image

Annie Worman

Annie är marknadsförings- och kommunikationschef på Tableau.