Product release and download

Tableau Server 9.1.23


Byggenummer

9100.18.0222.2020


Releasedatum

Tor, 08 Mars, 2018

Produktsupport

Läs mer

Installation Guide
Install and Configure Tableau Server

Planning to upgrade?
Tableau Server Upgrade Page

Ändringar har gjorts för att förbättra säkerheten. Mer information finns i ADV-2018-005 i säkerhetsmeddelanden.


Hämta filer