9 böcker att läsa om Sakernas internet (IoT)

IoT är ett molncentrerat koncept, men ibland kan det vara bra med gamla hederliga böcker också. Det här urvalet av böcker täcker en mängd ämnen inom IoT. Dessa ämnen är bland annat kapitalisering av den växande tekniken, generella kunskaper i ämnet och förståelse för vilken effekt IoT har på vår värld och vad det säger om vår ständigt uppkopplade framtid.

1. The Internet of Things av Samuel Greengard

Författare: Samuel Greengard
Webbplats: Amazon

”The Internet of Things” behandlar hur IoT fungerar i världen idag och hur det kommer att påverka samhället på lång sikt. Författaren Samuel Greengard berättar om hur IoT-eran började och hur den har utvecklats till den smarta och livsförändrande teknik den är idag. Han tror dock att vi fortfarande är i ett tidigt skede och att vi kan vänta oss mycket mer. I hemmet eller inom bankvärlden – IoT finns överallt och innebär egna utmaningar och risker i en helt uppkopplad värld. Greengard diskuterar integritets- och säkerhetsfrågor och hur tekniken kan tänkas utvecklas under nästa årtionde.

2. The Fourth Industrial Revolution av Klaus Schwab

Författare: Klaus Schwab
Webbplats: Amazon

Varje industriell revolution har haft djupgående effekter på vår värld genom att revolutionera sin tids teknik och sätta igång massiv tillväxt. Ekonomen Klaus Schwab menar att vi för närvarande befinner oss mitt i den fjärde industriella revolutionen, och att den kommer att ha större inverkan på samhället än något annat i mänsklighetens historia. Artificiell intelligens, IoT och maskininlärning har redan haft djupgående effekter, även om de är relativt nya fenomen.

Schwab diskuterar de tekniker som används och hur de påverkar olika delar av samhället, som myndigheter, hälso- och sjukvård, affärsverksamheter och privatlivet. Han teoretiserar både om hur vi kommer att samexistera i en digital framtid och hur vi bäst kan bidra till den framtiden. Istället för att upprepa många förståsigpåares rädsla för AI och automatisering utforskar Schwab scenarier där tekniken förhöjer och förbättrar mänskliga uppgifter. Enligt honom kommer tekniken snarare att förändra hur vi jobbar än att ersätta människor.

3. Getting started with Internet of Things av Cuno Pfister

Författare: Cuno Pfister
Webbplats: Amazon

Det här en perfekt bok om du vill komma igång med egna IoT-projekt. Med hjälp av grundläggande programmeringskunskaper och prisvärda sensorer lär Pfister läsarna hur de kan bygga små och roliga enheter som kan utföra enkla IoT-uppgifter. Han förklarar hur du kan utveckla program med in- och utdata för att samla in data, skapa klientprogram för att skicka data till molnet och serverprogram för att bearbeta den och styra enheten över internet.

I boken används .NET Micro Framework för programmeringen. Tänk på att du även kommer att behöva ett antal artiklar för att börja skapa dina projekt. Du behöver bland annat en Netduino Plus, en USB-kabel, sensorer och en ethernetanslutning till internet.

4. Learning Internet of Things av Peter Waher

Författare: Peter Waher
Webbplats: Amazon

Det här är ännu en bok om hur du kommer igång med IoT genom att skapa egna produkter. Men istället för att skapa små projekt går boken igenom protokoll och kommunikationer mellan enheter. Boken innehåller handledningar som är utformade för Raspberry Pi, vilket gör det överkomligt och tillgängligt för alla att följa. Boken behandlar även säker arkitektur samt säkerhetsproblem och skydd av användardata inom IoT.

5. Precision: Principles, Practices and Solutions for the Internet of Things av Timothy Chou

Författare: Timothy Chou
Webplats: Webbplats

Timothy Chou diskuterar tekniken bakom de smarta objekt vi använder varje dag och varför det är viktigt att enheterna kan kommunicera. Den här boken är indelad i två delar. Den första delen handlar om praxis och presenterar ramverket bakom tekniken för läsarna. Chou diskuterar de grundläggande principerna bakom ramverket och hur de fungerar. Den andra delen fokuserar på lösningar och använder praktiskt det ramverk som presenterades i bokens första del. Boken behandlar en mängd verkliga lösningar för IoT-maskiner och fallstudier för att se hur de används i olika branscher.

6. The Second Machine Age: Work, Progress and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies av Erik Brynjolfsson och Andrew McAfee

Författare: Erik Brynjolfsson och Andrew McAfee
Webbplats: Amazon

I den här boken diskuterar man den andra maskinåldern, en teknikålder som påminner om tidigare tekniska revolutioner vad gäller de effekter den kommer att ha på vår värld. Författarna Erik Brynjolfsson och Andrew McAfee diskuterar hur tekniken förändrar samhällets sätt att fungera, hur saker blir betydligt enklare men samtidigt svårare. Automatiseringen gör våra liv enklare men tekniken väcker även oro för att arbetsuppgifter kan komma att försvinna, samma oro som väcktes under den första industriella revolutionen.

Medan kritiker pekar på hur automatisering och AI kommer att eliminera jobb fokuserar The Second Machine Age istället på hur vi kan anpassa oss efter tekniken. Författarna teoretiserar kring hur vi kan överbrygga den förändringen genom att exempelvis modernisera utbildningar så att yngre generationer får rätt yrkesfärdigheter för en automatiserad värld.

7. The Silent Intelligence av Daniel Kellmereit och Daniel Obodovski

Författare: Daniel Kellmereit och Daniel Obodovski
Webbplats: Webbplats | Amazon

I ”The Silent Intelligence” diskuterar man det faktum att IoT har vuxit så mycket med relativt låg allmän visibilitet. IoT kallas ofta ”tyst” eftersom mycket av utvecklingen har varit svårfattlig och skett under den traditionella rapporteringens radar, trots att det har blivit så vanligt med uppkopplade enheter. Boken berättar historien om hur smart teknik har fungerat och varför. Termen Sakernas internet må vara relativt ny, men det är inte tekniken.

Boken är avsedd för entreprenörer och investerare och flera kapitel fokuserar på hur du ger dig in på IoT-marknaden på bästa sätt. Den är en bra introduktion till den affärsrelaterade delen av IoT, och innehåller berättelser och insikter från flera erfarna människor i branschen.

8. ”Trillions” av Peter Lucas, Joe Ballay och Mickey McManus

Författare: Peter Lucas, Joe Ballay och Mickey McManus
Webbplats: Amazon

”Trillions” är en titt in i framtiden och titeln hänvisar till hur många enheter som kommer att vara kopplade till internet så småningom. Det finns redan fler enheter än människor i världen (vissa rapporter nämner 13 miljarder uppkopplade enheter) och de pratar med varandra och samlar in data varje dag. Boken utforskar teknikens utmaningar, från dess potential att koppla samman allt i våra liv till de integritets- och säkerhetsrisker vi utsätter oss för när vi gör världen mer digital.

9. Everyware: The Dawning Age of Ubiquitous Computing av Adam Greenfield

Författare: Adam Greenfield
Webbplats: Amazon

En annan bok som handlar om effekterna av digitala förbindelser i våra liv är ”Everyware”. Titeln är en ordlek med ”everywhere” och ”software”, och boken lyfter fram hur integrerad tekniken är i världen idag. Adam Greenfield diskuterar den smarta teknikens aktuella tillstånd och teoretiserar om hur den kan komma att utvecklas inom en nära framtid. Världen blir allt ”smartare” och olika tekniker formar redan våra liv och förändrar hur vi förhåller oss till teknik och till världen.