Southwest Airlines

Med Tableau håller Southwest Airlines flygtidtabellerna och optimerar flottans prestationer


Optimerade flygpunktligheten för 4 000 dagliga flygningar

Minskade bränslekostnaderna med förbättrad flygplanering

Ökade antalet Tableau-användare från tre till 2 900 på fyra år

Med mer än 700 flygplan och minst 4 000 dagliga flygningar är Southwest Airlines den största transportören av inrikespassagerare i USA. Flygbolaget samlar in data från hela verksamheten, från flygplan, flygplatser, kunder och besättnings- och underhållspersonal.

Tidigare var Southwests data uppdelad på olika platser och lagrad på olika äldre plattformar, vilket utgjorde ett problem. Att inte ha en företagsomfattande överblick gjorde det svårt att snabbt konsumera, integrera, rensa och analysera svällande data. Det resulterade i avvikelser, dupliceringar och många olika datakällor.

IT-avdelningen valde Tableau för att kunna arbeta med självbetjäningsanalys i stor skala och erbjuda en säker miljö för att utforska betrodd data, och de såg till att alla var på samma linje. Tableau har visat sammanhanget mellan underhåll, ekonomi och kundservice. Insikter i realtid ökar effektiviteten och belyser möjligheterna, till exempel var rutter ska läggas in eller hur man reducerar väntetider i gaten.

Nu använder Southwest Tableau för att fånga in och interagera med datan som behövs för att upprätthålla höga prestationer och se till att passagerarna kan resa. Genom en organisk tillväxt har de ökat antalet aktiva Tableau-användare på 36 avdelningar från tre till 2 900 stycken.

Nu känner människor ett egenvärde eftersom deras arbete har en större inverkan på företaget. Det är den där stolta känslan du får när du verkligen har gjort skillnad. Och du kan inte få den förrän rätt lösning är på plats.

Prestationseffektiviteten för 4 000 dagliga flygresor tar fart

Allteftersom Southwest växte och bredde ut sig internationellt samt utökade sin flotta genom köpet av AirTran, behövde de växla om till självbetjäningsanalys och anpassad Business Intelligence. Dessa aspekter måste kunna växa med företaget och få dem att reagera snabbare på större datauppsättningar. Företagsenheterna behövde på ett snabbt och korrekt sätt få förståelse för de resor som kunderna bokade och gjorde och om ankomsterna skedde enligt tidtabell. På så sätt kunde de garantera en optimerad flygpunktlighet och kundnöjdhet. Utan en företagsomfattande överblick i realtid över sin data kunde Southwest inte se hur olika delar av verksamheten presterade. De kunde inte bedöma om de kunde göra mer för sina kunder eller hålla jämna steg med konkurrenter, tillväxten och förändringarna.

För att ha en översikt över flottans prestationer brukade Southwests IT-avdelning hämta data manuellt från äldre system och från flera olika källor, bland annat Access, Excel, Oracle, SQL Server och deras företagsdatalager Teradata. När 28 olika avdelningar genererade och analyserade olika data splittrades informationen och det blev svårt att få en övergripande bild av deras resultat. För att göra det hela ännu svårare så hade inte alla tillgång till samma data, vilket ibland gav upphov till skilda perspektiv och förvirring.

Tom Laney, företagskonsult på Data Science Center, märkte att ”vår företagsdata var uppdelad på alla möjliga olika platser. Den var spretig, komplex och både rörig och ren, och låg utspridd på avlägsna platser i företaget. För att koppla samman allt var IT-teamet beroende av SQL-frågor, som var svåra att uppdatera, underhålla och dela. Detta gjorde att företagsenheterna hade svårt att integrera, rensa, analysera och konsumera datan.

I och med ökad efterfrågan kontaktade Southwest Tableau och kunde gå över från centraliserad datahantering till självbetjäningsanalys i stor skala. Tre användare skaffade Tableau Desktop och publicerade rapporter på Tableau Server. De delade med sig av sina upplevelser och ökade på fyra år användningen organiskt till mer än 2 900 aktiva användare på Tableau Server och 400 Tableau Desktop-licenser.

