เกือบเสร็จแล้ว!

ใช้เวลากรอกเพียง 15 วินาที คุณลงทะเบียนแล้ว เข้าสู่ระบบ
ที่อยู่

Relationships

17:04
MP4

Learn how relationships can help you easily analyze data from multiple tables at different levels of detail.


แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง