Ny undersökning visar på stort glapp mellan behov och bruk av data bland svenska chefer


En färsk studie med drygt 200 svenska beslutsfattare visar att data spelar en stor roll i effektiva affärsdialoger och beslut, men att datakunnigheten och användningen inom organisationer fortfarande är låg.

Publicerat datum: 14 Oktober, 2021 - 8:00

YouGov har, på uppdrag av Tableau, genomfört en studie där man frågat 1,977 chefer i  Sverige (215) UK, Frankrike, Tyskland, Spanien, Brasilien, Singapore, Japan och Australien om hur data används för att stödja verksamheten. Undersökningen försöker få svar på vilken roll data egentligen har, hur datamogna svenska bolag är och vilka hinder dessa bolag ser för att förbättra  den kompetensen.

Data - viktigt men sällan använt

Svenska chefer anser att data spelar en central roll i att stötta konstruktiva affärsdialoger. 69%  av dessa chefer menar att data reducerar osäkerhet och underlättar beslut. Data bygger dessutom förtroende (66%) och gör att man blir tagen på allvar (65%). Det kan kopplas till de viktigaste kompetenserna undersökningen lyfter när det gäller att medverka och driva framgångsrika dialoger i företagen, nämligen förmågan att se helhetsbilden (69%) och kunna dra slutsatser utifrån data (46%).

Trots detta, är användningen av dataanalysplattformar för att driva affärsdialoger fortfarande sällsynt. Nästan hälften (43%) av de svenska respondenterna svarar att de använder dataplattformar en gång per månad eller ännu mer sällan. 7% använder sig inte av dessa över huvud taget.

Tillverkningsindustrin och handeln sämst i klassen

Bland de vertikaler som är sämst på att arbeta med data som ett underlag i affärsstrategi och företagstransformation märks tillverkningsindustrin och handeln. Bland bolagen inom tillverkningsindustrin anger 25,6% av cheferna att de aldrig eller mer sällan än varje månad använder någon form av dataplattform. Siffran inom handeln är 23,6%.  

Data behöver göras enklare och mer åtkomlig

Svenska chefernas inställning till data är i grunden mycket positiv. Att data inte används i högre utsträckning än vad den gör idag har att göra med att man tycker att data är svår att förstå (49%) och att det finns för mycket av den (39%).

Men trots det, anser nästan samtliga chefer att fler inom deras företag bör ha åtkomst till data. 82% tycker att det är viktigt att alla kan se samma data och få utforska den själva för att hitta egna insikter.

”Vi lever i en tid när alla stjärnorna på sätt och viss står rätt. Digitaliseringen i vårt samhälle är hög och växande, vi har tillgång till stora mängder data och verktyg som demokratiserar åtkomst och analys till denna, det vill säga verktyg som gör dataanalys enkel. Det enda som fattas nu är att vi är fler som förstår det”, säger Fredrik Holmgren, Nordenchef på Tableau. 

För mer information eller intervjuförfrågan, vänligen kontakta

Amanda Vollmer, mediekontakt

salesforce@springtimeintellecta.se 

070- 454 04 26

Om Tableau

Tableau hjälper människor att se och förstå data. Tableaus plattform för dataanalys gör att personer på alla kunskapsnivåer kan arbeta med data. Tiotusentals kunder över hela världen, från privatpersoner och ideella verksamheter till myndigheter och Fortune 500-företag, använder Tableau för att få snabba insikter och fatta viktiga, datadrivna beslut. Ladda ner den kostnadsfria testversionen på www.tableau.com/trial och se hur Tableau kan hjälpa dig