Kramp

Kramp: Door bedrijfsbrede visual analytics is er een essentiële stap gezet in de digitale transformatie


Succesvolle digitale transformatie en verbeterde efficiency met datavisualisatie van Tableau

Dankzij Tableau kan iedereen binnen Kramp – ook vanuit huis - alle belangrijke insights tot zich nemen

Continuous Improvement-cultuur gerealiseerd door data-inzichten met Tableau

Kramp Groep is de grootste leverancier van onderdelen en accessoires voor de agrarische industrie in Europa. Met meer dan 500.000 producten online beschikbaar, 11 distributiecentra en 24 verkoopkantoren verspreid over Europa, is Kramp de onmisbare partner voor klanten en leveranciers in de agrarische sector. Kramp Groep is opgericht in 1951 en heeft haar hoofdkantoor in Varsseveld (Nederland).

De afgelopen vijf jaar maakte Kramp een zeer succesvolle digitale transformatie door. Met het visual analytics-platform van Tableau is de onderneming in alle geledingen datagedreven gaan opereren. Van de meer dan 3000 Kramp-medewerkers zijn er 1200 actieve Tableau-gebruikers, die per maand zo’n 112.000 keer een Tableau-dashboard raadpleegden. Mede door de digitale transformatie en de nieuwe manier van werken doorstond Kramp de uitbraak van het coronavirus met glans en realiseerde in 2020 een recordomzet van € 953 miljoen.

Ewoud van Dijk, Manager Digital Intelligence van Kramp, geeft een sprekend voorbeeld van het nieuwe datagedreven werken: “Tableau was key in de implementatie van onze prijsstrategie die een significante impact had op onze resultaten. Het managen van prijzen voor meer dan 500.000 producten per land vraagt om een duidelijke strategie en een data-gedreven aanpak. Om er zeker van te zijn dat Kramp concurrerende prijzen heeft om volumegroei mogelijk te maken en prijzen te onderhouden voor ons enorme assortiment is de visualisatie van de prijsgerelateerde data van groot belang. Al deze data wordt gevisualiseerd in Tableau en pricing managers zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om onze prijzen te verbeteren. Verschillende pricing scenario’s worden berekend en gevisualiseerd zodat de juiste beslissingen genomen kunnen worden. Daarnaast worden de verkoopresultaten geanalyseerd in Tableau waarbij nieuwe mogelijkheden blootgelegd worden en actie ondernomen wordt.”

Wat heeft data discovery nog meer gebracht aan Kramp?

Ewoud: "Binnen Kramp focussen we ons, naast de klant, op schaalbaarheid en efficiëntie. De belangrijkste processen worden gevisualiseerd in Tableau en met ons ‘Continuous Improvement programma’ wordt onderzocht welke processen efficiënter en schaalbaarder kunnen zijn. Een goed voorbeeld hiervan is het ‘order to delivery’ proces. Dit was één van de eerste processen die we visueel inzichtelijk hebben gemaakt. Bijvoorbeeld inzicht in ‘on time delivery’ is zeer waardevol voor de organisatie. Met deze data en visualisaties kan Kramp de juiste focus bewerkstellingen om het proces nog verder te verbeteren."

Vijf jaar geleden waren er binnen Kramp alleen omzetcijfers in een verouderde BI tooling beschikbaar, voornamelijk in de vorm van platte tabellen. Dit was visueel niet echt aantrekkelijk. BI bevond zich geheel in het IT-domein, de self-servicemogelijkheid aan de kant van de business ontbrak daarin volledig. In die tijd kwam Remko Schepers binnen bij Kramp als Senior Business Controller verantwoordelijk voor het Sales & Marketing-domein. Remko vroeg zijn collega Ewoud hoe hij zijn data inzichtelijk maakte. Ewoud: “Ik liet Remko mijn Excel dashboard zien. Ik was er helemaal niet blij mee, maar het was alles wat ik had. Mijn enorme berg data paste niet meer in Excel.” Dat gesprek vormde de start van de digitale transformatie van Kramp op het gebied van BI en later data & analytics. Inmiddels is Remko Manager Business Control Development en verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van analytical insights en data driven financial forecasting.

