image

Andrew Beers

Andrew Beers är Tableaus CTO och ansvarar för Tableaus långsiktiga tekniska planer och nya teknik. Under tiden på Tableau har han ansvarat för många tekniska team, skapat nya produkter för företaget och själv skrivit delar av produktkoden. Andrew har funnits i hjärtat av Tableaus teknik under större delen av företagets existens. Innan han började på Tableau 2004, drev Andrew den tekniska gruppen på Align Technology, tillverkare av Invisalign-systemet. De byggde programvara som kunde stödja storskalig anpassad tillverkning. Han har en masterexamen i datavetenskap från Stanford University, där han arbetade i Pat Hanrahans forskningsgrupp för datorgrafik. När Andrew först presenterades för en tidig version av Tableau Desktop visste han att det var framtiden han fick se. "Mitt tidigare företag och jag själv gjorde dataanalyser i gamla, traditionella system som jag var säker på att Tableau skulle ersätta. Men det var inte förrän jag fick se vad som låg bakom Tableau som jag insåg hur fantastiskt det verkligen var. VizQL var en teknik som jag var tvungen att få arbeta med.”