Jak nowoczesne metody analizy i wizualizacji danych ułatwią Ci pracę i poprawią wyniki Twojej Firmy?

  • Co mówią Twoje dane, a Ty nie jesteś w stanie dziś tego zobaczyć?
  • Ile Twoja Firma traci na braku dostępu do informacji na czas?
  • Jak przejść od decyzji opartych na opiniach do decyzji opartych na danych?
  • Jak zbudować „Data Driven Company”?
  • Dlaczego tylko 8% managerów jest w stanie samodzielnie dotrzeć do danych, których potrzebują i jak to zmienić?
  • Poznaj Tableau – narzędzie, które zmienia sposób pracy z danymi w firmie tak, aby każdy mógł zobaczyć i zrozumieć swoje dane.

Agenda:

  • Nasz problem na dziś – decyzje w oparciu o opinie, czy o rzetelne dane?
  • „Powered by Tableau” – przyśpieszenie w analizie i rozumieniu danych.
  • W Polsce też to działa! Kilka przykładów z naszego rynku.
  • Dla chętnych! Hands-on-labs – warsztaty praktyczne z Tableau!

Featured Speaker

Les ressources suivantes peuvent vous intéresser...