Region Midtjylland

Region Midtjylland förbättrar patientvården och minskar behandlingskostnaderna för 1,3 miljoner medborgare med Tableau


Självbetjäningsanalys driver insikter och samarbete för över 2 500 anställda på 6 sjukhus

En djupare förståelse för receptinformation gör att läkare kan sänka behandlingskostnaderna

Antalet försenade remisser minskar kraftigt, vilket förbättrar patientupplevelsen

Region Midtjylland (Region Midt) ansvarar för hälso- och sjukvården i den centrala delen av Danmark och tillhandahåller medicinsk vård för över 1,3 miljoner medborgare på sex sjukhus. Region Midt använder Tableau för att skapa en enhetlig lösning för självbetjäningsanalys för drygt 2 500 anställda. En av de första projektframgångarna gällde antibiotikabehandling. Genom att utforska data på nya sätt lyckades Region Midt minska läkemedelssvinnet och därmed sänka läkemedelskostnaderna. Tableau bidrar också till att främja en framåtblickande, datadriven kultur. Data ger klarhet och konsensus kring besluten som fattas av läkare, administratörer och chefer i Region Midt. Det här evidensbaserade tillvägagångssättet stärker användarna, kopplar samman vården och förbättrar patientupplevelsen.

Det var nästan för enkelt att driva ner medicinska kostnader med Tableau.

Med självbetjäningsanalys uppifrån och ned reducerar vi både läkemedelskostnaderna och patienternas remisstider

Region Midt stod inför en svår och akut utmaning: att förstå den olikartade datan som fanns lagrad i datalager, kalkylblad och andra system. ”Vår data fanns överallt – i datalager, i Excel, i SAS och i andra silor”, berättar Jonas Eskildsen Sørensen, chef för Business Intelligence i Region Midt. Vi hade helt enkelt inte de datainsikter vi behövde för att driva en modern vårdorganisation.” Efter att ha analyserat flera lösningar på marknaden valde Jonas och hans team Tableau och började fördjupa sig i sin data på helt nya sätt. De startade med kostnaderna för läkemedelsbehandling. ”Det var nästan för enkelt att driva ner medicinska kostnader med Tableau”, säger Jonas. ”Tidigare hade vi inte lika stor insyn i distributionen av antibiotika. Med hjälp av Tableau ger vi läkare en korrekt och aktuell dashboard över antibiotikaadministration och patientfördelning. Det har lett till en dramatisk minskning av mängden onödig antibiotika som ges till patienter, och därmed en sänkning av läkemedelskostnaderna.” Tableau bidrar också till att minska tiden mellan att patienterna remitteras av sin läkare till sjukhuset och det faktiska besöket. ”Tidigare togs endast 60 % av patienterna emot inom 30 dagar efter remissen. Tableau gör det möjligt för oss att ansluta till relevant patientdata, visualisera problemet och hitta svar. Nu tas 90 % av patienterna emot inom 30 dagar. Vi är på väg att uppnå 100 %.”

Tidigare togs endast 60 % av patienterna emot inom 30 dagar efter remissen. Tableau gör det möjligt för oss att ansluta till relevant patientdata, visualisera problemet och hitta svar. Nu tas 90 % av patienterna emot inom 30 dagar.

En gemensam plattform driver insikter och samarbete för mer än 2 500 användare på 6 sjukhus

Utifrån dessa tidiga framsteg har Region Midt valt att använda Tableau som standard i hela organisationen, parallellt med ett konsoliderat datalager med Microsoft SQL Server. ”Tableau bidrar till att rusta Region Midt inför framtiden”, menar Jonas. ”Det är ett stort steg framåt i distributionen av självbetjäningsanalyser, eftersom det är så lätt att lära sig. Vem som helst kan bli en datarockstjärna.” Mer än 2 500 anställda förlitar sig nu på Tableau Server varje månad. ”Varje roll på Region Midt använder Tableau”, kommenterar Jonas. ”Ledningen använder det, sjukvårdspersonalen på golvet använder det och det gör alla andra däremellan också. Tableau Desktop däremot används främst av analytiker, bland annat av de som arbetar på sjukhusen.” Resultaten talar för sig själva. Jonas fortsätter: ”Tableau sparar Region Midt enormt mycket tid, vilket gör att teamen kan fokusera på beslutsfattande i stället för manuell dataanalys. Tidigare hade de sina kalkylblad som de distribuerade via e-post. Numera är hela processen automatiserad. De kan arbeta med data, presentera den och distribuera den på ett mycket smartare sätt.”

Det handlar om så mycket mer än att bygga dashboards ... Tableau är en fantastisk lösning för att åstadkomma förändring.

En datadriven kultur främjas av att den interna communityn skapar entusiasm och nyfikenhet

Region Midt har låtit sig inspireras av Tableaus bredare community och skapat en egen intern Tableau-community. Man har etablerat en ny datakultur och lärt de anställda att göra mer med sin data. Det främjar samarbete mellan teamen och skapar förväntningar kring data. ”Det är lätt att bli en datarockstjärna”, fastslår Jonas. ”Det handlar om så mycket mer än att bara bygga dashboards. Det handlar om att främja engagemang och att visa människor hur man använder rätt verktyg på rätt sätt. Tableau är en fantastisk lösning för att åstadkomma förändring.” Den här nya datakulturen strömmar ut ur nästan varje hörn av organisationen. Det handlar om att ersätta den utbredda rädslan för data med en nyfikenhet på information. Jonas avslutar: ”Vi ger användarna möjlighet att fördjupa sig i data. De betraktar den inte som data. Det är bara en smart visualisering eller något de kan interagera med. Det framkallar nyfikenhet hos många människor.”

Vi ger användarna möjlighet att fördjupa sig i data. De betraktar den inte som data. Det är bara en smart visualisering eller något de kan interagera med. Det framkallar nyfikenhet hos många människor.