Welzijn van medewerkers meten tijdens COVID-19: wat bedrijfsleiders moeten weten

De COVID-19-pandemie is een aanhoudende crisis die nog wel even zal aanhouden. Het is dus belangrijk dat organisaties het welzijn van hun medewerkers in de loop van de tijd meten, en dan met name hun geestelijke gezondheid. Vooruitstrevende organisaties vertrouwen op data om een effectieve – en empathische – reactie te plannen. Ontdek hoe organisaties metrische data gebruiken.

Opmerking van de redacteur: Sinds publicatie hebben we de databron bijgewerkt om ervoor te zorgen dat ondereen ononderbroken toegang heeft tot de nieuwste data. Meer informatie over de nieuwste databron.

Het is duidelijk dat er een tijdperk van ingrijpende en snelle veranderingen is aangebroken. De COVID-19-pandemie is voor ons allemaal een uitdaging die ons leert dat we ons snel moeten, en kunnen, aanpassen. De inzet is hoog. Bedrijven worden geconfronteerd met verlies van inkomsten, financiële onzekerheid en problemen in de toeleveringsketen en ze moeten noodplannen maken voor economische ontwrichting. Hoe grote en kleine organisaties de storm zullen doorstaan, hangt af van diverse factoren. Bedrijfsleiders hebben moeite om hun positie te bepalen in een steeds veranderend landschap, maar ze kunnen in elk geval niet voorbijgaan aan hun meest waardevolle bezit: hun medewerkers.

De pandemie heeft niet alleen de gebruikelijke bedrijfsvoering ontwricht, maar heeft ook een diepe invloed op het geestelijk welzijn van iedere medewerker, of het nu gaat om eerstelijnszorgverleners die hun leven riskeren of de mensen die 'thuiswerken' niet meer ervaren als een leuk extraatje, maar als een dagelijkse sleur in isolement. Naarmate de stress toeneemt, wordt het voor medewerkers moeilijker om zich op hun werk te concentreren. Het is daarom essentieel dat werkgevers begrijpen waarom mensen het moeilijk hebben en ze moeten proactieve ondersteuning bieden om hun medewerkers te helpen zich aan te passen aan veranderingen.

Het is belangrijk om te bedenken dat de pandemie van COVID-19, in tegenstelling tot andere crises, niet een voorbijgaande gebeurtenis is. Het is een aanhoudende crisis die nog wel even zal voortduren. Het is daarom moeilijk in te schatten wat er precies moet gebeuren op het gebied van geestelijke gezondheid, zowel op lange als op korte termijn. Vooruitstrevende organisaties vertrouwen op data om een effectieve – en empathische – reactie te plannen.

Ondersteuning van de geestelijke gezondheid van medewerkers in tijden van COVID-19

Geestelijk welzijn is voor velen een voortdurende uitdaging, zelfs in de beste tijden. Volgens het CDC zijn psychische aandieningen in feite een van “de hardnekkigste gezondheidsproblemen in de Verenigde Staten”. De geschiedenis heeft ons geleerd dat psychische problemen in tijden van crisis verergeren. Volgens JAMA gaan grootschalige rampen en epidemieën “bijna altijd gepaard met een toename van depressies, posttraumatische stressstoornissen (PTSS), drugsmisbruik” en bredere mentale en gedragsstoornissen. Veel deskundigen in de geestelijke gezondheidszorg zien al een duidelijke toename van het aantal patiënten dat ze behandelen als gevolg van aan de pandemie gerelateerde stress en ze verwachten een verdere stijging.

CNN meldt dat The Disaster Distress Helpline, beheerd door de federale Substance Abuse and Mental Health Services Administration, in maart 338% meer gesprekken had te verwerken dan in februari. En in een onderzoek uitgevoerd door Ginger, een aanbieder van geestelijke gezondheidszorg op aanvraag, werden de volgende cijfers gemeld na het begin van COVID-19:

  • 91% van de thuiswerkende medewerkers had last van matige tot extreme stress
  • 88% procent van de medewerkers had last van matige tot extreme stress
  • 69% van de medewerkers vond dit de meest stressvolle tijd van hun hele professionele carrière, inclusief andere grote gebeurtenissen zoals de terreuraanslagen van 11 september 2001, de kredietcrisis van 2008 etc.
  • 62% van de medewerkers verloor per dag minstens één uur aan productiviteit als gevolg van stress door COVID-19, en bij 32% was dit zelfs meer dan twee uur per dag

Verlies van productiviteit als gevolg van problemen met de geestelijke gezondheid is slecht voor de medewerker en is een groeiende zorg voor het bedrijf: in 2019, nog voordat de pandemie uitbrak, kostten depressie en angst de wereldeconomie 1 biljoen dollar per jaar (bedrag gebaseerd op schattingen van de Wereldgezondheidsorganisatie). De gevolgen van de pandemie in 2020 zijn moeilijk voor te stellen.