Remko Schepers, Manager Business Control Development

Hoe hebben jullie het aangepakt? Waar zijn jullie begonnen?

Remko: "Nadat we met een clubje van vijf early ambassadors waren gestart om dit samen uit te rollen, liepen we al snel aan tegen de grens van wat we met ons vijven konden bereiken. Er was een aanvalsplan nodig om dit breed te kunnen uitrollen. Daarop hebben we samen met de business owners in Finance en Technology een projectplan uitgewerkt. Om het plan gedragen te krijgen, zijn we langs alle boardmembers gegaan om hun buy-in te krijgen. Uiteindelijk is er goedkeuring voor het plan in de Executive Board gekomen. Gaandeweg hebben we ook specifieke BI-governance afgesproken, waarbij elk Board domein in zekere zin zelfvoorzienend moet zijn en aanspraak kan maken op een deel van de ontwikkelcapaciteit van het centrale BI-team."

Voor Remko was het belangrijk dat ze 'selfservice' konden realiseren en de stap naar visualisatie konden zetten om die grote hoeveelheid data te ontsluiten. En dat ze dus zelf passende en effectieve dashboards kunnen ontwikkelen, waarmee ze 'actionable insights' creëren. “Voor Ewoud en mij was vanaf het begin duidelijk dat we de hele organisatie mee moesten krijgen om het project tot een succes te maken. We wilden een data-mindset breed in onze organisatie ontwikkelen. Met een decentrale aanpak van BI, sterke betrokkenheid van alle afdelingen en ook veel vrijheid voor de gebruikers als het gaat om visualisatie van hun eigen data is een datagedreven mindset tot stand gekomen."

"Onze filosofie bij de start was om het aantal Tableau licenties te beperken tot zo’n 30, verdeeld over de business. We wilden daarmee borgen dat de licenties goed zouden worden benut. We hebben daarbij ook een leidraad opgesteld voor managers om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een licentie.

Waar we juist meer vrijheid hebben gegeven aan de business is om te kunnen connecteren met verschillende veelal nog ongestructureerde gegevensbronnen. Dit was recht tegen de IT-etiquette in," zegt Remko. "Veel bedrijven hebben de neiging om alles dicht te timmeren. Dat we het open hielden, daar sta ik nog steeds achter. Zo konden we namelijk snelheid maken in de ontwikkeling van inzichten en parallel een robuust datawarehouse neerzetten wat aanzienlijk meer tijd kost. Later hebben we echter de centrale regie wel moeten aanscherpen. Dat is de verdienste van Ewoud geweest. Vanuit de filosofie van lokale en decentrale empowerment van afdelingen met Tableau, maar centraal wel een strakke regie pakken en de touwtjes in handen houden."

Terugkijkend op de afgelopen 5 jaar is voor mij de implementatie van Tableau de essentiële stap geweest om ook binnen Finance de digitale transformatie in te zetten op het gebied van data & analytics en de managers te helpen beter op hun business te kunnen sturen.

Sinds wanneer gebruiken jullie Tableau? En waarom hebben jullie gekozen voor dit pakket?

Remko: "Nadat we de basis voor het datawarehouse met Teradata hadden neergezet, startten we in het najaar van 2016 met de selectie van een pakket voor het visualiseren van data.

Vertegenwoordigers van alle relevante afdelingen werden bij het selectieproces betrokken, omdat we op zoek waren naar een zo breed mogelijk draagvlak. We hebben in gemeenschappelijkheid voor Tableau gekozen. Het gegeven dat Tableau heel intuïtief is opgezet, gaf de doorslag. Naast het feit dat er in de markt een brede community van Tableau-gebruikers is, waar best practices met elkaar worden gedeeld.”

