Een inleiding in tabellen

Inspirerende voorbeelden van tabellen uit de community

We hebben enkele visualisaties uit de Tableau-community geselecteerd om te tonen hoe data fraai in beeld kunnen worden gebracht. Zie de verschillende analytische functies of individuele visualisatietypen voor meer praktische voorbeelden.


Tabellen en kruistabellen bij datavisualisatie?

Analisten hebben de neiging om tabellen te gebruiken wanneer ze afzonderlijke waarden willen zien. Tabellen maken het gemakkelijk om metingen vast te leggen voor bepaalde intervallen (bijvoorbeeld: wat was de winst van het bedrijf in november 2018?) of dimensies (bijvoorbeeld: wat waren de verkoopcijfers van elke verkoper in 2019?). Daarnaast kan een overzichtstabel een effectieve beschrijving bieden van een grote dataset, met subtotalen en eindtotalen voor elke interval of dimensie. Het probleem met tabellen is dat ze niet goed zijn te schalen. Als de tabel meer dan tien tot vijftien rijen en vijf kolommen heeft, wordt het moeilijk om de tabel te lezen, te begrijpen en hieruit inzichten af te leiden. Een tabel spreekt namelijk de taalsystemen in de hersenen aan, maar datavisualisatie werkt in op de visuele systemen.

Door visuele elementen toe te voegen aan de tabel, kunnen mensen in korte tijd inzicht krijgen in de data. Kleurovergangen (zie heatmaps) en grootte (zie tabellen met proportionele oppervlakten) helpen kijkers om patronen en uitschieters te ontdekken. Pictogrammen helpen de kijker een verandering in de meetwaarden tussen de dimensies waar te nemen. Door verschillende meetpunten te mixen en matchen kunnen relaties beter worden belicht dan met een tabel met onbewerkte data.

Tabellen en kruistabellen zijn nuttig voor vergelijkende analyses tussen specifieke datapunten. Ze zijn gemakkelijk te maken en kunnen eenvoudig één belangrijk inzicht belichten. Maar voordat je een kruistabel inbouwt in een datavisualisatie, moet je je wel bedenken of deze nuttig is voor de doelstellingen van je project.

Typen tabellen en kruistabellen

De onderstaande tabel bevat een tagline voor enkele veelvoorkomende tabelvisualisaties. We gaan de verklarende woordenlijst geleidelijk uitbreiden en meer typen toevoegen, waarbij elk type een specifieke pagina krijgt met praktische voorbeelden en uitleg over het gebruik ervan.

Kruistabel

Geeft dimensies en metingen weer in kolommen en rijen.

Heatmap

Gebruikt verschillende grootten om patronen binnen de data van een tabel weer te geven.

Tabel met markeringen

Gebruikt een kleurovergang in een tabel om patronen te accentueren.

Moet je een tabel gebruiken voor je visualisatie?

Als je aarzelt of je een tabel in een datavisualisatie moet opnemen, stel jezelf dan eerst de vraag wat je je kijkers wilt laten zien met je data. Als je wilt dat ze precieze waarden binnen een dataset kunnen vinden, kan een tabel nuttig zijn. Een tabel is ook nuttig als ze waarden voor verschillende dimensies of categorieën willen vergelijken. Tabellen bieden ook details die in de andere families van visualisaties niet naar voren komen. Een lijndiagram met maandelijkse verkopen kan een trend tonen, maar mogelijk kun je niet in één oogopslag zien of er in maart meer verkopen waren dan in augustus. Tabellen kunnen worden vergezeld door visualisaties om een overzicht te geven van de informatie in de tabel. Als een tabel extra context biedt, is het de moeite waard om de tabel te maken. Zo niet, dan zijn er waarschijnlijk effectievere visualisaties.

Lees dit blog over het ontwerp van teksttabellen om je te helpen bepalen of het voor jou nuttig is om een tabel te gebruiken.