Tableau 2023.3

Embedding Playground, anpassade dataetiketter och mycket mer

Hämta den senaste versionen nu

Drag-and-dropping an interaction to change parameter values, updating the previewed visualization.

Embedding Playground

Utveckla anpassad kod på bara några minuter. Tableau Embedding Playground är en interaktiv inlärningsmiljö där du kan få praktisk erfarenhet av viktiga funktioner för inbäddad analys. I Embedding Playground kan du snabbt skapa kod som kan exporteras och bädda in interaktiva visualiseringar i din applikation. Upptäck nya möjligheter, experimentera med funktioner och få inspiration till att ta din lösning för inbäddad analys till nästa nivå. Finns tillgänglig nu.

A custom data label,

Anpassade dataetiketter

Gör det lättare att upptäcka din data genom att kategorisera den i Tableau. Anpassade dataetiketter är fortsättningen på en uppsättning etiketteringsfunktioner som vi har infört i Tableau under åren; till exempel certifieringar, datakvalitetsvarningar och känslighetsetiketter. Nu kan administratörer definiera anpassade dataetiketter som Creators och Explorers kan lägga till i dataresurser så att de lättare kan upptäckas och revideras i Tableau. Du kan också använda ett API för dataetiketter och låta tredjepartsapplikationer lägga till etiketter på en Tableau-webbplats för metadata som inte skapats i Tableau, t.ex. i uppströmsinnehåll som databaser och tabeller. 

Dynamiska axelintervall

Skapa mer dynamiska visualiseringar genom att använda värdet på parametrar i arbetsboken för att ställa in axelintervall. Med denna funktion kan du välja olika parametrar och använda var och en som ett axelintervall. Du kan ha ett enda dynamiskt axelområde (endast start eller slut) eller ställa in båda områdena med hjälp av kompatibla fält.

Utforska de senaste funktionerna och annat

Blogginlägg

Tableau 2023.3 är här

Ta reda på mer i vårt lanseringsmeddelande där vi beskriver alla nya funktioner i den här versionen, till exempel Embedding Playground, anpassade dataetiketter och mycket mer.

Resurs

AI + analys

Läs mer om hur Tableau använder AI i analys för att hjälpa användare i hela organisationen att besvara tuffa frågor.

Resurs

Utforska Tableau AI och Tableau Pulse

Läs mer om hur Tableau AI och Tableau Pulse har förnyat dataupplevelsen. Tableau AI.

Händelser

Tableau på Dreamforce 2023

Missade du oss på Dreamforce? Uppdatera dig kring de senaste AI-drivna innovationerna som gör det enklare för alla att konsumera, utforska och agera på data.

Alla funktioner

Dynamic axis ranges thumbnail

Dynamiska axelintervall

Ange axelintervall baserat på parametrar

Dynamiska axelintervall

Skapa mer dynamiska visualiseringar genom att använda värdet på parametrar i arbetsboken för att ställa in axelintervall. Med denna funktion kan du välja olika parametrar och använda var och en som ett axelintervall. Du kan ha ett enda dynamiskt axelområde (endast start eller slut) eller ställa in båda områdena med hjälp av kompatibla fält.

Data labels

Anpassade dataetiketter

Definiera anpassade dataetiketter

A custom data label,

Anpassade dataetiketter

Gör det lättare att upptäcka din data genom att kategorisera den i Tableau. Anpassade dataetiketter är fortsättningen på en uppsättning etiketteringsfunktioner som vi har infört i Tableau under åren; till exempel certifieringar, datakvalitetsvarningar och känslighetsetiketter. Nu kan administratörer definiera anpassade dataetiketter som Creators och Explorers kan lägga till i dataresurser så att de lättare kan upptäckas och revideras i Tableau. Du kan också använda ett API för dataetiketter och låta tredjepartsapplikationer lägga till etiketter på en Tableau-webbplats för metadata som inte skapats i Tableau, t.ex. i uppströmsinnehåll som databaser och tabeller.

