Learning

Whitepapers

Access our complete library

Proponowane
 • Konkurencja

Ewaluacja rozwiązania BI: Jak wybrać najlepszą nowoczesną platformę analityczną — przewodnik

Przejście na nowoczesny model rozpoznania biznesowego wymaga od działu IT przyjęcia podejścia opartego na współpracy i uwzględniającego działalność firmy we wszystkich aspektach programu. Niniejszy...

Proponowane
 • Rozpoznanie biznesowe

10 głównych trendów analizy biznesowej w 2017

W ostatnich latach dane stały się siłą napędową każdej organizacji. Kto zdołał ujarzmić potencjał danych, oddając część kontroli nad nimi użytkownikom biznesowym, uzyskał przewagę nad konkurencją i...

Proponowane
 • Rozpoznanie biznesowe
 • Chmura

10 głównych trendów usług w chmurze w 2017

W 2016 r. usługi chmury stały się powszechnie stosowanym rozwiązaniem. Równocześnie jednak pojawiła się świadomość, że przejście do chmury nie odbywa się z dnia na dzień. Dyrektorzy IT uznają hosting...

Proponowane
 • Big Data
 • Rozpoznanie biznesowe

10 głównych trendów dotyczących danych Big Data w 2017

Rok 2016 był przełomowym rokiem w dziedzinie danych Big Data — nastąpił wzrost liczby organizacji zapisujących, przetwarzających i wykorzystujących dane różnych formatów i wielkości do zdobywania...

【記事PDF:二次利用】ONB_Tableau様_ベルフェイス様鼎談

 • Business Dashboards
 • Business Intelligence
 • IT & Enterprise
 • Product

Tableau on SAP HANA: Performance Tracing & Workload Analysis

The purpose of this document is to give an overview of the performance tracing and monitoring capabilities in SAP HANA and Tableau to identify performance bottlenecks. This understanding is a...

 • Enterprise Adoption

The Total Economic Impact Of Tableau for APAC

In July 2021, Tableau commissioned Forrester Consulting to conduct a Total Economic Impact™ (TEI) study and examine the potential return on investment (ROI) enterprises may realize in APAC. Forrester...

 • Business Intelligence
 • Cloud

Discover the Power of Visual Analytics in the Cloud Easily Connect, Deploy, Collaborate, and Scale

Download this free e-book Is your organization prepared to compete with companies who are able to make fast business decisions thanks to a cloud-based analytics platform? In this eBook, learn how...

 • Enterprise Adoption
 • IT & Enterprise

Transformational analytics: How to empower better decisions, faster, with modern BI

Building a more data-driven organization Become the change agent your organization needs. Learn to solve key challenges IT leaders like you can face when scaling secure and accessible analytics,...

 • Enterprise Adoption

Digitizing Healthcare Supply Chains for End-to-End Visibility

Healthcare supply chains have been tasked with unprecedented asks over the last year, in turn accelerating investment in digital transformation. Organizations that have adopted digital transformation...