Lösningar

Tableau har fokus på en enda sak: att hjälpa människor se och förstå data. Organisationer över hela världen – från ideella organisationer till globala företag inom alla branscher och områden – stärker sina medarbetare med data. Oavsett roll använder människor och team Tableau som aldrig förr för att upptäcka nya insikter och möjligheter och skapa en kultur av datadrivet beslutsfattande. Läs mer om hur organisationer som din använder Tableau-plattformen för Business Intelligence och lösningar inom datavisualisering.

Så använder olika branscher Tableau för Business Intelligence

Oavsett vilken bransch, vilket företag eller vilken roll du arbetar med, kan Tableau ge din data liv genom kraftfulla, interaktiva analyser. Organisationer världen över använder Tableau för att snabbt och säkert fatta datadrivna beslut.

Hälso- och sjukvård

Organisationer inom hälso- och sjukvård och biovetenskap sammanför folkhälso- och patientdata för att utvärdera och bättre fördela resurser till program som förbättrar patientvården och räddar liv.

Utbildning

Skolor på alla nivåer kan ta in sofistikerad analys i utbildningen genom att använda data för att identifiera mätvärden kring elev- och programresultat.

Ekonomi

Från bankverksamhet och förmögenhetsförvaltning till försäkringar– Tableau bidrar till att ersätta statiska och manuella rapporter med interaktiva dashboards, oavsett om datan finns lokalt eller i molnet.

Offentlig sektor

Statliga myndigheter, föreningar och ideella organisationer använder Tableau för att mäta effekten av sina program och öka transparensen med interaktiva visualiseringar som gör data lättare att förstå för alla.

USAID logo

”Det bästa med Tableau har varit effekten vi ser i de communityn vi arbetar med. Data driver diskussioner om vad vi strävar efter, våra förväntningar, förhoppningar och vilka effekter vi hoppas uppnå.”

Läs vidare

Olika avdelningar och roller använder Tableau för arbeta tillsammans

Tableau erbjuder hela organisationen en snabb transformation till insikt och självständighet genom interaktiv, visuell analys. Stäm av mål och förväntningar med teamen och förnya för att snabbt kunna möta kundbehoven.

Försäljning och marknadsföring

Försäljnings- och marknadsföringsteam kan driva och mäta sin påverkan på kunder genom att ansluta till deras CRM- och marknadsföringssystem för att visuellt analysera data i Tableau.

Support och tjänster

Analys ger support- och tjänstavdelningar den insyn de behöver i kund- och verksamhetsbehoven för att optimera kundupplevelsen och förbättra kundnöjdhet och -lojalitet.

Ekonomi

Med Tableau kan ekonomiavdelningar gå bortom kalkylblad och manuella processer för att analysera kassaflöden, resor och utgifter med mera via interaktiva dashboards.

IT

Tableau erbjuder IT-avdelningen en komplett bild av verksamheten för att hjälpa till att hantera, övervaka och underhålla samtliga organisationssystem – med robusta integrationsmöjligheter.

Ledning

Företagsledare med datakunskaper på olika nivåer kan förstå data och ställa rätt frågor med detaljrika datavisualiseringar som ger praktiska insikter.

Tableau fungerar sömlöst med ledande tekniker för dina datapipelines

Tableau har ett omfattande partnernätverk med de bästa namnen inom moln, dataförberedelse och -hantering, datavetenskap med mera. Våra integrationer säkerställer en kraftfull, komplett och modern analyslösning som passar med dina befintliga teknikinvesteringar.

aws logo
microsoft azure logo
google cloud logo
alibaba logo
snowflake logo
SAP logo
informatica logo
alteryx logo
collibra logo
alation logo
data robot logo
databricks logo

AI + analys

Vi använder AI-teknik i våra produkter så att fler människor i din organisation kan fatta bättre beslut med data. Tableaus AI-teknik ger relevanta och djupa insikter i analysflödet så att du snabbt och säkert kan fatta svåra affärsbeslut.

Läs mer

FooterGraphicEinstein-v3 White Background

Tableau Blueprint hjälper dig att bygga en datadriven kultur

Med intuitiv analys för alla hjälper Tableau organisationer att bygga en datakultur som värderar och prioriterar välgrundat beslutsfattande. Och vi förstår att det krävs mer än rätt teknik för att driva varaktig förändring. Tableau Blueprint kombinerar vår expertis och kunders bästa praxis i en steg-för-steg-metod för att skapa en datadriven organisation.