image

Inbyggd Lightning Web Component för Tableau

Bädda in Tableau i Salesforce

Native Lightning Web Component for Tableau with Seamless Authentication

Inbyggd Lightning Web Component för Tableau

Ta dina datainsikter till användarna. Nu kan du bädda in Tableau-visualiseringar i Salesforce via Lightning Web Component och sömlöst autentisera med betrodda token med hjälp av anslutna program. Detta möjliggör en smidigare analysupplevelse där CRM Analytics-diagram och Tableau-visualiseringar kan visas i samma upplevelse. Och allt inom Salesforce. Filterparametrar för Tableau Component gör det också möjligt att skicka filter från en CRM Analytics-dashboard till en Tableau Component och vice versa för att hålla dem synkroniserade.

Tableau Cloud smart chip

Tableau Cloud-tillägg för Google Workspace

Få en förhandsvisning av visualiseringar i Google Dokument

Google Workspace Add-On Tableau Cloud

Tableau Cloud-tillägg för Google Workspace

Få datainsikter direkt i arbetsflödet. Med vårt senaste partnerskap med Google kan användare snabbt få en förhandsvisning av Tableau Cloud-visualiseringar i Google Dokument. Med Tableau-integrationen med Google Smartchips för Google Workspace omvandlas länkar som pekar på en Tableau Cloud-visualisering omedelbart till miniatyrbilder som visar Tableau-visualiseringens namn, datum för senaste uppdatering och en förhandsgranskningsbild. Miniatyrbilderna genereras på plats och visar alltid den senaste datan! Du kan också klicka för att öppna visualiseringen i Tableau Cloud för vidare utforskning. Finns nu i Google Workspace Marketplace.

Embedding playground

Bädda in Playground

Utveckla kod i en interaktiv miljö

Drag-and-dropping an interaction to change parameter values, updating the previewed visualization.

Embedding Playground

Utveckla anpassad kod på bara några minuter. Tableau Embedding Playground är en interaktiv inlärningsmiljö där du kan få praktisk erfarenhet av viktiga funktioner för inbäddad analys. I Embedding Playground kan du snabbt skapa kod som kan exporteras och bädda in interaktiva visualiseringar i din applikation. Upptäck nya möjligheter, experimentera med funktioner och bli inspirerad till att höja nivån på din lösning för inbäddad analys. Tillgänglig nu.

image

Åtkomst on demand

Upprätta ett anslutet autentiseringssystem

Åtkomst on demand

On-demand-åtkomst gör det möjligt för kunder av inbäddad analys som har användarbaserad licensiering att upprätta ett anslutet autentiseringssystem mellan sin applikation och Tableau Cloud. Med åtkomst on demand kan kunderna använda funktionerna i Tableaus anslutna program och bekräfta användare och behörigheter vid åtkomsttillfället. Du kan nu upprätthålla en och samma datakälla för användaridentiteter, roller och behörigheter i bara din applikation istället för att behöva skapa, synkronisera och/eller underhålla dessa konton i Tableau också.

Set header and data start rows for CSV/text files

"Fill down” och löpande beräkningar

Nya beräkningsfunktioner för flera rader

Fill down and running calculations in Tableau Prep

"Fill down” och löpande beräkningar

Få snabbare datainsikter nu när beräkningar i flera rader är ännu kraftfullare och mer tillgängliga. Nu kan du använda den visuella beräkningsredigeraren för att ersätta null-värden med det sista icke-tomma värdet i en kolumn, även känt som "fill down" och att skapa löpande beräkningar. Alternativt kan du skriva anpassade beräkningar med hjälp av de nya funktionerna RUNNING_SUM() , RUNNING_AVG() och LAST_VALUE() i beräkningsredigeraren.

