Product release and download

Tableau Server 9.0.11

We recommend using the newest maintenance release of this version, 9.0.25, which contains additional fixes.

Downloaden Tableau Server 9.0.25


Buildnummer

9000.16.0125.1553

Download Tableau Server 9.0.11

Releasedatum

wo, 27 januari, 2016

Productondersteuning

Meer lezen

Installation Guide
Install and Configure Tableau Server

Planning to upgrade?
Tableau Server Upgrade Page

Opmerkingen bij de release van Tableau 9.0.11 Deze release bevat een oplossing voor een probleem in Tableau Server 9.0.10 (9000.16.0120.1800) voor sommige omgevingen die voor gebruik met Active Directory zijn geconfigureerd. Door een wijziging in de Active Directory-gebruikersbinding (van samAccountName naar UPN) werden bestaande gebruikers uit groepen verwijderd en nieuwe gebruikers toegevoegd op basis van UPN bij de synchronisatie van Active Directory-groepen. Hierdoor ontstonden er dubbele gebruikers en/of konden gebruikers niet inloggen bij Tableau Server. Er is een nieuwe versie, Tableau Server 9.0.11 (9000.16.0125.1553), beschikbaar in de klantportal en op de alternatieve downloadwebsite.

Resolved Issues

Probleem-ID Beschrijving
468651

In Tableau Server, a change to the Active Directory user binding (from samAccountName to UPN) caused existing users to be removed from groups and new users to be added based on UPN when synchronizing Active Directory groups. This resulted in duplicate users and/or users not being able to sign into Tableau Server.

454075

In Tableau Server, clicking "Done" in web authoring resulted in an error message instead of redirecting back to the Views page.

455208

In Tableau Server, embedded views didn't load if the view belonged to a site name containing only numbers.

459298

In Tableau Server, extract files were sometimes missing after restoring a backup.

411594

In Tableau Server, workbooks using published blended data sources sometimes did not load.

425206

In Tableau Server, it was possible to inadvertently add a user account twice via the REST API.

425244

Exporting a Tableau Server site using the "tabadmin exportsite" command sometimes resulted in a "commit failed" error.

388184

In Tableau Server, the command "tabcmd echo %ERRORLEVEL%" returned the exit code "0" for failed operations instead of a non-zero value.


Bestanden downloaden