Hur man odlar en hälsosam datakultur i 3 steg

Verkligt moderna företag vårdar det som alltmer kommit att kallas datakultur. Det börjar med interna gemenskaper och användargrupper som binds samman av gemensamma mål, praxis och sociala band. Så här odlar du dessa gemenskaper i din organisation.

Den här artikeln utgavs först i samarbete med Forbes BrandVoice.

Alla företag är dataföretag. Men verkligt moderna företag vårdar även det som alltmer kommit att kallas datakultur.

Varför? Eftersom data inte leder till framgång på egen hand – det är först när människor sluter upp kring data, när fakta är det viktigaste i samtal som data öppnar upp för samarbete, leder till strategiska insikter och förbättrar beslutsfattandet.

99 % av företagsledarna på de storföretag som kartlades 2018 sa att deras företag försökte etablera en datakultur, men bara en tredjedel sa att deras företag hade lyckats.

När hon blev ombedd att definiera datakultur uttryckte Ashley Howard Neville, senior teknisk evangelist på Business Intelligence-företaget Tableau, det enkelt: ”En datakultur är en grupp människor som värdesätter, använder och uppmuntrar till användning av data för att fatta beslut. De använder data för att de vill – inte för att de måste.”

Det börjar med det som Howard Neville kallar ”interna datagemenskaper”, användargrupper som förenas av gemensamma mål, praxis och sociala band. ”Gemenskap är det som påskyndar en organisations omvandling till en datakultur” säger Howard Neville.

Hur kan du, som företagsledare, starta den resan?

Här är 3 möjliga sätt att börja odla interna datagemenskaper i vilken organisation som helst.

1. Avsätt en tid och en plats

Att driftsätta rätt företagsprogram är bara början för att skapa en datagemenskap. ”Det är mycket viktigt att ha en fysisk plats”, säger Howard Neville. Hon förklarar vidare att ”anställda behöver platser och avsatt tid för att mötas, samlas och fördjupa sig i datarelaterade projekt tillsammans och lära sig nya färdigheter”. ”Jag tror att man ofta missar det i en organisation.”

Det kan innebära att man tar sig tid till ett möte varje månad då anställda träffas för att lösa problem med hjälp av data. En annan idé är att skapa ett dataforum online.

Howard Neville besöker ofta kundorganisationer för att förstå på vilka sätt de skapar gemenskaper. De mest framgångsrika datakulturerna fokuserar på delning som den viktigaste beståndsdelen. ”Tableau-grupperna inom organisationerna har blivit väldigt aktiva”, säger Howard Neville. ”De är engagerade och energiska. De fokuserar inte bara på sin egen framgång. De tror verkligen på att om de kan få andra inom organisationen att använda data så kan de faktiskt skapa en bättre organisation.”

”Det räcker helt enkelt inte med att investera i infrastruktur”, tillägger hon. ”Du måste satsa på de människor som använder sig av infrastrukturen och processerna som stödjer den.”

2. Utveckla gruppledare

Enligt Howard Neville finns det tre nyckelroller i alla datagemenskaper: chefer som fastställer organisationens normer, individer som använder data för att fatta beslut, och experter, till exempel analyschefer, som övervakar tekniken, förnyar och främjar bästa praxis.

För att få en gemenskap att växa, och bibehålla den, hjälper det att identifiera och uppmuntra dess ledare. Det kan vara dataexperter, eller privilegierade användare, kanske självlärda, som har använt data på ett nyskapande sätt. Tableau kallar de här ledarna för ”community champions”, men de kan också ha andra namn som anger deras speciella status. Dessa människor ”hjälper sina kollegor att se vilka möjligheter som kan finnas med data”, säger Howard Neville. ”De fungerar som ledare inom gruppen. Ofta började de själva som analytiker.”

Champions kan ofta hjälpa sina företag genom att ge icke-teknisk personal bättre förutsättningar med data, även om de traditionellt sett inte anses vara datakunniga analytiker. Howard Neville hänvisar till exemplet med en Tableau-kund, en bank- och fondmäklarfirma, som gav data- och analysverktyg till de medarbetare som har mycket kundkontakt. ”De förstod att de som faktiskt har störst möjlighet att påverka är de som interagerar med kunderna,” säger Howard Neville. ”De använde Tableau för att lättare få ut data till de här ekonomiska rådgivarna.”

Rådgivarna kunde sedan använda den datan för att vårda kundrelationer och anpassa lösningar till dem. ”Det hjälpte dem att stärka förtroendet hos dem vars konton de ansvarade för”, säger Howard Neville. Genom att förse rådgivarna med användbar ekonomisk data visade företaget ”en övertygelse om att även de som arbetar närmast kunden verkligen kan ha mycket nytta av den data som finns.

3. Gör data kul och lätt att förstå

Många Tableau-kunder engagerar sina gemenskaper genom att ha aktiviteter och spel som kretsar kring dynamisk data. Tableau kallar de här planerade evenemangen användargruppsmöten och de fungerar som en chans att skapa entusiasm för diskussioner om data bland anställda. ”De främjar verkligen samarbete och utbyte av bästa praxis mellan team och individer”, säger Howard Neville.

Aktiviteter kan vara allt från kunskapsluncher till programmeringstävlingar (hackathons) som består av det Tableau kallar ”viz-lekar”. Olika team tävlar om att uppnå ett mål, till exempel att skapa den dashboard som är mest användbar eller att lösa ett datarensningsproblem. Tableau Blueprint är företagets guide till hur man skapar en datakultur. Den innehåller exempel och stödmaterial för många aktiviteter som organisationer kan använda sig av själva.

För vissa kunder blir fördelarna med de här spelen mer än bara ökat engagemang. Ibland kan de leda till insikter som är strategiavgörande. Ett gratulationskortsföretag som är Tableau-kund sa att de interna användargrupperna har gjort att man använder analys inom alla delar. En av dataingenjörerna på företaget rapporterade att de här grupperna har blivit ”avgörande för att hitta nya sätt att se på data” och därmed uppnå maximal effekt.

En annan Tableau-kund, ett stort flygbolag, engagerade sina anställda genom att anordna visualiseringstävlingar. De uppmuntrades att använda alla slags datauppsättningar som intresserade dem, från sportstatistik till dejtingdokusåpor. ”Genom att sänka ribban med roliga datauppsättningar vågar människor mer och blir nyfikna och intresserade”, säger Howard Neville. Det företaget har sedan dess fortsatt, och använder nu analysverktyg inom hela organisationen. I takt med att personerna kände sig mer säkra med data började teamen att se hur detta påverkade och förändrade områden som underhåll, teknik och kundnöjdhet.

”Att ha roligt är viktigt – och det behöver inte innebära att meningsfullt arbete blir lidande”, säger Howard Neville. ”Du kan ha kul och ändå göra ett bra jobb. Det som förenar människor är känslan av ett gemensamt mål.”

Och det är det som leder till en viktig attitydförändring. ”När allt kommer omkring kan du investera hur mycket som helst i en teknik och driftsätta den. Men om du inte ändrar hur människor ser på tekniken, kommer de inte att lyckas", säger Howard Neville. "Du måste faktiskt forma och påverka organisationen så att man gör saker på ett annat sätt och värderar andra saker än tidigare.

Det är precis det som är en hälsosam datakultur."