9 boeken om meer te leren over het internet der dingen (IoT)

Het internet der dingen (IoT) is een cloudconcept, maar soms heb je een ouderwets goed boek nodig om jezelf een zetje in de juiste richting te geven. Deze selectie boeken omvat een uitgebreide reeks onderwerpen binnen IoT. Onderwerpen zijn onder andere: inspelen op de groeiende technologie, algemene informatie over het onderwerp, en het effect dat IoT op onze wereld heeft en wat dat belooft voor de 'altijd bereikbaar'-toekomst.

1. 'The Internet of Things' van Samuel Greengard

Auteur: Samuel Greengard
Website: Amazon

'The Internet of Things' beschrijft de werking van IoT in onze huidige wereld, maar ook welke impact het op de lange termijn zal hebben op de maatschappij. Auteur Samuel Greengard legt gedetailleerd uit hoe het IoT-tijdperk is begonnen en hoe deze zich heeft ontwikkeld tot de slimme, ingrijpende technologie die het vandaag de dag is. Hij gelooft dat we pas in een vroeg stadium zijn en er nog een hele hoop zal gaan gebeuren. Van je woning tot de manier waarop je je bankzaken regelt: IoT is overal en het brengt zijn eigen uitdagingen en risico's met zich mee in een volledig verbonden wereld. Greengard bespreekt privacy- en veiligheidskwesties en hoe de technologie in het komende decennium zou kunnen evolueren.

2. 'The Fourth Industrial Revolution' van Klaus Schwab

Auteur: Klaus Schwab
Website: Amazon

Elke industriële revolutie heeft een vergaand effect gehad op onze wereld en de technologie van die tijd gerevolutioneerd, wat tot enorme groei heeft geleid. De econoom Klaus Schwab stelt dat we ons momenteel midden in de vierde industriële revolutie bevinden, en wel een die aanzienlijk meer impact heeft op de maatschappij dan ooit in de geschiedenis van de mens. Kunstmatige intelligentie, IoT en Machine Learning hebben nu al diepgaande effecten, ook al zijn dit nog vrij nieuwe sectoren.

In zijn boek bespreekt Schwab de technologieën die al gebruikt worden en wat hun invloed is op verschillende delen van de maatschappij, zoals de overheid, gezondheidszorg, bedrijven en de persoonlijke levenssfeer. Hij geeft theorieën over hoe we naast elkaar bestaan in een digitale toekomst, maar ook hoe we het beste kunnen bijdragen aan die toekomst. Schwab praat de angsten van vele deskundigen over AI en automatisering niet na, maar verkent in plaats daarvan scenario's waarin technologie menselijke taken versterkt en verbetert, en werk transformeert in plaats van mensen vervangt.

3. 'Getting started with Internet of Things' van Cuno Pfister

Auteur: Cuno Pfister
Website: Amazon

Dit is een goed boek als je je eigen IoT-projecten wilt bouwen. Met basic programmeervaardigheden en betaalbare sensoren leert Pfister lezers hoe ze kleine, leuke apparaten kunnen bouwen die eenvoudige IoT-taken kunnen uitvoeren. In dit boek leert hij je hoe je programma's ontwikkelt met input en output om data te verzamelen, clientprogramma's bouwt om de data naar de cloud te sturen, en serverprogramma's maakt om die data te verwerken en het apparaat aan te sturen via het internet.

Het boek gebruikt .NET Micro Framework om te programmeren, en wees gewaarschuwd: je zult een aantal dingen nodig hebben om projecten te kunnen bouwen. Vereisten zijn onder andere Netduino Plus, een USB-kabel, sensoren en een ethernetverbinding met het internet.

4. 'Learning Internet of Things' van Peter Waher

Auteur: Peter Waher
Website: Amazon

Dit is ook een boek over het beginnen met IoT door je eigen producten te maken. Maar in plaats van kleine projecten, behandelt het boek protocollen en communicatie tussen apparaten. Het bevat handleidingen die gemaakt zijn voor de Raspberry Pi, wat het betaalbaar maakt om aan de projecten te beginnen en toegankelijk is voor iedereen. Het boek behandelt ook veilige architectuur, beveiligingsproblemen en de bescherming van gebruikersgegevens binnen het IoT.

