การสัมมนาออนไลน์แบบออนดีมานด์

Diversity, Equity, and Inclusion: Support All Learners with Data

Agenda:

-Demonstration of DEI dashboards in Tableau

-Q&A

เกือบเสร็จแล้ว!

ใช้เวลากรอกเพียง 15 วินาที คุณลงทะเบียนแล้ว เข้าสู่ระบบ
ที่อยู่

Video Download Links

MP4

Right click to save the file