Misją Tableau jest pomagać ludziom zobaczyć i zrozumieć dane. W tym celu robimy wszystko, aby analizowanie danych było szybkie, proste, piękne i co najważniejsze – użyteczne.
To co nas napędza, to umowżliwianie ludziom wglądu w ich dane, aby mogli rozwiązywać niespodziewane problemy.

Podczas warsztatów zaprezentujemy Tableau i pokażemy jak i dlaczego tak bardzo odróżniamy się od innych rozwiązań Business Intelligence. Jako uczestnik, opuścisz tę sesję z wiedzą o tym, jak najlepiej połączyć się i odkrywać swoje dane, aby pozyskać najlepsze rezultaty poprzez ich wizualizację.

• Analiza sprzedaży, regionalizacja danych, praca z mapami
• Korelacja danych pogodowych i sprzedaży
• Monitorowanie wskaźnika Service Level
• Badanie retencji klientów

Warsztaty Tableau są wydarzeniem bezpłatnym, aczkolwiek ilość dostępnych miejsc jest ograniczona, także prosimy o wczesną rejestrację.

* Warsztaty są zajęciami praktycznymi. Prosimy o przyniesienie ze sobą laptopa, który będzie w stanie połączyć się z siecią wifi. Prosimy upewnić się, że mają Państwo zainstalowaną kopię Tableau Desktop.
Tableau Desktop można pobrać tutaj.

Você também pode gostar de...