Livewebbinar

Arbeta datadrivet inom offentlig sektor med Tableau

Tack för din registrering. Välkommen den 29 oktober!

Add To Calendar

Sverige är idag bland toppnationerna inom Digital Innovation, men situationen ser annorlunda ut för offentlig sektor. I regeringens digitaliseringsstrategi är det övergripande målet att vi ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Trots väldigt goda initiativ och projekt hos våra offentliga myndigheter hamnar vi bland dom lägst rankade nationerna i OECDs Digital Government Index (DGI).

Data och Information borde hanteras som en strategisk resurs av samtliga organisationer oavsett om den bedrivs i privat eller offentlig regi. Om detta sker, främjas bland annat nya innovativa tjänster och produkter, en effektivare och mer innovativ förvaltning, forskning och ett datadrivet kunskapssamhälle

Tableaus huvuduppgift är att hjälpa organisationer att bli mer datadrivna genom att underlätta för dessa att se och förstå sin data. Vad innebär detta rent konkret för offentlig sektor?

Registrera dig för ett inspirerande webinar där du kommer få höra några av våra kunder inom offentlig sektor berätta om hur de arbetar med data för att skapa mervärde inom sina organisationer och för oss medborgare.

 

Om talarna

image

Lina Grännö

Tf Chef Central Produktionsstyrning, Karolinska Universitetssjukhuset

Rollen omfattar att leda avdelningen som ansvarar för avtalsuppföljning av vårduppdragen och produktionsuppföljning, inklusive att säkra tillgång till produktionsdata samt att förbereda, genomföra och utvärdera produktionsplaneringsprocessen.

image

Martin Gunséus

Datachef, Sveriges Television

Martin har som analytiker på SVT jobbat länge med Tableau som visualiseringsverktyg. I sin nuvarande roll fokuserar han bland annat på hur data kan göras mer transparent och tillgänglig med mer flexibla dataflöden och visualiseringar.

image

Mats Hangård

HR-analytiker och projektledare/BI-utvecklare, Region Stockholm.

Mats har arbetat med Tableau i fyra år på Karolinska och senaste året har han arbetat med att införa ett datalager med rapporter med HR-data i Tableau i Region Stockholm.

image

Nima Fooladianpour

Account Executive, Tableau Software Sverige

Nästan klar!

Det tar bara 15 sekunder att fylla i. Om du redan är registrerad, logga in.