Tom förklarade: ”Så fort vi började demonstrera Tableau, var alla analytiskt lagda personer tvungna att se det.” Effekten på affärsverksamheten var stor. Snabbare tid till insikt hjälpte Southwest att snabbt upptäcka nya möjligheter, skapa ökad effektivitet och minska tidsåtgången och kostnaderna.

IT-avdelningen stöttade utvecklingen av små produktionsområden och gav genom dataanalys människor möjlighet att ställa frågor och få svar. Nu när Tableau hämtade data från skilda källor och genererade automatiskt uppdaterade dashboards, behövde dataanalytikerna inte längre ägna hela dagar åt att manuellt pussla ihop datan för rapporter och presentationer, som var svåra att uppdatera, underhålla och dela med andra. Den operativa avdelningen som ansvarar för att mäta optimerad punktlighet (OTP), kan idag visa flygpunktligheten över hela företaget nästan i realtid var 15:e minut och jämföra resultaten mot verksamhetshistoriken.

Image

Den visar oss nya möjligheter att lägga till rutter som vi annars kanske aldrig hade lagt till.

Alla bilder tillhandahålls med tillstånd av Southwest Airlines.

Dataeffektivitet i den tekniska verksamheten förbättrar hälsan för Southwests flotta

Verksamhetsgruppen för flygunderhållsteknik erbjuder insikter om underhåll och teknik För att kunna hantera Southwest Airlines-flottans övergripande hälsa, analyserar gruppen data som genererats via flygoperationer, markoperationer, verksamheten ombord och tekniska operationer, kombinerat med data från flygplanssystemet ombord. Tyvärr levererade inte Excel och Powerpoint de analyser som teamet behövde för att kunna bemöta brådskande frågor och ge svar angående historik för flygplansunderhåll och därmed se till att flottverksamheten höll högsta standard.

”Vi var tvungna att göra något nytt eftersom ledningen efterlyste mer information på begäran i stället för attityden ’vi återkommer med det om en vecka’”, säger Troy Roskop, flygunderhållsteknisk chef.

När användningen av Tableau ökade i flygbolaget klev Troys team ombord. När 4 månader hade passerat använde de Tableau för att skapa interaktiva dashboards och integrera dem i Southwests webbportal. Ledningen kunde vända sig dit för att ta del av flygplanens underhållshistorik.

Genom att man med hjälp av Tableau kunde fördjupa sig i datan och se om flygplanen höll underhållsstandarden, lyckades Southwest skapa en enskild pålitlig datakälla för underhåll. Samtidigt skapade de en standard för underhållsövervakning och ökade precisionen i realtidsanalys. Deras analytiker har kortat ner antalet arbetsdagar genom att de inte längre behöver skapa nya rapporter varje månad och ledningen är nöjd med de omedelbara insikterna och svaren.

Enklare analys avslöjar kapacitetsmöjligheter att öka kundnöjdheten rejält.

Gruppen för nätverks- och kapacitetsplanering arbetar med lönsamhetsdata för att analysera resultaten för alla rutter, stationer och regioner. Tidigare innebar detta underhåll varje kvartal av en omständlig, fysisk lönsamhetspärm som registrerade nära 100 stationer och mer än 600 rutter. Det var en väldigt lågeffektiv metod för ledarna att granska information och med den stora mängden data blev den snabbt förlegad.

Teamet har skapat en mängd visualiseringar med Tableau, bland annat kartor som speglar individuella ruttresultat, stationsresultat samt regionresultat. Dessa hjälper dem att ge säkrare rekommendationer vad gäller kapacitet, inklusive tillägg av nya stationer eller rutter. Teamet kan nu enkelt hämta och analysera lönsamhetsdata som kan användas av resten av gruppen och den högsta ledningen. För ledare som Allan Kavalich, ansvarig företagskonsult inom nätverks- och kapacitetsplanering, har det inneburit enorma tidsbesparingar och förbättrat effektiviteten i de dagliga besluten. Han sa att ”det har varit bra för mitt dagliga arbetsliv – jag följer i stort sett vanliga kontorstider med människor från vår grupp som kommer hit och jag svarar på frågor om Tableau.”

