Prova Tableau Server på Linux

Linux
Välj det alternativ för driftsättning som passar dig bäst.

RHEL 7, CentOS 7, Oracle Linux

.RPM

Ubuntu 16.04 LTS

.deb
Driftsätter du hellre på något annat sätt? Det finns fler alternativ.


I offentliga molnet

För flexibilitet och skalbarhet i molninfrastruktur.

AWS Quickstart

Azure Marketplace


Tableau är värd

För enkelheten med helt värdbaserad lösning. Kom igång på några sekunder.

Prova Tableau Cloud


Vilken produkt passar dig bäst?

Sök i vår community och kunskapsbas


Gå med i communityn

Få kontakt med andra Tableau-användare i våra forum.

Mer information

Var med i en användargrupp

Träffa personligen andra Tableau-användare i närheten. Tableaus användargrupper drivs av kunder, för kunder.

Mer information

Bläddra bland berättelser och exempel

Läs hur anda personer i din bransch använder Tableau.

Mer information