Grundkurs om diagram

Inspirerande exempel på tabeller från vår community

Vi har valt några visualiseringar från Tableau-communityn för att visa hur man kan visa data på ett elegant sätt. Ta en titt på de olika analytiska funktionerna eller enskilda visualiseringstyper för mer praktiska exempel.


Tabeller och korstabeller i datavisualisering?

Analytiker tenderar att använda tabeller när de vill se enskilda värden. De gör det lätt att identifiera mätvärden i en intervalluppsättning (t.ex. företagets vinst i november 2018) eller dimensioner (t.ex. hur många försäljningar varje person avslutade under 2019). Dessutom kan en sammanfattningstabell på ett effektivt sätt beskriva ett stort dataset och ge delsummor och totalsummor för varje intervall eller dimension. Problemet med tabeller är att de inte fungerar särskilt bra när det gäller större datamängder. Om tabellen har fler än tio till femton rader och fem kolumner blir den svår att läsa, förstå och få insikter av. Det beror på att en tabell aktiverar språksystemen i hjärnan medan datavisualisering aktiverar de visuella systemen.

Genom att lägga till visuella element i tabellen hjälper du mottagarna att snabbt få insikter av datan. Färgnivåer (se Färgkartor) och storlek (se Proportionella områdestabeller) hjälper mottagarna att identifiera mönster och avvikande värden. Ikoner hjälper mottagaren att identifiera en förändring i mätvärden mellan dimensioner. Om du blandar och matchar olika markeringar drar du uppmärksamheten till relationer bättre än om du använder en tabell med rådata.

Tabeller och korstabeller är användbara för jämförande analys mellan specifika datapunkter. De är enkla att skapa. De kan enkelt visa en nyckelinsikt. Men innan du skapar en datavisualisering bör du fundera på om en korstabell gagnar målet med ditt projekt.

Typer av tabeller och korstabeller

Tabellen nedan innehåller en tagline för några vanliga tabellvisualiseringar. När ordlistan växer på både djupet och bredden kommer fler typer att läggas till och de kommer alla att få varsin sida där vi visar praktiska exempel och förklarar när de bör användas.

Korstabell

Visar dimensioner och mätetal i kolumner och rader.

Färgkarta

Använder storlek för att visa mönster inom datan i en tabell.

Markeringstabell

Lägger en färgskala över en tabell för att markera mönster.

Bör du använda en tabell för din visualisering?

Att välja huruvida en tabell ska finnas med i en datavisualisering börjar med vad du vill att mottagarna ska få ut av datan. Om de ska hitta exakta värden inom ett dataset kan en tabell vara till hjälp. En tabell hjälper dem även om de vill jämföra värden för olika dimensioner av kategorier. Tabeller ger även detaljer som kan försvinna i andra familjer av visualiseringar. Ett linjediagram över månadsförsäljning kanske visar en trend, men du kommer inte att snabbt kunna se om försäljningen var högre i mars än i augusti. Tabeller kan användas i visualiseringar för att ge en översikt över informationen i dem. Om en tabell ger ytterligare kontext kan det vara värt att skapa en, i annat fall finns det andra, mer effektiva visualiseringar.

Om du vill ha mer information om huruvida du bör använda en tabell kan du läsa det här blogginlägget om att designa texttabeller.