Datatrender som kommer att forma 2020

Varje år blickar vi framåt för att förstå vilka stora trender som formar framtiden för analys och för hur man arbetar med data. Här är en snabb överblick över de sex stora datatrender som enligt oss kommer att driva analyseffekten för organisationer i år.

Vi tror på kraften i data. Tekniska framsteg skapar så många möjligheter och vi ser att fler än någonsin nu har bättre och bredare åtkomst till data som de också använder på bästa sätt.

Varje år blickar vi framåt för att förstå vilka stora trender som formar framtiden för analys och för hur man arbetar med data. Och varje år ser vi intressanta ledtrådar till hur vår relation till data utvecklas och hur vi använder data för att förbättra världen omkring oss. Vi ser att organisationer använder teknik på ett smartare sätt för att ge personalen fler möjligheter och skapa samarbeten mellan sina teknikexperter. Kulturella omställningar förändrar hur organisationer lär sig att använda data mer effektivt när de också undersöker vilket ansvar de har i den användningen. Och vi ser att data används både privat och på organisatorisk nivå för att upptäcka och ta itu med orättvisor.

Med rätt inställning, verktyg och processer kan data spridas till alla delar av verksamheten. Här är en snabb överblick över de sex stora datatrender som enligt oss kommer att driva analyseffekten för organisationer i år:

  1. Kunskaper om data: Organisationer ser den akademiska världen som en inkubator för kunskaper om data.
  2. Artificiell intelligens: AI går från att vara något abstrakt till något användbart
  3. Berättande med data Egna databerättelser blir mainstream.
  4. Rättvisa genom data: Öppenhet kring arbetsplatsdata leder till rättvisa och framgång för organisationen.
  5. Datakultur: Ansvarigheten för data omfattar hela ledningen
  6. Datahantering: Dataintegrering skapar harmoni inom IT-företag

Vill du göra en djupdykning och lära dig mer om tankarna, undersökningarna och kundberättelserna bakom dessa trender? Läs hela rapporten om datatrender 2020.

Anmäl dig till webbinariet där du kan lyssna till experter som diskuterar hur dessa trender kommer att påverka organisationer under 2020 och därefter.