Bevorder een welzijnscultuur, gebaseerd op data

Het is slim als bedrijven prioriteit geven aan welzijnsinitiatieven waarmee de geestelijke gezondheid van medewerkers proactief wordt aangepakt. Je medewerkers helpen om zelfredzaam te zijn en veerkrachtiger te worden, is een belangrijk doel: medewerkers die betrokken zijn en zich goed voelen, kunnen zich 45% beter aanpassen aan verandering dan andere medewerkers.

Wat kunnen werkgevers doen, gezien de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd bij het managen, stimuleren en ondersteunen van medewerkers die buiten kantoor werken en worden afgeleid, en mogelijk problemen hebben met hun geestelijke gezondheid? Hoe kunnen ze een datagestuurde aanpak gaan inzetten om de mentale gezondheid van hun medewerkers beter te begrijpen en eventuele toekomstige risico's te beperken? Hoe kunnen data het verschil maken?

Goede analyses beginnen met goede data. Verrassend genoeg maakt 31% van de bedrijven geen gebruik van data-analyse om de strategie voor gezondheid en welzijn te onderbouwen en aan te sturen. Maar met de juiste data kun je meten wat het belangrijkst is voor je organisatie en een goed beeld krijgen van de punten waar je team de meeste ondersteuning nodig heeft. Voor het meten van welzijn worden vaak de volgende metrische gegevens gebruikt:

  • Biometrische basisdata
  • Gezondheidsgewoonten (lichaamsbeweging, voeding, slaap, en alcohol- en tabaksgebruik)
  • Afwezigheidsdata
  • Sentimentanalyse
  • Pulse-surveydata

Visualiseer belangrijke metrische data voor geestelijke gezondheid

Er zijn bijna geen limieten aan de hoeveelheid metrische data die kan worden bijgehouden en geanalyseerd, dus het is belangrijk dat je precies weet welke aspecten van mentaal welzijn het belangrijkst zijn voor je organisatie. En het meten van bruikbare data is hierbij essentieel. Als je datagestuurde oplossingen wilt, richt je dan op de metrische data die relevant zijn voor je unieke cultuur en besluitvormingsprocessen.

Metrische data die verband houden met het gedrag van medewerkers, kunnen een sterke indicator zijn voor de geestelijke gezondheid. Door een scorekaart voor geestelijke gezondheid te gebruiken kan Bell Canada meer dan 90 KPI's van meer dan 52.000 medewerkers volgen. Het bedrijf meet de voortgang ten opzichte van de programmadoelstellingen door analyse van metrische data over claims voor arbeidsongeschiktheid op korte en lange termijn, de betrokkenheid van medewerkers, het gebruik van uitkeringen etc. Het programma is een goede investering gebleken en levert al meer dan zeven jaar een positief ROI op.

Er bestaat geen eenduidige aanpak voor de ontwikkeling van metrische data over de geestelijke gezondheid binnen je organisatie, maar het is wel belangrijk om uitgebreide, kwalitatieve data op te nemen. Het uitvoeren van periodieke beoordelingen van de gezondheidsrisico's, inclusief vragen over algemeen welzijn, is een goed startpunt en kan resultaten opleveren die onmiddellijk uitvoerbaar zijn. Bij Prudential Financial worden data van periodieke beoordelingen van de gezondheidsrisico's gecombineerd met onderzoeken naar de betrokkenheid van medewerkers. Op die manier kunnen de opties voor gezondheidszorg worden verbeterd, medewerkers worden gewezen op bestaande middelen en benchmarks worden gecreëerd voor toekomstige follow-ups.

Loop voorop met data

Nu er zoveel zakelijke uitdagingen zijn vanwege de pandemie, is één ding wel duidelijk: we moeten absoluut gebruikmaken van de kracht van data om de geestelijke gezondheid van medewerkers te verbeteren en we moeten hiervan een fundamentele strategische prioriteit maken.

Voor meer inzicht in de impact van COVID-19 op je organisatie nodigen wij je uit om ons startersdashboard en werkboek te downloaden. Deze bronnen helpen je om je eigen data te combineren met de Johns Hopkins University Coronavirus Data Stream om je eigen, toegespitste analyses te ontwikkelen.

Meer informatie over de bronnen voor geestelijke gezondheid die beschikbaar zijn voor werkgevers en medewerkers, vind je in deze lijst van Mental Health America.