Misją Tableau jest pomagać ludziom zobaczyć i zrozumieć dane. W tym celu robimy wszystko, aby analizowanie danych było szybkie, proste, piękne i co najważniejsze – użyteczne.
To co nas napędza, to umowżliwianie ludziom wglądu w ich dane, aby mogli rozwiązywać niespodziewane problemy.

Podczas warsztatów zaprezentujemy Tableau i pokażemy jak i dlaczego tak bardzo odróżniamy się od innych rozwiązań Business Intelligence. Jako uczestnik, opuścisz tę sesję z wiedzą o tym, jak najlepiej połączyć się i odkrywać swoje dane, aby pozyskać najlepsze rezultaty poprzez ich wizualizację.

• Przykłady wizualizacji sprzedaży i szkodowości
• Zarządzanie dostępem do danych – zbuduj hierarchię dostępu dla swojej analizy
• Wykorzystanie wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych w jednej analizie

Na podstawie wykonanej analizy dowiemy się o stanie naszego biznesu, określimy jego potencjał i wykryjemy co sprawia że nasze wyniki są tak złe lub dobre.

Uczestnicy warsztatu zajmą się analizą rynku ubezpieczeniowego. W pierwszej kolejności przyjrzymy się dostępnymi danymi i na ich podstawie wykonami wizualizację obszaru sprzedaży i szkodowości na rynku prowadzonej działalności.
Podczas warsztatu uczestnicy nauczą się sposobów łączenia danych z różnych źródeł danych, sposobów wizualizacji (cross-tab, mapa, różne wykresy), nadawania dostępu do danych na tzw. „poziomie wiersza” (np. tylko dla pojedynczego agenta ubezpieczeniowego lub managera jed. sprzedażowej).

Funkcje:
• Łączenie danych z wielu źródeł
• Wizualizacja danych w postaci
• Tabeli
• Wykresu
• Mapy
• Dodawanie akcji na dashboardzie
• Podłączenie map z serwerów WMS (Web Map Service)
• Nadawanie dostępów do danych na poziomie wiersza (m.in. tworzenie hierarchii)

Warsztaty Tableau są wydarzeniem bezpłatnym, aczkolwiek ilość dostępnych miejsc jest ograniczona, także prosimy o wczesną rejestrację.

* Warsztaty są zajęciami praktycznymi. Prosimy o przyniesienie ze sobą laptopa, który będzie w stanie połączyć się z siecią wifi. Prosimy upewnić się, że mają Państwo zainstalowaną kopię Tableau Desktop.
Tableau Desktop można pobrać tutaj.

Les ressources suivantes peuvent vous intéresser...