เกือบเสร็จแล้ว!

ใช้เวลากรอกเพียง 15 วินาที คุณลงทะเบียนแล้ว เข้าสู่ระบบ
ที่อยู่

Tableau Prep Conductor

5:45
MP4

Learn how to use Tableau Prep Conductor to schedule, monitor, administer, and govern your flows.