เกือบเสร็จแล้ว!

ใช้เวลากรอกเพียง 15 วินาที คุณลงทะเบียนแล้ว เข้าสู่ระบบ
ที่อยู่

Connecting to Data

2:00
MP4

Learn how to connect to data and relate multiple tables to create a Tableau data source.


แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง