TABLEAUS PARTNERNÄTVERK

Bli en del av Tableaus partnernätverk

Hjälp kunderna att lösa sina svåraste datautmaningar

Tre spår för att inspirera med Tableau

Tableau är branschledande inom visuell analys. Tableaus partnernätverk tillhandahåller allt du behöver för att bygga och utöka din Tableau-verksamhet och ge kunderna dataförtroende med tre olika spår.

Återförsäljare

Återförsäljarspåret är designat för företag med djupa kunskaper om Tableau-plattformen, hur den passar in i kundverksamheter och hur man hjälper kunder på köpresan från början till slut.

Tjänster

Tjänstespåret är utformat för organisationer som tillför djupgående analytisk expertis till gemensamma kunder och levererar tjänster för implementering, systemintegration, utbildning och lösningsbyggande.

teknik

Teknikspåret är designat för ledande teknikföretag (Independent Software Vendors) inom databranschen. Våra partners programvara fungerar sömlöst med Tableau för att ansluta till, transformera, lagra och utöka den data som är viktig för kunderna.

Är du redo att bli en del av Tableaus partnernätverk?

1. Skicka in en anmälan
2. Fyll i due diligence-formuläret
3. Granskning av partnerverksamhet
4. Aktivering av partnerskap

Registrera dig nu

Vill du integrera Tableau i ditt erbjudande? Ansök om att bli OEM-partner

Översikt över förmåner för Tableau-partners

Vi är engagerade i dina framgångar och dina kunders framgångar. Vårt program erbjuder en mängd olika fördelar som frigör affärsmöjligheter och ger dig möjlighet att lösa kundernas tuffaste datautmaningar.


Kapacitet och kompetens

Få tillgång till Partner Demand Center, partnerfonder för marknadsföring, NFR-licenser (Not for Resale), eLearning och offentliga utbildningsvouchrar och certifieringsrabatter.

Kontext

Få tillgång till Global Partner Summit, sälj- och marknadsföringsutbildning och möjligheter att utöka dina Tableau-aktiviteter genom att sponsra evenemang och bli en del av partnerlistan.

Kundframgång

Använd verktyg för att öka kundvärdet, bland annat Prescriptive Services Guidance Tool, Tableau Blueprint, kampanjer med gemensamma varumärken och kundframgångsberättelser.

Varför bli en partner?


Vi på Tableau engagerar oss i och stödjer våra partners. Lita inte bara på vårt ord – lyssna på vad våra partners berättar.

Titta på videon

Se samtliga fördelar och krav och lär dig mer om ditt spår

 

 

 

 

  Kapacitet och kompetens Medlem Utvald Premier
Kapacitet och kompetens Ackrediterad återförsäljare  
Ackrediterad Customer Success Professional  
Certifiering Associate Consultant/Associate Architect
  Kontext Medlem Utvald Premier
Åtagande Profil och anmälan till partnerprogram
Programavgift
Förnyelsetakt (återförsäljare)  
  Kundframgång Medlem Utvald Premier
Kund-
framgång
Fallstudie offentlig kund    

Är du redan en Tableau-partner?

Hantera din verksamhet

Tableaus partnerportal är hemmabas för hantering av din Tableau-verksamhet. Visa möjligheter, registreringserbjudanden, få tillgång till produktnycklar och mycket mer – allt på ett smidigt sätt.

Tableaus partnerportal

Driv efterfrågan

Partner Demand Center gör det enkelt att skapa medvetenhet och generera efterfrågan. Genomför digitala kampanjer och evenemang, hantera leads och mät dina aktiviteters resultat.

Partner Demand Center

Sälj effektivt

Partner Highspot tillhandahåller resurser som hjälper dig att förbereda dig för att säkert och effektivt avsluta affärer. Få tillgång till demobiblioteket, onlineförsäljning och produktutbildning med mera.

Partner Highspot