Salesforce genomför förvärvet av Tableau


Publicerat datum: 1 Augusti, 2019 - 12:30

Världens främsta CRM-plattform och världens främsta analysplattform går samman för att vässa sina kunders möjligheter till digital transformation.

En sammanslagning som snabbar upp Salesforces möjlighet att ta del av de 1,8 biljoner dollar som finns inom digital transformation.

Kunderna kommer att kunna få ut ännu mer av sin data och driva på smartare affärsbeslut och intelligentare kundupplevelser.

Tableau kommer att vara väl positionerat för sitt uppdrag att hjälpa världen att se och förstå data.

SAN FRANCISCO, Kalifornien – 1 augusti 2019 – Salesforce (NYSE:CRM) som är världsledande inom CRM, meddelade idag förvärvet av Tableau Software för en sammanslagning av världens främsta CRM-plattform och världens främsta analysplattform.

Kommentarer på nyheterna:

”Tableau är ett enastående företag med en fantastisk produkt och en mycket hängiven community”, sade Marc Benioff, styrelseordförande och samverkande vd på Salesforce. ”Tillsammans kan vi förändra inte bara hur människor förstår sina kunder, utan hela världen. Vi erbjuder kraftfulla, AI-drivna insikter inom alla typer av data och användarfall för personer på alla kunskapsnivåer”.

”Data är grunden för all digital transformation. Det är därför vi aldrig har varit mer angelägna att erbjuda kraftfulla analyser till alla användare”, sade Keith Block, samverkande vd på Salesforce. ”Tableau kommer att göra Salesforce Customer 360, inklusive Salesforces analysfunktioner, starkare än någonsin. Våra kunder kommer att kunna öka på sin innovationstakt och fatta smartare beslut inom alla delar av sin verksamhet”.

”Idag börjar ett nytt spännande kapitel för Tableau, ett kapitel som innebär att vi kommer att kunna driva vårt uppdrag vidare och hjälpa fler människor än någonsin tidigare att se och förstå data”, sade Adam Selipsky, ordförande och vd för Tableau. ”Som en del av Salesforce kommer vi att leverera mer värde snabbare till kunderna med en bredare och djupare analysplattform, som i sin tur stärks av Salesforces plattform för kundinformation. Vi är mycket glada att starta denna resa med Salesforce. Den kommer utan tvivel att omvandla organisationer i hela världen genom att sätta data i centrum för den digitala revolutionen”.

”Möjligheten att snabbt kunna göra om all distribuerad data till insikter med hjälp av olika visualiseringar, analyser och AI-metoder är det som kommer att forma framtidens ledare”, sade Dan Vesset, gruppchef för forskning inom analys- och informationshantering på IDC. ”Salesforces förvärv av Tableau ger kunderna möjlighet att säkerställa att självbetjäning och integrerat beslutsstöd och -förstärkning är tillgängligt för alla i företagsledningen, alla chefer och alla anställda i ledande ställning”.

Sammanslagning som vässar kundernas digitala transformation
Med Tableau är Salesforce väl positionerat för en mer betydande roll inom digital transformation. En förändring som gör det möjligt för företag i hela världen att dra nytta av data inom hela verksamheten, att få insikter som leder till smartare beslut, att driva fram intelligenta, sammanhängande kundupplevelser och att skynda på innovationer.

Företag av alla storlekar och inom alla branscher förändrar sina affärsmetoder i vår digitala tidsålder. Kunder och data står i centrum för alla sådana omvandlingar. Det här innebär en otrolig möjlighet för Salesforce och Tableau. IDC-projekt över hela världen kommer att spendera stora summor på teknik och tjänster för att genomföra digital transformation – 1,8 biljoner amerikanska dollar fram till 2022.

Tableau tar självbetjäningsanalys för alla till Salesforce Customer 360
Med Customer 360 erbjuder Salesforce redan organisationer en komplett, intelligent vy av deras kunder och alla touchpoints. Salesforce var banbrytande inom AI för CRM med Salesforce Einstein och idag levererar företaget AI-driven analys för försäljning, tjänster, marknadsföring, handel med mera. Tableau var banbrytande inom självbetjäningsanalys med sin intuitiva analysplattform som gör att personer på alla kunskapsnivåer kan arbeta med data.

