dynamisk containerbaserad skalning, och vi börjar med Backgrounder. Det kan hjälpa dig att bemöta förändrade krav vad gäller arbetsbelastning inom din Tableau Server-driftsättning och säkerställa jämnare prestanda.

 

Du kan få allt – företagsanalys utan kompromisser

 

Tumma inte på styrningen för självbetjäningens skull – med inbyggd datahantering och styrning, som i stället för att begränsa, gör att du och dina medarbetare kan hålla er i en pålitlig miljö genom hela livscykeln för data och analys.

Du slipper välja mellan kraftfulla och intuitiva funktioner – främja nyfikenhet, kreativitet och datadrivet beslutsfattande för användare på alla kompetensnivåer med AI-driven analys via ett intuitivt gränssnitt. Sänk ribban för att börja interagera med och utforska din data genom dra och släpp-interaktioner och naturligt språk, maskininlärning utan kod och statistisk modellering med ett klick.

Även ledarna litar på användarnas val – tiotusentals organisationer runt om i världen väljer Tableau eftersom de får mycket mer än ett bra analysprogram. Tableau gör att du under hela din datadrivna process kan stärka medarbetarna genom att tillhandahålla allt de behöver för att bli framgångsrika. Bygg din datakultur med Tableau Blueprint, den mest kompletta metoden för att frigöra människors potential och öka analysanvändningen. Skapa en intern datagemenskap och samarbeta med den globala Tableau-communityns entusiaster för att förbättra dina datakunskaper.

Ge alla möjlighet till skalbar och kostnadseffektiv analys – Tableaus plattform erbjuder enastående flexibilitet och valmöjligheter, som anpassar sig efter dina befintliga investeringar och växer i takt med organisationens skiftande behov, oavsett teknik- och datastrategi. Våra prenumerationsplaner för företag tar hänsyn till vad stora organisationer verkligen behöver för att kunna driva användning, eliminera oväntade kostnader och plattformsberoende utan att tumma på funktionerna.

Är du redo att diskutera en utökning av din Tableau-driftsättning? Kontakta din kontoansvarige idag för mer information om våra prenumerationsplaner för företag.