5. 'Precision: Principles, Practices and Solutions for the Internet of Things' van Timothy Chou

Auteur: Timothy Chou
Website: Site

In dit boek bespreekt Timothy Chou de technologie achter de slimme objecten die we in ons dagelijks leven gebruiken en waarom het belangrijk is dat apparaten kunnen communiceren. Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel behandelt werkwijzen en introduceert het framework achter de technologie. Chou bespreekt de fundamentele principes achter het framework en hoe die werken. Het tweede deel is gericht op 'oplossingen', door het framework uit het eerste deel toe te passen op de praktijk. Het boek behandelt verschillende oplossingen uit de praktijk voor IoT-machines en casestudy's om ze in actie te zien in verschillende branches.

6. 'The Second Machine Age: Work, Progress and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies' van Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee

Auteurs: Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee
Website: Amazon

Dit boek behandelt het tweede machinetijdperk, een technologisch tijdperk dat vergelijkbaar is met voorgaande technologische revoluties met betrekking tot het effect dat het op onze wereld zal hebben. Auteurs Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee bespreken hoe technologie de werking van de maatschappij verandert en dat dingen makkelijker én moeilijker gaan worden. De automatisering neemt toe, want het maakt onze levens makkelijker, maar diezelfde technologie boezemt mensen ook angst in over het verlies van banen voor mensen. Dezelfde angsten als die voorkwamen tijdens het eerste machinetijdperk van de industriële revolutie.

Terwijl critici wijzen op het aspect van banenverlies door automatisering en AI, focust 'The Second Machine Age' op hoe je je kunt aanpassen aan de technologie. Ze benoemen manieren om met deze aanpassing om te gaan, zoals het opfrissen van het onderwijs om jongere generaties beter voor te bereiden met de juiste professionele vaardigheden voor een geautomatiseerde wereld.

7. 'The Silent Intelligence' van Daniel Kellmereit en Daniel Obodovski

Auteurs: Daniel Kellmereit en Daniel Obodovski
Website: Site | Amazon

'The Silent Intelligence' bespreekt het feit dat IoT zo enorm gegroeid is met een relatief lage publieke zichtbaarheid. Het IoT wordt 'stil' genoemd, omdat de meeste ontwikkelingen subtiel zijn geweest en niet werden opgemerkt door reguliere verslaggeving, zelfs als gekoppelde apparaten breed worden toegepast. Het boek behandelt de geschiedenis van de werking van slimme technologie en waarom de term 'internet der dingen' relatief nieuw is, terwijl de technologie dat niet is.

Verschillende hoofdstukken zijn gericht op hoe je het beste de IoT-markt betreedt, bedoeld voor ondernemers en investeerders. Het is een goede inleiding in de zakelijke kant van IoT en bevat verhalen en inzichten van verschillende veteranen uit de branche.

8. 'Trillions' van Peter Lucas, Joe Ballay en Mickey McManus

Auteurs: Peter Lucas, Joe Ballay en Mickey McManus
Website: Amazon

'Trillions' biedt een kijkje in de toekomst. Het verwijst rechtstreeks naar het aantal apparaten dat in de toekomst gekoppeld zal zijn aan het internet der dingen. Er zijn al meer apparaten in de wereld dan mensen (sommige verslagen noemen 13 miljard apparaten) en elke dag praten ze met elkaar en verzamelen ze data. Het boek duikt in de uitdagingen van de technologie, van de mogelijkheid om alles in onze levens te verbinden tot de privacy- en veiligheidsrisico's die we nemen om onze wereld digitaler te maken.

9. 'Everyware: The Dawning Age of Ubiquitous Computing' van Adam Greenfield

Auteur: Adam Greenfield
Website: Amazon

Nog een boek dat de effecten van digitale verbinding op onze levens bespreekt. 'Everyware', een combinatie van 'everywhere' en 'software', laat zien hoe technologie verweven is in de wereld van vandaag. Adam Greenfield bespreekt de huidige staat van slimme technologie en hoe die zich in de nabije toekomst zou kunnen ontwikkelen. De wereld wordt steeds 'slimmer', maar nu al geven technologieën vorm aan onze levens en verandert onze relatie met technologie en de wereld.