Whitepaper

Få ut så mycket som möjligt av din datainfrastruktur med Tableau

Nå snabbare värde med självbetjäningsanalys och modern datastyrning som är byggd för skalning 

Data är hjärtat i det moderna företaget. Datainfrastrukturer – med kapacitet att öppna upp data och ansluta applikationer – är centrala för framtidens arbete. De främjar transformationsinitiativ och driver allt från ökad automatisering till intelligenta digitala upplevelser. Organisationer går över alltmer till den här anpassningsbara IT-modellen och ger fler människor – både utvecklare och andra – möjligheten att ansluta data och applikationer på ett säkert, effektivt och problemfritt sätt.

Datainfrastrukturdesign har snabbt blivit ledstjärnan för dataarkitekturer. Läs vårt whitepaper och lär dig hur du kan få ut så mycket som möjligt av din datainfrastruktur med Tableau, bland annat:

  • Datainfrastrukturdesign och dess roll i datahantering
  • Hur Tableaus produkter främjar och förstärker datainfrastrukturdesign
  • Hur ledare tar fram datastrategier för realtidsinsikter som alla kan använda i praktiken med Tableau Genie och Salesforce Customer 360