Product release and download

Tableau Desktop 9.2.3

We recommend using the newest maintenance release of this version, 9.2.25, which contains additional fixes.

Ladda ner Tableau Desktop 9.2.25Releasedatum

Ons, 27 Januari, 2016

Produktsupport

Läs mer

Installation Guide
Install Tableau Desktop

Planning to upgrade?
Tableau Desktop Upgrade Page

Releasemeddelande för Tableau 9.2.3 Releasen åtgärdar ett problem i Tableau Server 9.2.2 (9200.16.0114.0856) för vissa miljöer som har konfigurerats att använda Active Directory. En ändring av Active Directorys användarkopplings (från samAccountName till UPN) gjorde att befintliga användare togs bort från grupper och nya användare lades till baserat på UPN vid synkronisering av Active Directory-grupper. Det ledde till dubblettanvändare och/eller att användare inte kunde logga in på Tableau Server. En ny version, Tableau Server 9.2.3 (9200.16.0125.1945), finns i kundportalen och på alternativa webbplatsen för hämtning.


Hämta filer