image

Ashley Howard Neville

Ashley är en affärsinriktad ingenjör och förespråkare av självbetjäningsdata. Hon har mer än tio års erfarenhet av att leda tvärfunktionella satsningar på att införa analysplattformar inom Fortune 500-företag.

Hon är en tankeledare inom data och analys som uppskattar att få och dela med sig av insikter om hur man omvandlar stora, globala företag till att dra fördel av investeringar i dataplattformar och utveckla programrelaterat stöd för att skapa lyckade kulturer med självbetjäningsanalys.