Stratified sampling in Tableau Prep

Stratifierat urval i Prep

Få ett representativt dataurval

Stratified sampling in Tableau Prep

Stratifierat urval i Prep

När du arbetar med stora datauppsättningar kan du använda stratifierat urval för att fånga tillräckligt många poster från en sällsynt kategori när du utforskar, rensar och formar din data. Med den nya algoritmen för stratifierat urval kan du gruppera efter en angiven kolumn och sedan gör ett urval av data inom varje undergrupp. Prep returnerar ett lika stort antal rader fördelade över den valda kolumnen för gruppering för att säkerställa att du får ett representativt urval.

image

Ange startraden för rubrik och data för CSV-/textfiler

Ange explicit startrader för rubrik och data

Set header and data start rows

Ange startraden för rubrik och data för CSV-/textfiler

Tableau Prep-användare kan nu enkelt ange schemat för CSV-/textfiler som är strukturerade när rubriken inte finns på första raden. Istället kan du explicit ange startrad för rubrik och/eller data i inställningarna för inmatningssteget för CSV-/textfiler och sedan gå vidare till efterföljande rensning och formning!

Write datasets from Tableau Prep to Data Cloud

Skriva datauppsättningar till Data Cloud från Prep

Spara Tableau Prep-utdata till Data Cloud

Skriva datauppsättningar till Data Cloud från Prep

Skriva datauppsättningar från Tableau Prep till Data Cloud. När du har konfigurerat en koppling för inhämtnings-API:et och distribuerat till en dataström kan du spara dina utdata i Data Cloud. Med den här funktionen och den tidigare lanserade Data Cloud-kopplingen är det enklare att ansluta Data Cloud och Tableau Prep.

image

Virtuella anslutningar stöder alla kopplingar i Tableau

Ge data en central åtkomstpunkt

Virtuella anslutningar stöder alla kopplingar i Tableau

Dataåtkomst, hantering och säkerhet blir mycket smidigare genom förbättringar av virtuella anslutningar. Alla Tableau-stödda anslutningar stöds nu även i redigeraren för virtuella anslutningar. Anslutningarna omfattar stöd för Microsoft OneDrive, Apache Drill, Apache Spark SQL, Cloudera Hadoop Hive, Datorama, Dremio, IBM DB2, Kyvos och Qubole Presto.

image

Containeribaserad Bridge för Linux

Köra Tableau Bridge som en container på Linux

Containeribaserad Bridge för Linux

Gör din Tableau-arkitektur effektivare med stöd för Linux. Nu kan du distribuera Tableau Bridge-klienten i en container på Linux, vilket eliminerar behovet av ett skrivbordsprogram som bara finns i Microsoft Windows. Detta möjliggör automatisering och effektivisering av Tableau Bridge för att tillgodose storskaliga företagsbehov genom containerbaserade arbetsbelastningar.

image

Bridge-stöd för inbäddade datakällor

Hålla inbäddade datakällor uppdaterade

Bridge-stöd för inbäddade datakällor

Gör det enklare att ansluta din data med hjälp av förbättringar i Bridge. Tableau Bridge stöder nu inbäddade datakällor och publicerade datakällor, vilket ger Tableau Cloud-användare möjlighet att använda den typ av datakälla som bäst passar deras behov. Den här uppdateringen minskar också avsevärt den tid och ansträngning som krävs för att migrera från Tableau Server till Tableau Cloud. Befintligt innehåll som kräver Bridge kan nu migreras som det är istället för att omvandla inbäddade datakällor till publicerade.

Image of the Visual Studio Code interface showing a JSON file of event data produced by Activity Log.

Förbättrad aktivitetslogg

Övervaka webbplatsaktivitet

Förbättrad aktivitetslogg

Få större kontroll över din Tableau-miljö. Nu kan du använda aktivitetsloggen som en gemensam datakälla för webbplatsrevisioner och för att spåra webbplatsaktivitet nästan i realtid. Tableau har introducerat över 100 olika typer av användningshändelser i aktivitetsloggen, som åtkomst-, skapande, uppdaterings- och borttagningshändelser för alla innehållstyper.

