Product release and download

Tableau Desktop 2021.1.12

Vi rekommenderar att du använder den senaste underhållsversionen, som innehåller ytterligare korrigeringar.

Download Tableau Desktop 2021.1.12 Ladda ner den senaste versionen (rekommenderas)

Ladda ned från en dator

Tableau Desktop är inte tillgänglig för mobila enheter. Logga in från en dator om du vill ladda ned.

Resolved Issues

Problem-id Beskrivning
1310016

Queries would fail to run if they contained the "TO_LOCALDATE" function.

1363896

The "exclude" option within a Tooltip would sometimes not work.

1324933

The end user would sometimes be unable to click the x-axis drill down icon once a viz was published to Tableau Server


Hämta filer


Byggenummer

20211.22.0212.1521

Download Tableau Desktop 2021.1.12

Releasedatum

Tor, 24 Februari, 2022


Installationguide
Installera Tableau Desktop

Planerar du att uppgradera?
Sida för Tableau Desktop-uppgradering