Een inleiding in diagrammen

Vaak worden de termen 'grafiek' en 'diagram' gebruikt om de grootste familie van visualisaties te beschrijven. Mensen kunnen een term kiezen op basis van een academische conventie. Of omdat ze het belangrijk vinden om een onderscheid te maken. Soms vullen de termen elkaar aan, soms zijn ze een synoniem van elkaar en soms worden ze gebruikt om kleine verschillen aan te geven tussen visualisatietypen. In deze verklarende woordenlijst gebruiken we de term 'diagrammen' om beter wegwijs te worden in diverse subcategorieën van datavisualisaties die het best kunnen worden gegroepeerd op meetpunttype en analytische functie.

Wat is een diagram precies?

Een diagram is een dataweergave in de vorm van een grafiek, kaart of tabel. De andere twee families (geospatiaal en tabellen) zijn in feite subfamilies van diagrammen. We onderscheiden deze families om je te helpen bepalen welke het handigste is voor je data. De meest voorkomende diagrammen zijn: spreidingsdiagrammen, staafdiagrammen, lijndiagrammen en cirkeldiagrammen. Deze diagramtypen, of een combinatie daarvan, geven antwoord op de meeste vragen met betrekking tot relationele data. Ze zijn fundamenteel voor visuele analyses van data die niet geospatiaal zijn.

Het visualiseren van data met diagrammen is gebaseerd op tekenpunten met cartesiaanse coördinaten (bijvoorbeeld X, Y, Z) op basis van een set met dimensies en metingen. Dimensies (bijvoorbeeld categorieën, datums etc.) worden gebruikt om de metingen voor analyse te groeperen. De metingen worden vervolgens op de overeenkomstige coördinaten weergegeven om een visualisatie te maken. Sommige visualisatietypen zijn zeer geschikt voor de weergave van veel dimensies (bijvoorbeeld geordende staafdiagrammen), maar met andere typen kunnen slechts enkele dimensies duidelijk worden weergegeven (bijvoorbeeld cirkeldiagrammen).

Elk diagramtype heeft sterke en zwakke punten. Maar bij goed gebruik helpen ze mensen om meer inzicht te krijgen in data. Wanneer je aandacht besteedt aan esthetische conventies, kun je je visualisatie ook een fraai uiterlijk geven. Je combineert vorm en functie om de perceptie van de data door de kijker te beïnvloeden.

Belangrijkste diagramtypen

De onderstaande tabel bevat een tagline voor de meest voorkomende diagramtypen. We gaan de verklarende woordenlijst geleidelijk uitbreiden en meer typen toevoegen, waarbij elk type een specifieke pagina krijgt met praktische voorbeelden en uitleg over het gebruik ervan.

Staafdiagram

Wordt gebruikt om elementen in te delen op basis van grootte. Kan al dan niet worden geordend, afhankelijk van de aard van de dimensies.

Lijndiagram

Kan het beste worden gebruikt om veranderingen in de loop van de tijd weer te geven. Meerdere lijnen kunnen worden gebruikt om datasets te vergelijken.

Diagram met twee assen

Een diagram dat symbolen, staven of lijnen combineert om relaties binnen de data tussen verschillende assen of dimensies te onderzoeken.

Spreidingsdiagram

Wordt gebruikt om de correlatie tussen twee metingen met onafhankelijke assen te onderzoeken. Wordt vaak gecombineerd met trendlines.

Gantt-grafiek

Een specifiek staafdiagram dat wordt gebruikt om tijdsegmenten weer te geven. Handig om tijdgebruik weer te geven of intervallen te visualiseren.

Cirkeldiagram

Een veelvoorkomende, maar beperkte visualisatie die wordt gebruikt om te laten zien hoe een aantal dimensies zich ten opzichte van elkaar en het geheel verhouden.