Tableau ile Hesaplamalar

Bu webinerde Tableau ile sıkça karşılaştığımız hesaplama problemlerini inceleyeceğiz. Bununla birlikte örneklerle değişik hesap türleri ve işlevler sunacağız.

Gündemimiz:

• Tableau ile hesaplama yaparken dikkat etmemiz gereken hususlar
• Görsel üzerinde hesaplamalar (table calculations)
• Mantıksal ifadeler
• Dize ve takvim işlevleri
• Parametreler
• Set oluşturma
• Detay düzeyi ifadeleri (Level of detail expressions)

Featured speakers: 

Selchuk Emin

Product Consultant, Tableau

You might also be interested in...