Nyligen analyserade teamet postnummer inom kunddata för att bättre förstå passagerarnas resepreferenser. De upptäckte att många kunder hellre väljer direktflygningar från flygplatser längre bort än reser från sin närmaste flygplats. Kundanalys avslöjade nya möjligheter att lägga till rutter i Los Angeles-området, och Southwest kan numera glädja sina kunder med fler direktflyg från de flygplatser som ligger närmast deras hem.

Det är som om du får en ficklampa med vilken du kan kika in i hörnet av det där mörka rummet som du aldrig har kunnat se tidigare.

Southwest analyserar tankning för att maximera bränslekapacitet och kostnadsbesparingar

Flygbolag ställs inför utmanande beslut när de försöker optimera bränslekapacitet eftersom bränslepriserna kan variera från stad till stad. Det är en balansakt och det lönar sig ibland bättre att köpa bensin till ett lägre pris och ta ombord det för framtida bruk i stället för att behöva fylla på bensin vid en dyrare destination.

För att uppväga dyrare bränsle och fastställa en optimal uppsättning stationer som Southwest borde använda för tankning, använde teamet Tableau för analys av samtliga 99 Southwest-stationer. De utvärderade många faktorer i fråga om kostnadsbesparingarna: literpriset vid varje destination, prisskillnaderna mellan resor till och från stationer, antalet flygningar varje flygplan gjort och bränslebegränsningar på flygplatserna.

Southwest upptäckte slutligen 20 stationer som bäst kunde tillgodose behoven av bränsle och besparingar och ökade därmed de totala besparingarna för tankning.

Bokningscentraler fångar upp processförbättringar med hjälp av prognoser

Southwest Airlines har sju bokningscentraler som hanterar kundförfrågningar. Dessa centraler har stöd av analytiker som är stationerade på huvudkontoret. Katherine McCloskey, ansvarig rapporteringsanalytiker på kundtjänstavdelningen, arbetade nyligen tillsammans med regionala gruppledare med att skapa en serie dashboards för att följa teamprestationer över tid.

Rapporteringsgruppen konsoliderade data som lagrats i Microsoft SQL Server och Teradata samt enkätdata som lagrats i Microsoft Access och Excel och kunde skapa en universell överblick över samtalsbeteenden.

Idag kan ledare se feedback i realtid på gruppresultat och säljare kan följa sina förbättringar. Närmare 240 personer i en rad olika roller använder dessa dashboards.

Under en processändring nyligen upptäckte Katherine några avvikelser i datan. De avslöjade att processändringarna påverkade samtalsvolymerna i ett annat team. ”Genom att göra prognoser med Tableau upptäckte jag att ju mer resurser och samtal det förekom i det här området, desto mer höjdes andra mätvärden, vilket var oväntat”, berättade Katherine. ”Teamen lyckades göra de ändringar som behövdes för att förebygga eventuella problem.”

Vi såg Tableau som mer än bara en bra visualiseringslösning. Programmet kan ansluta till Oracle-databasen, SQL-databasen, Teradata-databasen och Excel. Allt på ett och samma ställe!

En modern analysmiljö stimulerar Southwests vinnaranda och öppnar nya horisonter

Huvudparten av Southwests team, från flyg- och markpersonal till ledare och chefer, har nu tillgång till en pålitlig och säker miljö där de kan utforska data i realtid med Tableau. Bolaget har publicerat mer än 2 000 arbetsböcker. Det är inte bara datasamarbetet som har ökat, utan arbetsmoralen har också förbättrats, eftersom människor känner ett ökat värde av och inverkan från sitt arbete. Med en modern attityd till analys som alla gynnas av är möjligheterna obegränsade för Southwest Airlines.