Admin insights tokens data source

Datakälla för token i Admin Insights

Övervaka autentiseringstoken

Admin insights tokens data source

Datakälla för token i Admin Insights

Håll din webbplats säker och operativ genom att övervaka autentiseringstoken. Admin Insights innehåller nu en token-datakälla, som är en lista över de personliga åtkomsttoken (PAT), OAuth-klienttoken och Oauth-databastoken som inte har har upphört att gälla. Med hjälp av token-datakällan kan du skapa en rapport som visar när en token upphör att gälla, så att du proaktivt kan förnya de token som behövs för att hålla din webbplats igång. Du kan också enkelt se vem som har PAT och token tilldelade för att hjälpa dig att identifiera eventuella token som kan behöva återkallas.

image

Avbryt extraktuppdateringar för inaktiva datakällor

Hantera din uppdateringsfrekvens på ett enkelt sätt

Avbryt extraktuppdateringar för inaktiva datakällor

Avbryt automatiskt extraktuppdateringsuppgifter för inaktiva publicerade datakällor för att spara resurser i bakgrundsprocessor och server. Den här funktionen gäller för fullständiga extraktuppdateringar som sker oftare än en gång i veckan. Inkrementella uppdateringar och uppdateringar som sker mer sällan än en gång i veckan påverkas inte.

Autosave enhancement

Förbättringar av automatiskt sparande

Spara ändringar för nya arbetsböcker automatiskt

Förbättringar av automatiskt sparande

Nu får du ännu mer stöd av Tableaus funktion för automatiskt sparande och kan förbättra produktiviteten. Den senaste förbättringen av autospar sparar automatiskt ändringar som gjorts under redigeringen av en ny, aldrig publicerad arbetsbok till ett utkast. Du behöver inte längre publicera ditt arbete omedelbart för att bevara dina framsteg. Med den här uppdateringen kan du enkelt fortsätta där du slutade, arbeta iterativt och finjustera ditt arbete innan du bestämmer dig för att publicera.

Tableau Cloud login flow enhancements

Förbättringar av inloggningsflödet

En förbättrad inloggningsupplevelse

Tableau Cloud login flow enhancements

Förbättringar av inloggningsflödet

Tableau Cloud har nu uppdaterat sin inloggningssida för att göra den mer synlig och användarvänlig. Tableau Clouds startsida har nu en förbättrad textåtergivning och visar kontextuell information om webbplatsens URI via en Läs mer-länk. Startsidan fyller också automatiskt i användarnamnet på inloggningssidan när det finns en cookie för en användare som tidigare har valt alternativet "Kom ihåg mig" och minskar antalet steg för att visa webbplatslistan för tillämpliga användare.

An alt text description is added to a visualization.

Redigerbar alt-text för visualiseringar i Desktop

Redigera alt-text som genereras automatiskt

An alt text description is added to a visualization.

Redigerbar alt-text för visualiseringar i Desktop

Nu får du förbättrad kontroll över alt-texter i dina visualiseringar. Nu kan du redigera alt-text som genereras automatiskt. I Tableau får du automatisk text för skärmläsare. Det säkerställer att skärmläsarna läser upp en beskrivning för alla onlinevisualiseringar, till exempel visualiseringar som renderats och bäddats in på klient- och serversidan. Nu kan innehållsförfattare redigera alt-text antingen via rutan Dataguide eller genom att välja Tillgänglighet i arbetsbladets listruta. Författarna kan lägga till upp till 2 500 tecken med alt-text, vilket ger djupa insikter i visualiseringens innehåll.

De här funktionerna har tidigare släppts i andra Tableau-produkter i Tableau 2023.2 och är nu tillgängliga i Tableau Desktop 2023.3.

Command cancellation

Avbryta kommandon

Pausa automatiska uppdateringar

Command cancellation

Avbryta kommandon

Avbryt enkelt ett tidskrävande kommando för att öka analytikernas produktivitet och minska frustrationen. Nu kan du pausa uppdateringar av en visualisering när du utför ett kommando som tar lång tid. Du uppmanas med hjälp av en avbrytningsknapp att pausa alla automatiska uppdateringar. När du vill aktivera automatiska uppdateringar igen kan du när som helst använda menyfältet.

