Product release and download

Tableau Desktop 9.1.23


Byggenummer

9100.18.0222.2020


Releasedatum

Tor, 08 Mars, 2018

Produktsupport

Läs mer

Installation Guide
Install Tableau Desktop

Planning to upgrade?
Tableau Desktop Upgrade Page

Ändringar har gjorts för att förbättra säkerheten. Mer information finns i ADV-2018-005 i säkerhetsmeddelanden.


Hämta filer