เกือบเสร็จแล้ว!

ใช้เวลากรอกเพียง 15 วินาที คุณลงทะเบียนแล้ว เข้าสู่ระบบ
ที่อยู่

The Workspace Area

2:00
MP4

Learn the layout of the workspace area and the high-level dashboard creation process.

เวอร์ชันที่สามารถใช้ได้:
2021.1

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง