Product release and download

Tableau Server 9.0.10

We recommend using the newest maintenance release of this version, 9.0.25, which contains additional fixes.

Ladda ner Tableau Server 9.0.25Releasedatum

Tor, 21 Januari, 2016

Produktsupport

Läs mer

Installation Guide
Install and Configure Tableau Server

Planning to upgrade?
Tableau Server Upgrade Page

Releasemeddelande för Tableau 9.0.10 Tableau Servers underhållsrelease har tagits bort för att åtgärda ett problem med vissa Tableau Server-miljöer som har konfigurerats för att använda Active Directory. Om du påverkas av detta problem ska du installera Tableau Server 9.0.11. Mer information finns i Releasemeddelande för 9.0.11.


Hämta filer