Dokument przeglądowy

10 głównych trendów dotyczących danych Big Data w 2017

Rok 2016 był przełomowym rokiem w dziedzinie danych Big Data — nastąpił wzrost liczby organizacji zapisujących, przetwarzających i wykorzystujących dane różnych formatów i wielkości do zdobywania wartościowych informacji. W 2017 r. systemy obsługujące duże ilości ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych jeszcze bardziej zyskają na popularności. Na rynku będzie zapotrzebowanie na platformy z jednej strony wyposażone w funkcje zarządzania i bezpieczeństwa dla administratorów danych, a z drugiej dające użytkownikom do ręki narzędzia do analizowania magazynowanych informacji. Systemy te staną się mocniej zintegrowane ze środowiskiem informatycznym klienta i lepiej dostosowane do jego standardów IT.

Jaki będzie dalszy rozwój sytuacji? Niniejsze opracowanie przedstawia najważniejsze trendy w dziedzinie danych Big Data, jakich można się spodziewać w 2017 r. Są to m.in.:

  • Zwiększona szybkość i przystępność danych Big Data: nowe możliwości przyspieszenia Hadoop
  • Kompleksowe wykorzystywanie repozytoriów danych przez organizacje w celu uzyskania korzyści biznesowych
  • Sprawniejsze przetwarzanie danych Big Data dzięki platformie Spark i uczeniu maszynowemu

Continue reading...

Wypełnienie zajmie tylko 15 sekund. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, zaloguj się.