Tableau kommer att göra Salesforce Customer 360 starkare än någonsin, och tillsammans med Einstein kommer Salesforce att kunna erbjuda en komplett AI-driven analysplattform för alla.

Tableau ska skala upp och driva vidare sin mission som en del av Salesforce
Som en del av Salesforce är Tableau väl positionerat att snabba på och utvidga sitt uppdrag att hjälpa människor att se och förstå data. Tableau kommer att drivas oberoende under varumärket Tableau med ett fortsatt fokus på sitt uppdrag, sina kunder och sin community. Tableau kommer fortsatt att ledas av vd:n Adam Selipsky och den nuvarande ledningen.

Vägledning
Med anledning av förvärvet av Tableau avser Salesforce att ge en uppdatering gällande vägledning för räkenskapsåret 2020 i samband med företagets konferenssamtal för andra kvartalet. Det kommer att hållas torsdagen den 22 augusti 2019 klockan 14.00 stillahavstid/17.00 östkusttid. En livewebbsändning av evenemanget kommer att finnas på Salesforce webbplats för investerarrelationer på www.salesforce.com/investor.

Det går att ringa in live: inrikes i USA på 866-901-SFDC eller 866-901-7332, och internationellt på 706-902-1764, lösenkod 2492128. I USA kommer det finnas en möjlighet att följa konferenssamtalet igen på (800) 585-8367 eller (855) 859-2056 fram till midnatt den 22 september 2019. Mer information finns på www.salesforce.com/investor.

Om Tableau
Tableau hjälper människor att se och förstå data. Tableaus plattform för självbetjäningsanalys gör att personer på alla kunskapsnivåer kan arbeta med data. Tiotusentals kunder, från privatpersoner och ideella verksamheter till myndigheter och Fortune 500-företag, över hela världen använder Tableau för att få snabba insikter och fatta viktiga, datadrivna beslut. Ladda ner den kostnadsfria testversionen på www.tableau.com/sv-se/products/trial och se hur Tableau kan hjälpa dig.

Om Salesforce
Salesforce är världsledande inom Customer Relationship Management (CRM) och arbetar med att ta företag närmare sina kunder i vår digitala tidsålder. Salesforce grundades 1999 och hjälper företag av alla storlekar och inom alla branscher att utnyttja kraftfulla tekniker – molnet, mobila lösningar, sociala medier, IoT, artificiell intelligens, röstlösningar och blockkedjor. Målet är att skapa en 360-graders vy av företagens kunder. Mer information om Salesforce (NYSE: CRM) finns på www.salesforce.com/se/.

Ytterligare information
Även om affärsuppgörelsen har avslutats beslöt den brittiska konkurrensmyndigheten Competition and Markets Authority (CMA) nyligen att granska den. Till dess att CMA har slutfört granskningen kommer företagen att drivas separat.

Källa: IDC Semiannual Worldwide Digital Transformation Spending Guide, april 2019

