Välkommen till ett kostnadsfritt frukostseminarium där RAV visar hur du kan inkludera fler källor i din analys för att förbättra och förtydliga resultaten.

Vi kommer visa på exempel hur ni i verksamheten själva kan ta fram den information som krävs för att lösa uppgiften oberoende av programmerare och specialister.

Med marknadens kraftfullaste och mest lättanvända verktyg Tableau och Alteryx visar vi hur ni kan komma åt er information från källor som Facebook, Google, SCB, SMHI, AWS och Azures molntjänster och mer därtill.

Hitta nya sätt att kommunicera era insikter. Med Tableau/Alteryx kombinationen har ni nya möjligheter att tydliggöra sambanden och orsakerna med hjälp av visualisering, prediktiv analys och kartanalys.

Agenda

  • 08.00 Registrering och fukost
  • 09.00 Det nya beslutstödet - Genomgång och demonstration av hur nya verktyg och metoder kan snabba upp och förenkla stödet för de som har behov av ett flexibelt beslutsstöd och tillgång till fler datakällor än de interna
  • 09.45 Åtkomst till all världens data - Genomgång och demonstration av hur man kan koppla upp sig, få åtkomst till och sammanställa data från många olika datakällor såsom exempelvis Facebook, Google Analytics, SCB, SMHI, Lantmäteriet
  • 10.30 Slut och möjlighet till individuella frågor och diskussioner

Les ressources suivantes peuvent vous intéresser...