Ewoud van Dijk, Manager Digital Intelligence

Hebben jullie in het proces met een partner gewerkt?

Ewoud: "In het eerste, zeer intensieve jaar hielp Infotopics uit Oldenzaal ons met het fundament, de installatie van de server, de toegangsrechten op basis van rollen en groepen en meer van dat soort dingen. Vervolgens hebben we in de organisatie de licenties uitgedeeld en de analisten zijn door Infotopics getraind en bijgestaan bij het maken van de eerste dashboards. Toen zag je dat het met de adoptie heel snel ging. Infotopics heeft als doel om hun klanten in het zadel te helpen en zelfredzaamheid was het doel binnen Kramp. Daarom is de partnership met Infotopics een goede match. Inmiddels weten we onszelf op veel vlakken goed te redden en springt Infotopics nog bij als het om complexe zaken gaat of als we wat extra handen nodig hebben."

Het managen van prijzen voor meer dan 500.000 producten per land vraagt om een duidelijke strategie en een data-gedreven aanpak. Visualisatie van de prijsgerelateerde data is van groot belang. Tableau was key in de implementatie van onze prijsstrategie die een significante impact had op onze resultaten.

Hoe is Kramp door de coronapandemie gekomen?

Remko: "2020 was een heel bijzonder jaar voor Kramp. Toen de coronacrisis uitbrak, hebben we scenario’s bedacht en uitgewerkt hoe we tegenvallers zouden doorstaan. Uiteindelijk bleek het tegendeel waar en groeide de omzet juist fors. Een belangrijke verklaring is dat we direct adequate maatregelen hebben genomen op kantoor en in de logistiek. De logistieke dienstverlening heeft gewoon door kunnen lopen en het op afstand werken werd snel gerealiseerd met applicaties als Tableau binnen handbereik. Daarnaast heeft de ingezette digitale transformatie nieuwe functionaliteit op ons E-Commerce-platform opgeleverd. Ook dat wierp z’n vruchten af. Ik denk dat 2020 het bewijs is dat we op de goede weg zitten met onze digitale transformatie."

Ewoud: “Tableau heeft ons in coronatijd geholpen, omdat iedereen vanuit huis alle belangrijke insights tot zich kon nemen. Zo was men altijd op de hoogte van wat er speelde.”

Wat ligt er in het verschiet?

Ewoud: "De afgelopen jaren heeft Kramp zich voornamelijk erop gericht om insights driven te worden en Tableau is van grote toegevoegde waarde geweest. Op dit moment zien we mogelijkheden om onze analytics nog meer actionable te maken. Inmiddels zien we steeds meer initiatieven om data science, forecasting en analytics in onze bedrijfsprocessen te benutten. Datagedreven word je niet van de één op andere dag."

Remko: "Door de gekozen decentrale aanpak zijn veel nieuwe KPI's en inzichten ontstaan. Maar de noodzaak is ook gegroeid om deze meer centraal en gestandaardiseerd te kunnen presenteren aan het landenmanagement en de board. Voor veel managers is Tableau nog een oerwoud van dashboards. Binnen Finance zijn we daarom een project gestart om een ‘Integrated Country Performance dashboard’ te maken met Tableau. Dit doen we door alle KPI-data uit de onderliggende business domeinen op te halen met doorklikfunctionaliteit naar de onderliggende dashboards. We hebben daarbij ook meteen een KPI-handboek met definities en verantwoordelijken aangelegd als ook een collaborative platform in een speciaal daarvoor ontwikkelde app.

We zien het KPI framework als een basishygiëne voor goede sturing van de business. De centraal vastgehouden data kunnen we weer slim combineren en hier driver based forecast-modellen mee configureren, zodat we de volgende stap zetten in een meer data-gedreven aanpak voor continue financiële planning binnen Kramp. Hier speelt ook Tableau weer een belangrijke rol in het toegankelijk maken van de inzichten."