Framåtblickande uttalanden
Det här meddelandet innehåller framåtblickande information om Salesforce, Tableau och Salesforces förvärv av Tableau som innebär påtagliga risker, osäkerheter och antaganden som kan innebära att de faktiska resultaten skiljer sig väsentligt från vad som uttryckts eller antytts i sådana uttalanden. De framåtblickande uttalandena i det här meddelandet omfattar bland annat: potentiella fördelar med affärsuppgörelsen; Salesforces planer, målsättningar, förväntningar och avsikter samt Salesforces och Tableaus finansiella ställning, verksamhetsresultat och affärsresultat. Risker och osäkerhetsfaktorer är bland annat: risker gällande Salesforces förmåga att genomföra sina planer, prognoser och andra förväntningar med avseende på Tableaus verksamhet efter att affärsuppgörelsen har slutförts; förmågan att infria förväntade synergier; förmågan att infria de förväntade fördelarna med affärsuppgörelsen, inklusive möjligheten att de förväntade fördelarna inte kommer att infrias eller inte infrias inom den förväntade tidsperioden; den inverkan som Tableaus affärsmodell kommer att ha på Salesforces förmåga att prognosticera intäktsresultat; avvikelser från affärsuppgörelsen som gör det svårare att upprätthålla affärsrelationer och operativa relationer; de negativa effekterna som genomförandet av affärsuppgörelsen kan ha på marknadspriset för Salesforces stamaktie eller på Salesforces rörelseresultat; väsentliga kostnader för affärsuppgörelsen; okända skuldförbindelser; effekten som tillkännagivandet eller väntan på affärsuppgörelsen kan ha på Tableaus affärsrelationer, operativa resultat och verksamhet i allmänhet; effekten av allmänna ekonomiska villkor och marknadsvillkor; inverkan av geopolitiska händelser; inverkan av utländska valutors växelkurser och räntefluktuationer på Salesforces resultat; Salesforces affärsstrategi och plan för att bygga sin verksamhet, inklusive Salesforces strategi att bli den främsta leverantören av molnbaserade företagsapplikationer och -plattformar; förändrings- och innovationstakten inom molntjänster för företag; den säsongsberoende formen på Salesforces försäljningscykler; den konkurrensutsatta marknaden inom vilken Salesforce verkar; Salesforces internationella expansionsstrategi; Salesforces resultat och säkerhet i fråga om tjänster, inklusive de resurser och kostnader som krävs för att undvika oförutsedda driftstopp och förhindra, upptäcka och åtgärda potentiella säkerhetsöverträdelser; kostnaderna i samband med nya datacenter och infrastrukturleverantörer som är tredje part; ytterligare datacenterkapacitet; fastighets- och kontorsutrymmen; Salesforces rörelseresultat och kassaflöden; nya tjänster och produktfunktioner; Salesforces strategi att förvärva och investera i kompletterande företag, samriskprojekt, tjänster, tekniker och immateriella rättigheter; resultaten och det verkliga värdet i Salesforces investeringar i kompletterande verksamheter via Salesforces strategiska investeringsportfölj; Salesforces förmåga att realisera fördelarna med strategiska partnerskap, samriskprojekt och investeringar; inverkan av framtida vinster eller förluster från Salesforces strategiska investeringsportfölj, inklusive vinster eller förluster på grund av generella marknadsvillkor som kan påverka börsnoterade företag som ingår i Salesforces strategiska investeringsportfölj; Salesforces förmåga att genomföra sina affärsplaner; Salesforces förmåga att lyckas integrera förvärvade företag och tekniker; Salesforces förmåga att fortsätta låta ej intjänade intäkter och återstående prestationsåtaganden att växa; Salesforces förmåga att skydda sina immateriella rättigheter; Salesforces förmåga att utveckla sina varumärken; Salesforces tillit till hårdvara, programvara och plattformar från tredje part; Salesforces beroende av hur internets infrastruktur utvecklas och underhålls; effekten av hur inrikes och utrikes myndighetsförordningar utvecklas, inklusive de som gäller tilldelning av internettjänster, de som gäller internetåtkomst samt de som rör dataintegritet, gränsöverskridande dataöverföringar och import- och exportkontroller; värderingen av Salesforces uppskjutna skattefordringar och offentliggörandet av relaterade värdejusteringar; den potentiella tillgängligheten till ytterligare skattefordringar i framtiden; inverkan av nya redovisningsförklaringar och skattelagar; osäkerhetsfaktorer som påverkar Salesforces förmåga att beräkna sin skattesats; inverkan av kostnadsföring av aktieoptioner och andra kapitalförmåner; Salesforces kapitals tillräcklighet; faktorer relaterade till Salesforces prioriterade värdepapper 2023 och 2028 gällande kreditmöjlighet, lånet med bestämd förfallodag 2021 och lån i samband med 50 Fremont; efterlevnad av Salesforces lånevillkor och leasingförpliktelser; nuvarande och potentiella tvister som involverar Salesforce; samt klimatförändringarnas inverkan.