image

Josh Parenteau

Efter att samlat över 20 års erfarenhet inom företagsinformations- och analysbranschen började Josh på Tableau i juni 2016 för att fokusera på konkurrerande information och leder nu Tableaus arbete inom marknadsinformation.

Innan han började på Tableau arbetade Josh i tre år som forskningschef/branschanalytiker för företagsinformations- och analysmarknaden för Gartner där han arbetade med den magiska kvadranten och var med och ledde övergången till modern företagsinformation.

Innan Gartner arbetade Josh i olika företags- och IT-roller primärt inom hälsovårdsköparbranschen på Anthem/Wellpoint och även inom finansiella tjänster på WEX.


Subscribe to our blog