Bygg en stabil framtid med de här datadrivna vanorna

Att utrusta medarbetare med verktyg för tidsrapportering och analys är bara ett steg i en större kulturell transformation som knyter data till organisationens kärnverksamhet. Läs mer om råd kring hur du skapar en stark grund med hjälp av analys.

Ledare: Den här artikeln publicerades först i Forbes

Varje agenda – från företagsomfattande mål till individuella målsättningar – har ändrats i grunden av pandemin. Mer än någonsin söker företag efter signaler som kan hjälpa dem att upprätta nya normer för affärer, social interaktion och säkerhet.

Det kan verka motsägelsefullt först, men den motvind och osäkerhet som covid-19 innebär har skapat en idealisk tidpunkt för ledare att fokusera på datadrivna strategier och innovation, enligt Jackie Yeaney, exekutiv marknadschef på Tableau.

”Om det någonsin funnits ett tillfälle för dataledare att glänsa, så är det nu”, förklarar hon.  

Demokratisering av data – processen att driva insikter och data genom hela organisationen till medarbetarna i frontlinjen – är en bra målsättning, men det räcker inte alltid. Att utrusta medarbetare med verktyg för tidsrapportering och analys är bara ett steg i en större kulturell transformation som knyter data till organisationens kärnverksamhet.

Läs mer om råd kring hur du skapar en stark grund med hjälp av analys.

Att hantera en kris kräver snabba insikter

Om analys i din organisation bara har handlat om att titta i backspegeln för att förstå det som redan hänt, då är det dags att ändra på det nu, menar Ashley Howard Neville, senior technical evangelist på Tableau. 

I baseball kan en lagledare som byter spelstrategi utifrån den senaste ställningen påverka slutresultatet. En chef som väntar på att de slutliga uppgifterna ska komma in – efter att laget redan har förlorat – har missat sin chans att påverka resultatet. 

”Företag idag menar att de är mycket mer intresserade av hur saker och ting förändras än var de hamnade till slut, eftersom de vill använda data för att förändra resultat”, berättar hon. Analys i rätt tid kan innebära skillnaden mellan vinst och förlust.

Det är skälet till att en organisationsomfattande datakultur är så viktig – parallellt med rätt teknik och en flexibel, datakunnig arbetsstyrka. När data omvandlas från statisk rapportering till ett värdefullt verktyg, skapar medarbetarna nya vanor, som att förstå trender och möjligheter mitt i komplicerade affärsförlopp. När osäkerheten är utbredd och flexibilitet krävs, kan en kris ge upphov till nya vanor.

”De ledare jag pratar med säger att det kan vara mycket sämre att vänta för länge med att hitta svaren som du är 100 % säker på, än att agera snabbt med 80 % säkerhet”, säger Yeaney. ”De överger komplexa visualiseringar till förmån för enkla, smidiga verktyg som ledarna kan använda.”

Innan pandemin utbröt hade UNC Health, ett offentligt sjuk- och hälsovårdssystem i North Carolina med 11 sjukhus och hundratals vårdcentraler, utvecklat en strategisk plan för en successiv datatransformation. Covid-19 påskyndade utrullningen av ny teknik och nya former av samarbete. I början skapade analysteamet dashboards för att ledar- och chefsteamen skulle kunna övervaka mätvärden för testning, utnyttjande och inventering av personlig skyddsutrustning. Efter några framgångsrika veckor kunde de skala dessa uppgifter till mer än 30 000 interna användare. Teamet har fortsatt att söka efter nya sätt att se på företaget för att leverera bättre hälsoresultat.

Öka egenansvaret med en dataarbetsgrupp

Seniora chefer kan driva bättre resultat från data och analys genom att skapa en tvärfunktionell arbetsgrupp för att ta tag i utmaningar som härrör från pandemin.

När covid-19 spred sig över hela världen och företag började övergå till distansarbete såg Tableau en möjlighet att föregå med gott exempel och skapa en egen arbetsgrupp för att lägga ut tillförlitliga insikter om pandemin i en offentligt tillgänglig datahubb.

”Alla vill att människor ska kunna komma tillbaka till sina arbetsplatser på ett sätt som är säkert för dem”, sa Jeremy Blaney, ansvarig chef för kundframgång på Tableau.

Arbetsgruppen nådde sin högsta nivå vid 40 medlemmar och representerade en rad olika affärsrelaterade och tekniska bakgrunder. Till en början inriktade sig Tableau på snabbhet och relevans, vilket gav teamet ett brett spelrum för att så snabbt som möjligt få ut insikter utan att oroa sig för estetiken, berättar Yeaney. 

Men efter flera månaders arbete såg Tableau ett tillfälle att förbättra användarupplevelsen genom att fokusera mer på presentation och enkelhet. Nya medlemmar har anslutit till arbetsgruppen för att sprida nya idéer och ge medlemmarna som skapade arbetsgruppen en välbehövlig paus.

”Vi har dragit ner på storleken och skapat ett mindre team med tydligare roller”, förklarar Yeaney. ”Vi har dessutom tagit in personer som inte har jobbat med det här det senaste halvåret för att få in ny energi.”

En centraliserad dataarbetsgrupp kan tillföra fokus, snabbhet och smidighet till dataprocesser, särskilt i kristider. Det kan också sporra till innovation och bli en modell som andra affärsområden kan följa.

Investera i framtiden

En datakultur kan förvandla organisationens beslutsfattande, men att utforma en datakultur kräver tid, investeringar och engagemang från hela företaget. Ledare som är beredda att gå vidare med initiativ för datakultur kan ha nytta av följande fyra strategier:

1. Få uppbackning av seniora ledare. 

Ändra föreställningen om analys från en teknisk, kostnadscentrerad investering till en strategisk prioritering med uppbackning på hög nivå. Om du inte får stöd på företagssidan med tillräckligt högt uppsatta affärsledare som förstår hur data kan användas dagligen för att påverka verksamheten, kommer du inte att lyckas”, menar Howard Neville.

2. Följa framstegen noga.

Howard Neville berättade att många organisationer överskattar vidden av deras analysengagemang jämfört med andra liknande företag.

”Det är inte så att sämre presterande organisationer saknar dataprogram, men de har två eller tre stycken, när de i själva verket behöver sju. Det är inte heller så att de inte efterfrågar datakompetens i sina platsansökningar, utan de frågar inte efter tillräckligt avancerad kompetens”, förklarar han. ”Allt eftersom du börjar göra de här små förbättringarna ser du ett affärsvärde.”

3. Förlita dig på analyser när det behövs.

I en tid av snabb förändring liknar vinsterna av analys dem du får av att investera i varumärkespositionering. Rätt insikter kan vägleda i ett beslut som sparar miljontals dollar eller öppnar upp en ny marknad eftersom en konkurrent inte kunde upprätthålla servicenivåerna under den aktuella krisen. Dessa insikter kommer från analys, inte bara intuition.

4. Uppmuntra analys även under goda förhållanden.

Inse att det inte krävs en global kris för att känna att data är nödvändigt eller för att ge fler ledare och medarbetare möjlighet att agera med hjälp av insikter som grundas på analys. ”Att agera snabbt lönar sig även i icke-kritiska situationer”, berättar Blaney. ”När snabbheten i data introduceras i alla organisationer, har du inte råd att agera långsamt.”

Vill du veta mer om värdet av datakultur? Läs den här redogörelsen om datakultur på Tableau.com/sv-se och hitta unika perspektiv, kundberättelser och användbara tips.