Nästan klar!

Det tar bara 15 sekunder att fylla i. Om du redan är registrerad, logga in.
Adress

En playbook om datakultur

En guide till att bygga en stark affärsverksamhet med data

Hämta vår playbook

Data är inte längre bara en konkurrensfördel. Den är oumbärlig för organisationens hälsa – och många gånger även för dess överlevnad.


Pågående utmaningar och konjunkturnedgångar ökar klyftan mellan ledarna och eftersläntrarna. Företag med en stark datakultur integrerar aktivt data och analyser i stommen av företaget och lyckas bättre än dem som drar sig för att investera i program och teknik som kan hjälpa dem att nå dit. Men redan före krisen skördade dessa datadrivna företag ekonomiska fördelar och uppnådde konkurrensfördelar genom att vara flexibla i tider av både stabilitet och förändring.

Genom att främja en datakultur får varje individ i organisationen de insikter som behövs för att bemöta de mest komplexa affärsutmaningarna. Denna playbook är avsedd för företagschefer och dataledare som vill bygga en stark verksamhet med data, med början i personalstyrkan.


Så här använder du denna playbook

Lär dig att bygga grundläggande beteenden och tankesätt som formar en datakultur, med början i fyra fokusområden:


Kapitel 1: Anpassa ledarskapsparametrar efter företagets prioriteringar


Kapitel 2: Bygga datakällor för att hantera viktiga beslutspunkter


Kapitel 3: Öka värdet genom specifika användningsfall


Kapitel 4: Främja utbredd dataupptäckt


Varje område innehåller en översikt över hur du bygger, driver och – när tiden är inne – utvecklar dessa funktioner och låter dem mogna.

Dataledande företagschefer, som använder och förstår kraften i data och som har samma beteenden och tankesätt.

83% Icon

83 % av vd:arna vill ha en datadriven organisation

87% Icon

87 % av cheferna på C-nivå har som främsta prioritet att bli ett intelligent företag

74% Icon

74 % av företagsledarna kräver data för beslutsfattande