Accelerators in the Desktop start pane

Acceleratorer i Desktops startruta

Få enkel åtkomst till Acceleratorer

Accelerators in the Desktop start pane

Acceleratorer i Desktops startruta

Hitta enkelt den Tableau-accelerator som passar dina behov. Den uppdaterade Accelerator-funktionen i startrutan i Desktop ger dig tillgång till ett roterande urval av acceleratorer och skiljer bättre mellan acceleratorer och exempelarbetsböcker. Nu kan du snabbt starta en av acceleratorerna som vi presenterat, komma igång med din analys eller leta efter fler med hjälp av Exchange i produkten.

Table fonts for web authoring

Tabelltypsnitt för webbredigering

Ange inställningar för teckensnitt på webben

Table fonts for web authoring

Tabelltypsnitt för webbredigering

Få större kontroll över tabellernas utseende. Nu kan du ställa in teckensnitt för verktygstips, summor och slutsummor i ett kalkylblad medan du redigerar. Med större kontroll över teckensnittsalternativen kan du bättre differentiera summor och totalsummor så att de sticker ut från resten av din data. Teckensnittsalternativen visas dynamiskt baserat på innehållet i visualiseringen.

Red Hat logo

Stöd för RHEL 9 i Tableau Server

Driftsätta Tableau Server till RHEL 9

Stöd för RHEL 9 i Tableau Server

Med stöd för Red Hat Enterprise Linux (RHEL) gör Tableau driftsättningen mer flexibel. Nu kan kunderna distribuera Tableau Server till RHEL 9 som ett operativsystem som stöds. Den här versionen av RHEL har utformats för att möta behoven i hybrida molnmiljöer. Den är klar att användas av dig för utveckling och driftsättning från edge till molnet.

image

Linjemönster

Anpassa linjemarkeringar

Linjemönster

Linjemönster skapar nya formateringsmöjligheter. Författare kan använda heldragna, streckade eller prickade linjer för att representera olika trendlinjer. Den här nya funktionen gör det lättare att förmedla nyanser när du visar upp många olika trender. Formateringen kan bidra till att tydliggöra där en viss linje representerar en unik kontext, till exempel tröskelvärden eller datapunkter.

Den här funktionen har tidigare släppts i andra Tableau-produkter i Tableau 2023.2 och är nu tillgänglig i Tableau Server 2023.3.

image

Enhetliga verktygstips

All relevant information om dina piller på hyllan på en och samma plats

Enhetliga verktygstips

Få mer kontext för dina piller på hyllan med nya verktygstips. I de enhetliga verktygstipsen sammanförs upp till sex stycken tidigare verktygstips till ett enda som prioriterar information utifrån relevans. Samla fältnamn, detaljer om tabellberäkningar och fältkommentarer på ett enda ställe. Nu visas alla felmeddelanden eller filterinformation i samma verktygstips. Det här enhetliga verktygstipset är tillgängligt för alla piller på alla hyllor.

Den här funktionen har tidigare släppts i andra Tableau-produkter i Tableau 2023.2 och är nu tillgänglig i Tableau Server 2023.3.

image

Amazon Athena-koppling: Stöd för identitetsleverantörer från tredje part

Ansluta till data

Amazon Athena-koppling: Stöd för identitetsleverantörer från tredje part

Använd branschledande identitetsleverantörer från tredje part som Azure AD eller Okta för säker autentisering till Amazon Athena-datakällor. Genom att använda Oauth-konfigurationen för identitetsleverantören får du både flexiblare och säkrare anslutningar och flerfaktorsautentisering till viktig data i Athena.

Den här funktionen har tidigare släppts i andra Tableau-produkter i Tableau 2023.2 och är nu tillgänglig i Tableau Server 2023.3.

image

Förbättrade bildroller

Lägga till webbilder dynamiskt

Förbättrade bildroller

Genom de nya förbättringarna har bildrollen blivit enklare och flexiblare. Stödet för bildfiler har breddats genom bildrollen. Förutom bilder i PNG, JPG och JPEG-format inkluderar det nu även bilder i SVG, WEBP, JFIF, ICO, BMP och GIF-format. Nu kan bildrollen även hantera upp till 100 bilder per kolumn och hämta ännu större bilder på upp till 200 kB. Du kan även komma åt kravet på att Ta bort utan att bildlänkar behöver innehålla tillägg.

De här funktionerna har tidigare släppts i andra Tableau-produkter i Tableau 2023.2 och är nu tillgängliga i Tableau Server 2023.3.

REST API Icon

REST API för datadrivna aviseringar

Skapa datadrivna aviseringar genom programmering

REST API för datadrivna aviseringar

Med det nya REST API:et kan du skapa datadrivna aviseringar för visualiseringar med en enda axel. Nu kan du skapa datadrivna aviseringar genom att programmera. På så sätt får nyckelpersoner aviseringar i sin e-post, Tableau-webbplats och i sina anslutna Slack-arbetsytor när data når tröskelvärden.

Den här funktionen har tidigare släppts i andra Tableau-produkter i Tableau 2023.2 och är nu tillgänglig i Tableau Server 2023.3.

Tableau Foundation footprint globally

Förbättrad geospatial analys

Analysera geospatial data

Förbättrad geospatial analys

Geospatial analys med Tableau har blivit ännu mer heltäckande Nya förbättringar av det rumsliga beräkningsspråket gör att du kan svara på en mängd olika frågor från geospatial data. Med hjälp av Outline skapas nya formateringsmöjligheter. Med ShapeType får du nya pivottabeller baserat på geometrityp (t.ex. att tydligt särskilja mellan gator och regioner). Med Length skapas nya möjligheter till att planera dirigering. Vi har även gjort det enklare att föra in rumslig geometri i Tableau genom att stödja det fullständiga GeoJSON-språket under importen.

De här funktionerna har tidigare släppts i andra Tableau-produkter i Tableau 2023.2 och är nu tillgängliga i Tableau Server 2023.3.

image

Förbättrade användningsmätvärden

Spåra innehållsdelning

Förbättrade användningsmätvärden

Det totala antalet delningar visas nu som ett mätvärde i fliken Usage (användning) tillsammans med det totala antalet favoritmarkeringar och visningar. Med dessa insikter kan analytiker få en bättre förståelse för engagemanget och kan därmed skapa innehåll som passar målgruppen. Viewers kan utnyttja användningsmätvärden för att bekräfta att innehållet verkligen används och är trovärdigt.

Den här funktionen har tidigare släppts i andra Tableau-produkter i Tableau 2023.2 och är nu tillgänglig i Tableau Server 2023.3.

image

Förbättrad kortnavigering

Förbättrad navigering för tangentbordet

Förbättrad kortnavigering

Vi har gjort det lättare att navigera rutnätsvyn med innehållet genom att lägga till stöd för tangentbordsnavigering, till exempel urvals- och batchåtgärder. Fokusindikatorn har också förbättrats, vilket gör att du lättare förstår vilket objekt du interagerar med eller navigerar till. Det har också blivit lättare att komma åt innehållets metadata via en popover-widget.

Den här funktionen har tidigare släppts i andra Tableau-produkter i Tableau 2023.2 och är nu tillgänglig i Tableau Server 2023.3.

image

Förbättringar för analystillägg

Komprimera förfrågningar och svar

Förbättringar för analystillägg

Nu kan du komprimera förfrågningarna som du skickar till och svaren du får från servern för analystillägg. Det hjälper dig att undvika begränsningar i nyttolasten när du använder tabelltillägg som omfattar stora datauppsättningar. För att aktivera den här funktionen kan administratörer av analystillägg sätta flaggan gzip_enabled till True.

Den här funktionen har tidigare släppts i andra Tableau-produkter i Tableau 2023.2 och är nu tillgänglig i Tableau Server 2023.3.